12 July 2015

My Shampoo + 6 Hair Washing Tips


I'm obsessed with my hair and I've noticed that a lot of girls are too. It's what makes me feel confident and pretty, I love styling it and expressing myself through it, so it's only natural to want to take proper care of it. So, first of all I'm going to tell you about the shampoo I'm using right now. It's by O'right, which is a brand I hadn't heard about before. The shampoo itself is very green - full of natural ingredients (green tea for example) and a tree is supposed to grow from its bottle after you plant it somewhere. Pretty impressive, isn't it? I've been testing the product out and I can say that it's a good shampoo. My scalp feels nice, my hair is as nourished as always. It produces a nice foam when you apply it and it rinses off easily. It does nothing magical, but it's definitely good.
~
Обсебена съм от косата си и съм забелязала, че доста момичета също са. Тя ме кара да се чувствам самоуверена и хубава. Обичам да правя прически и да се изразявам чрез нея, така че е нормално да искам да се грижа добре за нея. Така че първо ще ви разкажа за шампоанът, който използвам в момента. От марката O'right e, която не бях чувала досега. Самият шампоан е доста зелен - пълен с естествени съставки (например зелен чай) и би трябвало от бутилката да изникне дърво, след като се засади някъде. Доста впечатляващо, нали? Тествам продукта и мога да кажа, че е добър шампоан. Скалпът ми се усеща добре, косата ми е подхранена, както винаги. Образува добра пяна, когато се нанесе и се измива лесно. Не прави нищо вълшебно, но определено е добър.


And now, I want to give you a few tips, based on my own experience, on washing your hair. (By the way, my hair is far from perfect, I'm just talking about what I think is best for it)

1. Apply shampoo only to the roots of your hair, because:

- The ends don't need it, shampoo only dries them out. It's your roots that get greasy and need refreshing.
- It's economical this way and you can save some money by using less amount of product.

2. Massage the scalp when you apply the shampoo. It stimulates blood flow and hair growth and the product gets distributed evenly.

3. Leave the shampoo on for 3-4 minutes before rinsing it. Just like a hair mask, it needs some time to activate its superpower, so you'll see better effects this way.

4. Apply conditioner and/or hair mask only to the ends of your hair. Avoid the roots, because it will make them greasy and you don't want that. It's the ends that are dry and need extra attention.

5. Try to rinse your hair with cold water. It strengthens it and makes it shinier.
6. This one is really obvious and you're probably tired of hearing it, but avoid heat. The Number 1 enemy of your hair is the heat and I'm talking blow dryer, straightener and curling iron. The natural look is so in right now, so you really don't need to put so much effort into damaging your hair, especially in the summer, when it's already hot outside and the sun is drying out your hair even more.

If you don't do these things, please try them out and get in touch with me after you do. Do you have any tips for me?


А сега, искам да ви дам няколко съвета, базирани на моя опит, за миенето на косата. (Между другото, косата ми е далеч от перфектна, просто казвам какво смятам, че е добро за нея)

1. Нанасяйте шампоан само в корените, защото:

- Краищата не се нуждаят от него, шампоанът само ги изсушава. Корените се омазняват и имат нужда от освежаване.
- Икономично е така и можете да спестите пари като използвате по-малко шампоан.

2. Масажирайте скалпа, когато нанасяте шампоан. Това стимулира притока на кръв и растежа, а и разнася продукта равномерно.

3. Оставете шампоана за 3-4 минути преди да го изплакнете. Точно като маска за коса, и на него му трябва малко време да активира супер силата си и така ще видите по-добър ефект.

4. Нанасяйте балсам и/или маска само в краищата на косата. Избягвайте корените, защото това ще ги направи по-мазни, а вие не искате това. Краищата са по-сухи и се нуждаят от повече внимание.

5. Опитайте се да изплаквате косата си със студена вода. Това я прави по-здрава и блестяща.

6. Това е очевидно и може би сте се отегчили да го чувате, но избягвайте топлината. Врагът номер 1 на вашата коса е топлината и имам предвид сешоарът, пресата и машата. Естественият вид е на мода в момента, така че не е нужно да влагате толкова много усилия в горенето на косата, особено през лятото, когато си е топло навън и слънцето я изсушава допълнително.

Ако не правите тези неща, моля опитайте ги и ми пишете, след като го направите. А вие имате ли някакви съвети за мен?

xo,
Kalina

No comments:

Post a Comment