28 February 2015

Eyebrows Are Essential


Today I decided to talk about the eyebrow products I've used and how I've got on with them. I think eyebrows are the main part of not just make-up, but the face as a whole. They frame it and give definition. So, they should not be overlooked.
~
Днес реших да говоря за продуктите за вежди, които съм използвала и какви са впечатленията ми от тях. Мисля, че веждите са главната част не само от грима, но от лицето като цяло. Те му придават рамка и дълбочина. Така че, не трябва да се пренебрегват.


The best (and cheapest) eyebrow product I've tried in this pencil by Flormar. I think a pencil is easy to work with if you want precision. I'm on my third pencil, so I've used it for a long time. It matches my natural eyebrow colour almost perfectly (which is a dark blonde) and unlike all the others I've tried, it has a quite ashy tone.
~
Най-добрият (и най-евтиният) продукт за вежди, който съм пробвала е този молив от Flormar. Мисля, че моливите са лесни за работа, ако търсите прецизност. Вече съм на третия си, така че го използвам от доста време. Съвпада с естествения ми цвят на веждите (който е тъмно рус) почти перфектно и за разлика от всички останали продукти, които съм пробвала, има доста пепеляв тон.


The Rimmel London Professional eyebrow pencil in 02 Hazel. It's longlasting and easy to apply, but the colour is just horrific. I would recommend it to someone with darker hair, preferably ginger or red. It was too warm-toned for me, so I gave it to a friend.
~
Моливът за вежди на Rimmel London в 02 Hazel. Дълготраен е и лесно се нанася, но цветът е ужасяващ. Бих го препоръчала на някого с по-тъмна коса, за предпочитане рижава или червена. С твърде топли тонове е за мен, затова го дадох на приятелка.


And again, by Rimmel London, the eyebrow kit Brow This Way. I was excited to try this product, but I wasn't impressed. One side is a gel-like consistency and the other is powder. The gel is too dark and the powder isn't well pigmented at all. 
~
Отново от Rimmel London, комплектът за вежди Brow This Way. Бях развълнувана да пробвам този продукт, но не бях впечатлена. Едната страна е гел, а другата - пудра. Гелът е твърде тъмен, а пудрата изобщо не е добре пигментирана.


Here are the swatches in order of appearance - Flormar, Rimmel pencil, Brow This Way (gel and powder). You can definitely see the differences and how warm the other products are compared to the eyebrow pencil by Flormar.

What product do you use to fill in your eyebrows?
~
Ето и суочовете в ред на появяване - Flormar, моливът на Rimmel, Brow This Way (гел и пудра). Определено се вижда разликата и колко по-топли като цветове са останалите в сравнение с молива на Flormar.
А вие какъв продукт използвате, за да запълните веждите си?26 February 2015

Casual
Jacket: New Yorker // Blouse: New Yotker // Skirt: H&M // Knee-High Socks: H&M // Boots: H&M // Hat: H&M

Damn, I really need to start shopping in different stores. I need to ban myself from H&M, it's not good for me. This is my usual winter ensemble during my free time (which I rarely have nowadays). I love dressing down and not worrying about how I look. Feeling comfortable is the most important thing on lazy days. 
Looking forward to Friday so much!!!
~
Наистина трябва да започна да пазарувам в различни магазини. Трябва да си забраня да влизам в H&M, не е добре за мен. Това е типичния ми зимен ансамбъл през свободното ми време (каквото рядко имам напоследък). Обичам да се обличам небрежно и да не се притеснявам как изглеждам. Да се чувствам удобно е най-важното през мързеливите дни.
Нямам търпение да дойде петък!!!


25 February 2015

Beauty Battle: Maybelline Affinitone VS L'Oréal True Match


It's time for another beauty battle. Today I decided to compare two foundations I've used - Affinitone by Maybelline and True Match by L'Oreal.
Starting from the packaging, you can see obvious differences. Affinitone comes in a plastic tube that you have to squeeze for the product to come out. True Match is in a glass container with a pump you push. I definitely prefer the packaging of True Match. I think it's easier to use and it prevents extra product from spilling out. I often find that when I squeeze the tube of Affinitone, way more product than I need comes out.
~
Време е за още една бюти битка. Днес реших да сравня два фон дьо тена, които съм използвала - Affinitone на Maybelline и True Match на L'Oreal.
Като започнем от опаковката, можем да видим очевидни разлики. Affinitone е в пластмасова тубичка, която трябва да стиснеш, за да излезе продукт. True Match е в стъклена бутилка с помпичка, която се натиска. Определено предпочитам опаковката на True Match. Мисля, че е по-лесна за използване и предотвратява разливането на ненужен продукт. Често, когато стисна тубичката на Affinitone, много повече продукт, отколкото ми е трябвал, излиза.


Affinitone by Maybelline is an affordable foundation. The quality you get for the price is definitely okay. It isn't very longlasting and even the lightest shade doesn't match my face, so I have to blend down my neck a lot. The finish is matte and it provides light to medium coverage. I would say that it's a bit drying on the skin, even if you've applied moisturizer before using it. Also, it may or may not cause an outbreak. 
~
Affinitone на Maybelline е достъпен фон дьо тен. Качеството, което получавате за цената определено е добро. Не е много дълготраен и дори най-светлият цвят не съвпада с кожата ми, затова трябва да го нанасям и на врата. Финишът е матов и покритието е леко до средно. Бих казала, че е леко изсушаващ на кожата, дори ако нанесете хидратиращ крем предварително. Също така, може или може да не причинява пъпки.


True Match by L'Oreal is definitely pricier. I have it in the shade C2, which is the lightest available in Bulgaria. Again, it doesn't match my colour perfectly, but it's easier to blend. The coverage is light to medium too, but you can layer it up if you need to. The finish is satin and under some lights you can see shimmer in it. I'm not sure how it would work with greasy skin, because mine is dry, but I'm quite happy with it. 
~
True Match на L'Oreal определено е по-скъп. Имам цвета C2, което е най-светлият цвят достъпен в България. Отново, не съвпада перфектно с кожата ми, но е лесен за разнасяне. Покритието също е леко до средно, но може да се наслои, ако е нужно. Финишът е сатенен и под някои светлини се вижда малко блясък. Не съм сигурна как би се сработил с мазна кожа, защото моята е суха, но съм доволна от него.


The one on the left is True Match and the right is Affinitone. Both have yellow undertones and my skin has pink. Affinitone is obviously darker and less natural. I would say that my personal favourite is True Match. It works better with my skin and lasts longer.

Have you tried either one? Which one do you prefer?
~
Този вляво е True Match, а вдясно - Affinitone. И двата са с жълти подтонове, а кожата ми е с розови. Affinitone очевидно е по-тъмен и по-неестествен. Бих казала, че личният ми любимец е True Match. По-добре се сработва с кожата ми и издържа по-дълго.

Пробвали ли сте някой от двата? Кой предпочитате?


21 February 2015

Waiting Game
Coat: New Yorker // Hat: H&M // Blouse: H&M // Jeans: Bershka // Shoes: Stradivarius

It's Saturday!!! Why does the weekend always seem to pass so quickly? I had a half working, half lazy day, so it was pretty good. I've turned into one of those people who never have a proper break to rest. My life has been so busy and it doesn't feel good. Let's see how long I'll last.
Anyway, I love heels, especially comfortable ones, so these are perfect. They aren't too high, but still look cute and make an outfit classier, 
And now I'm gonna eat strawberries and Nutella.
~
Събота е!!! Защо почивните дни винаги минават толкова бързо? Имах наполовина работен, наполовина мързелив ден, така че беше доста хубав. Превърнала съм се в онези хора, които никога не си почиват наистина. Животът ми е станал толкова забързан и не е приятно. Ще видим колко ще издържа.
Както и да е, обичам токчета, особено удобни токчета, така че тези са перфектни. Не са прекалено високи, но изглеждат сладко и правят всеки аутфит по-изискан.
А сега ще ям ягоди с Нутела.


How I Use Coconut Oil


I love coconut oil. I love the smell of it, the taste of it and the benefits it has for your skin, hair and general health. It has many purposes, but here's how I use it.
~
Обичам кокосово масло. Обичам как мирише, какъв вкус има и предимствата, които дава на кожата ти, косата и здравето. Има много предназначения, но ето как аз го използвам.


1. As a hair mask
I usually rub it between my fingers and put a generous amount on my hair 2-3 hours before washing it. It's very greasy, so I would definitely recommend doing that before you wash your hair. It leaves it feeling softer and shinier, as well as easier to brush through.

2. As a lip balm
Because it's an oil, it's very moisturizing. It works great when your lips are dry or chapped. You only need a small amount and you can rub it in before you go to bed or before you go out in the cold.

3. As an ingredient in a DIY lip scrub
I made a post on my DIY lip scub recently. I only used 3 ingredients and one of them was coconut oil. Find out the others here.

4. As a skin moisturizer
It works as moisturizer too. I would recommend putting some on before going to bed and washing your face in the morning, because it's very greasy.

5. As an under eye cream
I read somewhere that it can help fight under eye bags and dark circles. I haven't tested it for long enough, but it's definitely worth the try.

6. For cooking
It's healthier than sunflower oil. You can also use it for baking. I don't use it for cooking too often, because it's not as cheap as sunflower or olive oil, but it's definitely an alternative.
~
1. Като маска за коса
Обикновено го разтърквам с пръсти и слагам щедро количество в косата си около 2-3 часа преди да я измия. Доста е мазно, така че определено бих препоръчала да го правите преди да се изкъпете. Прави я по-мека, блестяща и лесна за разресване.

2. Като балсам за устни
Понеже е масло, е много хидратиращо. Върши добра работа, когато устните са сухи или напукани. Нужно е малко количество и може да го нанесете преди да си легнете или да излезете на студа.

3. Като съставка в скраб за устни
Наскоро писах за скрабът за устни, който сама си направих. Използвах само 3 съставки, като една от тях беше кокосово масло. Другите две може да видите тук.

4. Като хидратиращ крем за кожа
Върши добра работа и за това. Препоръчвам да го нанасяте преди да си лягате и да измиете лицето си на сутринта, защото е много мазно.

5. Като околоочен крем
Прочетох някъде, че може да помогне в борбата срещу торбичките и тъмните кръгове под очите. Не съм го тествала достатъчно, но определено си заслужава да се пробва.

6. За готвене
По-полезно е от слънчогледово олио. Също може да се използва при печене на сладкиши. Не го използвам за готвене много често, защото е по-скъпо от слънчогледовото олио и зехтина, но определено е вариант.


Here's how it actually looks when you take it out of the jar. It's thicker than an oil, but it quickly melts in your fingers.
~
Ето така изглежда като го изкарате от буркана.  По-гъсто е от олио, но бързо се разтапя в пръстите.


And here's how my hair looks after I've applied some. It instantly becomes shinier and it's easy to wash out. Are you sold on coconut oil yet?
~
Ето така изглежда и косата ми след като съм сложила малко. Моментално става по-блестяща и е лесно за измиване. Убедени ли сте в ефекта на кокосовото масло или не сте го пробвали досега?


19 February 2015

Why Did I Do This? | Haul


Basically, I'm waiting for my next paycheck, because I spent a lot of money. I wanted to treat myself, because I've been pushing myself so hard lately and I've been having a hard time. I decided I needed a reward and the best one for me is something beauty and make-up related. It makes me really motivated and excited. 
~
Общо взето, чакам следващата си заплата, защото изхарчих много пари. Исках да се поглезя, защото напоследък много се напрягам и ми е доста трудно. Реших, че имам нужда от награда и най-добрата за мен е нещо свързано с грим и козметика. Много ме мотивира и вълнува.


The first two things are actually fashion related. I got into Tally Weijl and everything was so cheap there that I just couldn't resist. I got this headband type thing for the winter and it looks really cool and edgy, even though it messes your hair up a little bit. The second thing is a head chain, which again looks really fancy and cool.
~
Първите две неща са всъщност модни. Влязох в Tally Weijl и всичко беше толкова евтино, че не можах да устоя. Купих тази лента за коса за зимата и изглежда доста добре, въпреки че малко разваля прическата. Второто нещо е синджир за глава, което също стои доста готино и интересно.


Lip products are my weakness, I must admit. I have a bunch, I know, but there are always new ones coming out and so many colours to try and I want them all. The Revlon Colorburst lip gloss is in the colour Sizzle Canicule and it's in one word, orange. Love it.
~
Продуктите за устни са ми слабост, трябва да призная. Имам много, но винаги излизат нови и има толкова много цветове за пробване и ги искам всичките. Гланцът за устни на Revlon Colorburst е в цвета Sizzle Canicule, с една дума, оранжев. Страхотен е.


Golden Rose and Essence both came up with new lines of lipstick. I got a really dark plum shade from Golden Rose and really light rosy nude from Essence. ~
Golden Rose и Essence пуснаха нови линии червила. Взех си много тъмно сливов свят от Golden Rose и много светъл розов неутрален от Essence.I recently wrote about how good these are. I wanted to expand my collection and this colour was my next pick. I'm going for Permanent Taupe after that haha. 
~
Наскоро писах за това колко са добри тези сенки. Исках да увелича колекцията си и този свят беше следващия ми избор. След това се насочвам към Permanent Taupe хаха.


The last place I visited was Refan. I really really really love bath and body products and everything was so cheap there too, it's insane. They have a lot of amazing smelling soaps, so that was a must. I got a melon and apricot one. 
~
Последното място, което посетих, беше Refan. Много много много харесвам продукти за тяло и баня и всичко там е супер евтино също. Имат много страшно хубаво миришещи сапуни, така че това е задължителна покупка. Взех си с пъпеш и кайсия.


The main reason why I wanted to go there was because I needed a body scrub. They have a huge range of scents, but in the end I went for the passion fruit one. It smells so delicious and works pretty well too. I would definitely recommend trying it.

This is not all I got. I have some more products to show, but I'm going to save that for another post, because it's something really special. 
~
Основната причина да вляза там беше, защото ми трябваше скраб за тяло. Имат огромно разнообразие от аромати, но в крайна сметка избрах този с маракуя. Мирише толкова вкусно и върши добра работа. Определено бих го препоръчала.

Това не е всичко, което купих. Имам още продукти да показвам, но ще ги запазя за друга публикация, защото е нещо по-специално.


17 February 2015

Lush Mask of Magnaminty


It's been 84 years since I discovered Lush and I had wanted to try their products ever since. After trying this, I'm sure this won't be my last encounter with them. 
I love face masks and I'm always looking for something to help fight those annoying spots, so I thought this was the perfect product for me to try.
~
Минаха 84 години откакто открих Lush и от тогава искам да пробвам техни продукти. След като тествах този, съм сигурна, че това няма да е последната ми среща с тях.
Обичам маски за лице и винаги търся нещо, което да помогне в борбата с досадните пъпки, така че реших, че това е перфектния продукт за мен.


Mask of Magnaminty, as the name may tell, contains mint, which is weird in a face mask, because mint usually irritates the skin. It's almost like a body scrub in consistency and contains little pieces. The colour is green and looks really funny when it's on your face. You apply a thick layer of it and leave it for about 10-15 minutes until it's dry. After that you wash it off.
~
Mask of Magnaminty, както името може да подскаже, съдържа мента, което е странно за маска за лице, защото ментата по принцип дразни кожата. Почти като скраб за тяло е като консистенция и съдържа малки парченца. Цветът е зелен и изглежда доста смешно, когато е на лицето. Нанася се дебел слой и се държи около 10-15 минути докато изсъхне. След това се измива.


You definitely see the effect from the first time you use it. It leaves the skin feeling smoother and shinier. It has cleared up my forehead area, but my chin and around my mouth it's still a nightmare. It's not like I have acne, I just have horrible spots who keep reappearing in the same places every now and then. Hopefully, I'll see even a bigger difference after I've used it up.
~
Определено се вижда ефект още първият път, когато се използва. Оставя кожата по-гладка и лъскава. Изчисти челото ми, но брадичката и около устата ми са кошмар. Не е като да имам акне, просто имам ужасни пъпки, които все се появяват на едни и същи места от време на време. Надявам се, че ще видя още по-голяма разлика след като изразходя опаковката.


I would definitely recommend getting the smaller version of 125g, because it lasts you just enough time. It goes out of date in 4 months after it's made, which is not surprising for Lush products. 300g would be hard to use up in that amount of time. Overall, I would definitely recommend it. It leaves your skin feeling fresh, clean and smooth.

Have you ever tried Mask of Magnaminty? What's your favourite face mask?
~
Определено бих препоръчала да се взема по-малката опаковка от 125г, защото издържа точно достатъчно време. Срокът изтича 4 месеца след произвеждането й, което не е изненадващо за продукти на Lush. 300г биха били много трудни за изразходване за 4 месеца. Определено бих я препоръчала. Оставя кожата свежа, чиста и гладка.

Пробвали ли сте Mas of Magnaminty? Коя е любимата ви маска за лице?


16 February 2015

Monday


Wow, I seriously hate Mondays. Almost as much as I hate the feeling of impending doom you get on Sunday evenings. It's not that I don't like my job, university, friends or life. It's just dreadful to me having resposibilities and it's exhausting having somewhere to be and something to do all the time. I'm not used to a busy fast life and I need my rest, which I rarely get nowadays.
~
Уау, наистина мразя понеделниците. Почти колкото мразя чувството на надвисналия ад, което имам неделя вечер. Не че не харесвам работата, университета, приятелите или живота си. Просто е ужасно за мен да имам отговорности и е изтощително да имам къде да съм и какво да правя постоянно. Не съм свикнала да водя зает бърз живот и имам нужда от почивка, която рядко получавам в днешно време.My day started off in UNI and basically these are my two essentials for survival there - my make-up bag and food. I had some strawberries and a sandwhich later in the day. 
~
Денят ми започна в университета и накратко това са двете неща, без които не мога там - чантичката ми с гримове и храна. Хапнах малко ягоди и сандвич по-късно през деня.


Then I was off to work. It's been a bit overwhelming and stressful, but it's something that I find interesting and fun and makes me feel fulfilled. How many 19-year-old teachers do you know?
~
След това бях на работа. Малко натоварващо и стресиращо е, но е нещо, което намирам за интересно и забавно и ме кара да се чувствам доволна. Колко 19 годишни учителки познавате?


A cheky little Manicure Monday. Lovie Dovie by Essie.
~
Сладък малък Manicure Monday. Lovie Dovie на Essie.

Taking Ari for a walk. She's getting strong and it's hard to keep her still.
~
Ари на разходка. Става все по-силна и е трудно да я държиш на едно място.


I had time to cook again! Steamed brocolli and brussell sprouts with lime juice, sauteed mushrooms and grilled feta cheese.

I hope you enjoyed my sort of  "A Day in the Life" post! I kind of feel like a vlogger, who knows...
~
Отново имах време да готвя! Задушени броколи и брюкселско зеле със сок от лайм, сотирани гъби и гриловано сирене.

Надявам се да ви е харесала публикацията от типа "Един Ден в Живота"! Донякъде се чувствам като влогър, кой знае...