31 January 2015

NEW SLAVES


Sweater: ALEXANDER WANG X H&M // Jeans: H&M // Boots: Deichmann

I know I'm late to the party, but in my defence, it took a lot of effort to find this sweater. It's honestly all I could ask for. I'm in awe. Alexander Wang and Kanye West are my gods (get it, the title of this post is a reference to Kanye's song). Anyway, it was so cold, I was shaking. The reason I got this sweater was kind of a gift to myself for... starting a job!!! I work part time as an English teacher and it's so nice. Honestly, I couldn't be luckier. On to stuffing myself with KFC now!

Знам, че закъснях за партито, но в моя защита, ми отне много усилия да намеря този пуловер. Честно казано, е всичко, което мога да поискам. Възхитена съм. Alexander Wang и Kanye West са боговете ми (схващате ли, заглавието на поста във връзка с песента на Kanye). Както и да е, беше толкова студено, направо треперех. Причината, поради която си взех този пуловер, беше нещо като подарък за мен за... започване на работа!!! Работя на непълен работен ден като учителка по английски и е толкова приятно. Наистина, не мога да съм с по-голям късмет. Ще продължавам да се тъпча с KFC сега.


28 January 2015

Realash: Да или не?


Преди 3 месеца ви представих серумът за мигли Realash и започнах тестването. Месец по-късно ви показах и първите (видими) резултати. Три месеца по-късно, е време за цялостните ми впечатления от работата на този серум и показване на резултатите. Така изглежда опаковката му в момента - леко захабена и изтрита, но пък има още серум вътре.


Миглите ми преди да започна да използвам серума.


Резултатите един месец по-късно.


Финалните резултати. Определено са видими. Не са толкова драматични колкото очаквах, но са много по-гъсти и дълги, както и извити. Когато сложа спирала, изглеждат нереално, все едно имам изкуствени мигли. 


Като цяло съм изключително доволна от серума. Дори и долните ми мигли се сгъстиха, въпреки че върху тях не съм слагала нищо. Бих си го купила отново в бъдеще и определено бих го препоръчала на хора, които искат по-изразителен и красив поглед. 


24 January 2015

January HaulI've been shopping. A lot. I have reasons to treat myself though, I will share them later on. Here's a peek into my room and the clothing items I got. The first thing was a basic grey sweater from H&M, size XS. Then I went into the kids section and found this floral kimono and I just had to have it. the last thing was a T-shirt from Zara, size S. I also may have bought a lot of underwear, but no one wants to see that shhh.
~
Пазарувах. Доста. Имам причини да се глезя, ще ги споделя по-нататък. Ето поглед в стаята ми и дрехите, които си купих. Първото нещо беше обикновен сив пуловер от H&M, размер XS. След това отидох в детската секция и намерих това цветно кимоно и просто трябваше да го имам. Последното нещо беше тениска от Zara, размер S. Може и да съм си купила доста бельо, но никой не иска да го види шшш.Two of my friends recommended these Golden Rose nail polishes. I love the colour, but that's as far as it gets. It reminded me why I rarely use polishes that are not by Essie. Takes literally 84 years to dry - you can see what happened to it on my nails. Peels easily and the brush is too big. Eh.
~
Две приятелки ми препоръчаха тези лакове на Golden Rose. Влюбих се в цвета, но само дотам. Припомни ми защо рядко използвам лакове, които не са на Essie. Отне му буквално 84 години да изсъхне - може да видите какво му се случи на ноктите ми. Лесно се лющи и четката е твърде голяма. Е.


I knew Zara had good perfumes, but I had never tried any of them. After getting my Givenchy purse though, I decided that I needed something to fill it up. It's a roller ball type thingy and smells amazing - light and not too sweet, fruity as the name might suggest, ahem. It's a good thing to carry around and cheer you up during the day.
~
Знаех, че Zara имат хубави парфюми, но не бях пробвала нито един. След като си взех плика на Givenchy, реших, че ми трябва нещо да го запълни. Това е от типа с топче, което се върти и мирише страхотно - леко и не твърде сладко, плодово, както името може да подскаже, ахам. Полезно нещо е да си носиш в чантата и да те ободри през деня.


Nude lipsticks are my new passion. This is very similar to the one I got by YSL. It's by Rimmel, from their Moisture Renew series in Notting Hill Nude. Apparently, I am stating the obvious today, but it's very moizturizing. Happens to the best of us. The packaging is a bit ugly, but it's a great lipstick and I would definitely buy more from the series. 
~
Неутралните червила са новата ми страст. Това доста прилича на онова, на YSL, което имам. На Rimmel e, от Moisture Renew серията им, в цвета Notting Hill Nude. Явно изказвам очевидното днес, но е доста хидратиращо (по-забавна съм на английски, обещавам, извинявам се на българските ми читатели). Случва се и на най-добрите от нас. Опаковката е малко грозничка, но е хубаво червило и със сигурност бих си купила още от серията.


Aren't you glad this post is coming to an end? This is a lip pencil (oh my god really) from Maybelline. The colour is called Keep It Classy and it's from their Color Drama line. I wanted one ever since they came out, but I couldn't pick a colour. It's drying though, so it's not something I would use often, especially in the winter.
~
Не се ли радвате, че тази публикация свършва? Това е молив за устни (боже мой сериозно ли) от Maybelline. Цветът се казва Keep It Classy и е от линията им Color Drama. Исках да си взема от тях откакто излязоха, но не можех да си избера цвят. За съжаление е изсушаващ, така че не е нещо, което бих носила често, определено през зимата.


23 January 2015

Yves Saint Laurent Rouge Volupté #3 Ultimate Beige


Owning a YSL lipstick has been a dream of mine, ever since I got into make-up. I always thought they were way too pricey and I didn't want to spend so much money on just a lipstick, but I've started indulging more and more recently. So, I ordered Rouge Volupté in #3 Ultimate Beige from feelunique.com. I had swatched it in a store before, so the colour wasn't a surprise for me. 
~
Да притежавам червило на YSL ми беше мечта, откакто започнах да се занимавам с козметика. Винаги си мислех, че са твърде скъпи и не исках да дам толкова много пари просто за червило, но напоследък започнах да харча все повече. Така че, поръчах Rouge Volupté #3 Ultimate Beige от feelunique.com. Бях го виждала в магазин и цветът не беше изненада.


The packaging is absolutely beautiful. It's got 3D YSL logos and the colour of the actual lipstick under them. It's gold and really heavy.
~
Опаковката е страшно красива. Има 3D YSL логота и цвета на самото червило под тях. Златна е и много тежка.


The colour itself is a dark nude with warm undertones. I don't like pale nudes, because they look unnatural and make me look ill. I wanted something that I could wear every day, because I paid a lot of money for it. This, to me, is the perfect nude.
~
Самият цвят е тъмно неутрален с топли подтонове. Не харесвам бледи неутрални, защото изглеждат неестествено и ме карат да изглеждам болна. Исках нещо, което ще мога да нося всеки ден, защото платих доста за него. Това, за мен, е перфектният неутрален цвят.

It looks different depending on the light, but in general, it's the "your lip colour, but better" type. It has a very smooth, almost buttery formula and glides on your lips so easily. It's also moisturizing and lasts a good amount of time. It does come off easier when you eat or drink, but it doesn't fade completely. I think it suits various types of make-up, but for me, it looks best with nude eyes and defined cheekbones. 
~
Изглежда различно в зависимост от светлината, но като цяло е от типа "цвета на твоите устни, но по-добър". Има много гладка, почти маслена формула и се нанася толкова лесно. Също е хидратиращ и издържа сравнително дълго. Изтрива се, когато ям или пия, но не напълно. Мисля, че подхожда на различни типове грим, но според мен, най-добре изглежда с неутрални очи и дефинирани скули. It cost me 25 pounds. Is it worth the money? Probably not, if you ask me, no lipstick should be over 10 pounds, but if you want to treat yourself, it's a great confidence booster. 

What's the most luxurious lipstick you own?
~
Струваше 25 паунда. Заслужава ли си парите? Най-вероятно не, ако питате мен, никое червило не трябва да е повече от 10 паунда, но, ако искате да се поглезите, повдига самочувствието страхотно.

Кое е най-луксозното червило, което имате?


Food Friday
I decided that I should blog about food more often, because cooking and preparing meals is something I'm really passionate about. I made myself a healthy breakfast today using:

1. Sheep's yoghurt (because cow's milk is the most common, so cows are injected with hormones to produce more milk and it makes it not so healthy). It's really thick and tastes saltier than normal yoghurt, but I like it.

2. Muesli

3. Fresh strawberries. I generally hate fruit, apart from strawberries and blueberries, so the winter's not a good time for me. I've been pushing myself to drink orange, grapefruit and lemon fresh every week and every once in a while I eat some banana, but it's not as enjoyable.

4. Raw cashews and almonds

5. A table spoon of chia seeds. I always put chia seeds in yoghurt or in smoothies. They swell up and become almost jelly like. They are rich in calcium and magnesium and are full of antioxidants, so basically they're good for you.

6. Half a table spoon of bee pollen. I'm not a fan of how it tastes. At all. But my mom keeps telling me how healthy it is and how I should eat it, so when you add half a table spoon you don't really taste it.

What did you have for breakfast today?

~

Реших, че трябва да пиша за храна по-често, защото готвенето и приготвянето на ястия, е нещо, което много обичам. Направих си здравословна закуска днес с:

1. Овче мляко (защото краве млякото е най-разпространеното и кравите са тъпкани с хормони, за да произвеждат повече мляко, което го прави не много полезно). Много е гъсто и по-солено на вкус, но ми харесва.

2. Мюсли

3. Пресни ягоди. Като цяло, мразя плодове освен ягоди и боровинки, така че зимата не е много приятно време за мен. Опитвам се да пия фреш от портокал, грейпфрут и лимон всяка седмица и от време на време ям банан, но не ми е много приятно.

4. Сурови кашу и бадеми

5. Супена лъжица семена чия. Винаги слагам чия в млякото или в смутита. Te се подуват и стават почти като желе. Богати са на калций и магнезий и са пълни с антиоксиданти. На кратко, полезни са.

6. Половин супена лъжица пчелен прашец. Не съм фен на вкуса му. Изобщо. Но майка ми винаги ми казва колко е полезен и как трябва да го ям. Като добавя половин супена лъжица не го усещам много.

Вие какво закусвахте днес?
19 January 2015

bareMinerals Purifying Facial Cleanser Review


I made an order on feelunique.com at the start of December and it took over a month to arrive. I was really worried, but after I finally received it and tried the products out I'm more than satisfied. One of the things I bought was this bareMinerals facial cleanser. I was looking for a good make-up remover and after I read the reviews on this one I was sold. 

Направих поръчка от feelunique.com в началото на Декември и й отне повече от месец да пристигне. Бях много притеснена, но след като най-накрая я получих и изпробвах всички продукти, съм повече от доволна. Едно от нещата, които купих, беше този почистващ лосион за лице на bareMinerals. Търсех добър дегримьор и след като прочетох отзивите за този, бях готова да го поръчам.I had never tried bareMinerals products before, because they are not available in my country and they are also on the more expensive side, but I decided that my skin deserves good care and I made this investment. The first thing you notice when you buy something new is the packaging. It's clean and basic, but the box is colourful and so pretty. 

Не бях използвала нищо на bareMinerals досега, защото не са достъпни в България, а и са по-скъпи, но реших, че кожата ми заслужава добра грижа и инвестирах в това. Първото нещо, което забелязвам, когато си купя нещо ново, е опаковката. Изчистена и семпла е, но кутията е страшно шарена и хубава.


It has a pump, which is secured. You have to turn it in order to push it. The total amount of product you get is 177ml, which doesn't sound much, but you need just a tiny amount to clean your make-up off. 

Има помпичка, която е застопорена. Трябва да я завъртите, за да я натиснете. Цялото количество продукт, което получавате, е 177мл, което не звучи като много, но е нужно много малко, за да се изчисти грима.


 Here is what the actual product looks like. I usually need twice the amount in the photo, so I'm hoping it will last me quite a while. It smells like herbs or tea, but not strongly. I must say I'm quite impressed with the way it works - it cleans everything off almost immediately and you don't need to rub hard or go over one spot more than once, except for the eyes. It specifically says it removes eye make-up, but that's the only downside I've come across with it - it stings a lot, when it gets in contact with the eyes. Other than that, it's fantastic and my skin is looking shinier and cleaner already. It has natural ingredients and no parabens. I got it for 13 pounds, but I think the High Street price is around 20. I would definitely repurchase when I use it up.

Това е как изглежда самият продукт. Обикновено ми трябва двойно колкото количеството на снимката, така че се надявам да изкарам известно време с него. Мирише на билки или чай, но не силно. Трябва да призная, че съм доста впечатлена от начина, по който работи - изчиства всичко почти мигновено и не е нужно да се търка силно или да се минава през едно място повече от веднъж, освен очите. Специфично пише, че премахва очен грим, но това е единственият недостатък, който срещнах - много пари на очите. Въпреки това е фантастичен и кожата ми вече изглежда по-блестяща и чиста. Има естествени съставки и никакви парабени. Взех го за 13 паунда, но мисля, че по магазините се продава за около 20. Определено бих го купила отново, след като свърши.

What's your favourite make-up remover? Have you tried anything by bareMinerals?

Кой е вашият любим дегримьор? Използвали ли сте нещо на bareMinerals?


16 January 2015

DIY: Lip Scrub


At first, I was going to buy one from Lush, but after doing some Internet research, I decided that I am totally able to make one myself. There are tons of ingredients you can use, but in the end I went for these three:

Първоначално щях да си купя един от Lush, но след като потърсих из интернет, реших, че мога и сама да си направя. Има много съставки, които можете да използвате, но накрая избрах тези три:

1. Coconut Oil


2. Honey


3. Brown sugar


The amount of scrub you want to make is up to you. A tiny jar from an old lip balm is more than enough for me and I can always prepare some more. 

This is what it ended up looking like after I mixed it all together:

Количеството, което искате да направите, зависи от вас. Мъничко бурканче от стар балсам за устни е предостатъчно за мен, а и винаги мога да приготвя още.

Ето така изглежда, след като смесих всичко:It exfoliates the lips pretty well and it smells (and tastes) fantastic. It has quite a greasy texture, because of the coconut oil, but at the same time it's hydrating, because of it. I store it in the fridge to prolong its life. 

Have you tried any lip scrubs - bought or homemade?

Ексфолира устните сравнително добре и ухае (както и на вкус) фантастично. Има доста мазна текстура, заради кокосовото масло, но в същото време е хидратиращ, заради него. Държа го в хладилника, за да удължа живота му.

Пробвали ли сте скрабове за устни - купени или домашни?


12 January 2015

Manicure Monday: Gel


On Friday I went to get my nails done at a salon I hadn't been to before. I was pleasantly surprised by the great atmosphere, beautiful interior and amazing service. It was my first experience with gel nail polish as well, but it definitely won't be the last. Basically, if you haven't tried it either, the difference is that you put your fingers under a light, which "bakes"the nail polish and it dries that way. It last extra long too - up to a month. It's convenient if you have a busy schedule and rarely find time to do your nails or are tired of constantly having them chip or peel. It's a bit pricier too, but it saves you so much time, so I think it's worth the splurge every now and then. 

В петък отидох на маникюр в салон, който не бях посещавала досега. Бях приятно изненадана от страхотната атмосфера, красивия интериор и невероятното обслужване. За първи път ми сложиха гел лак, но определено няма да е за последен. На кратко, ако и вие не сте го опитвали, разликата е, че поставяте пръстите си под лампичка, която "изпича" лака и по този начин той изсъхва. Издържа супер дълго - до месец. Удобно е, ако имате натоварен график и рядко намирате време да се лакирате или ако сте изморени от постоянното чупене и лющене. Също така е по-скъпо, но спестява много време, затова мисля, че си заслужава от време на време.This is the colour I chose. It's a dark berry red and if you've been following my blog, you'll know that it's one of my favourite and most worn colours. My nails look extra shiny and pretty and it's really weird not having to worry about them getting damaged. 

Това е цветът, който избрах. Тъмно червен е и ако следите блога ми от известно време, ще знаете, че това е един от любимите ми и най-носени цветове. Ноктите ми изглеждат екстра лъскави и красиви и е много странно да не трябва да се притеснявам за това, че ще пострадат.

Това е страницата на салона във фейсбук. Ако сте от Варна или имате път натам, определено бих посъветвала да го посетите :)