25 February 2016

Grey Coat & Flowers

The weather's been amazing lately and it already feels like spring, at least the trees feel like it. I recently got this grey coat from New Yorker on sale and I've been wearing it a lot. Basically, it feels like a robe and it's very soft. Look at the trees though!
~
Времето напоследък е страхотно и се усеща като пролет, или поне дърветата така го усещат. Наскоро си взех това сиво палто от New Yorker от разпродажбата и го нося доста. Накратко, все едно нося халат, толкова е меко. Ама вижте дърветата!

xo,
Kalina
21 February 2016

5 Beauty Hacks


I can confidently say that I now have my fair share of experience in the beauty department, the main reason for which is my blog. Over the years I have found a few tricks that make my life a lot easier and today I'm sharing with you the ones I use all the time.
~
Уверено мога да кажа, че вече имам известна доза опит с козметиката, като основната причина за това е блогът. През годините намерих няколко трика, които правят живота ми много по-лесен и днес ще споделя тези, които използвам постоянно.


1. Micellar Water + Q-tips
This is great for cleaning up mascara smudges or fixing liquid eyeliner. You can use the swabs without the micellar water too if you're in a hurry.
~
1. Мицеларна вода + Клечки за уши
Това е страхотна комбинация за почистване на петна от спирала или поправяне на течна очна линия. Можете да използвате и само клечките за уши, ако бързате.


2. Perfume on spots
You should generally avoid squeezing your spots, but if you couldn't resist the urge and already did the damage, smudge a bit of perfume over it. This works because the alcohol in the perfume acts as a disinfectant and stops the spot from spreading.
~
2. Парфюм на пъпки
Като цяло трябва да избягвате да стискате пъпки, но ако не сте успели да устоите и вече сте го сторили, намажете малко парфюм отгоре. Това работи, заради спирта, който дезинфектира и спира пъпката от разнасяне.


3. Hairspray + Toothbrush
If you're a normal human being and have flyaways when you tie your hair up, this one's for you. After spraying them, brush them through with a toothbrush. It leaves your hair smooth all day.
~
3. Лак за коса + Четка за зъби
Ако сте нормално човешко същество и имате стърчащи косъмчета, когато си вържете косата, това е за вас. След като впръскате малко лак, срешете ги с четка за зъби. Резултатът е гадка коса през целия ден.


4. Coconut Oil
Coconut oil is the biggest beauty hack ever. I use it as moitsurizer, lip balm, lotion, eye makeup remover and hair mask.
~
4. Кокосово масло
Кокосовото масло е най-големият трик. Използвам го като хидратиращ крем, балсам за устни, лосион, маска за коса и за почистване на очен грим.


5. Maybelline Dr Rescue Gel Effect Top Coat
This little top coat has made the biggest difference with my nail polish. My nails stay intact for over a week.
~
5. Топ лак на Maybelline Dr Rescue Gel Effect
С този топ лак виждам огромна разлика. Лакът ми стои по повече от седмица.


So, these are my favourite beauty hacks. Do you have any?
~
Това са козметичните ми трикове. А вие имате ли такива?

xo,
Kalina
17 February 2016

How I Edit My Photos

I'm not gonna lie, taking the perfect photos is pretty hard for me. I don't have a bright enough room and the winter's a pain in the ass, because it's usually gloomy outside anyway. I don't have a white table either, so I get an A3 sketch pad and place my products on it, under the window. Then I shoot with my Nikon D3100 and it's almost always on 53mm. Then when I proceed to actually editing, this is how it goes down.
~
Няма да лъжа, перфектните снимки са много трудни за мен. Нямам достатъчно светла стая, а и зимата е много досадна, защото обикновено си е мрачно навън. Нямам и бяла маса, така че използвам скицник формат А3, поставен под прозореца. След това снимам с Nikon D3100, който почти винаги е на 53мм. Като стигна до обработването, това се случва.


I use Photoshop CS5 and have used it for 7 years. Nothing beats it, or what's more likely, I'm very used to it. There are 2 ways I can edit my photos. The first one is by using the adjustments and creating layers. I focus on the brightness and contrast and then switch up the colour balance a bit, because I don't want my photos to be too warm.
~
Използвам Photoshop CS5 от 7 години насам. Нищо не може да го надмине, или това, което е по-вероятно - свикнала съм с него. Има 2 начина, по които мога да обработя снимките си. Първият е като използвам "adjustments" и създавам слоеве. Фокусирам се върху яркостта и контраста и след това малко променям баланса на цветовете, защото не искам снимките ми да са твърде топли. 


The second one is faster and easier for beginners. Because my photos are taken in RAW format, this window pops up when I open a photo. You can see all the settings on the right. I would normally go for exposure, blacks, brightness, clarity and then see how the temperature and tint goes.
~
Вторият е по-бърз и по-лесен за начинаещи. Защото снимките ми са в RAW формат, това прозорче изкача, когато отворя някоя от тях. Можете да видите всички настройки отдясно. Аз обикновено засилвам светлината, черните цветове, яркостта, яснотата и след това по преценка температурата и нюанса.


And the final result looks something like this. Again, it depends on the day and natural light I'm working with, sometimes they can be even brighter. What I would recommend is to try to make them look professional, but not too overdone. They still have to look natural.

So, how about you? Got any tips and tricks?
~
И финалният резултат изглежда по подобен начин. Отново, зависи от деня и естествената светлина, с която разполагам. Понякога да по-светли. Бих препоръчала да се опитате да ги правите професионални, но не твърде обработени. В крайна сметка трябва да изглеждат естествени.

А вие имате ли някакви трикове в обработването?

xo,
Kalina
13 February 2016

ChokerI had no fake tan here, hence why I'm so white. Also, I changed my hair colour a bit and I love it. It's grey at the ends, but that will wash out. The choker is from a bag from corn snacks.
~
Тук нямах изкуствен тен, затова съм толкова бяла. Също, промених си цвета на косата и много ми харесва. В краищата е сива, но това ще се измие. Герданчето е от пакет гризки.

xo,
Kalina
9 February 2016

Makeup Haul & First Impressions


For the past few weeks I've been buying lots of stuff. Like, lots. Lots of beauty and lots of fashion, so I wanted to show you some bits and bobs and give my thoughts on them.
~
През последните няколко седмици купувам много неща. Наистина много. Много козметика и много мода, така че исках да покажа някои от покупките и да споделя първи впечатления.


1. Naked Palette by Urban Decay
This is such a cult product and I don't know why it took me so long to convince myself to get it. It has the perfect variety of colours, the pigmentation and longevity is amazing and the packaging is pretty. Let me know if you want to see a full review on it!
~
Това е толкова култов продукт и не знам защо ми отне толкова дълго да се убедя да си я взема. Има перфектното разнообразие от цветове и пигментацията и дълготрайността са страхотни, а опаковката е красива. Бихте ли искали пълно ревю?


2. Maybelline The Eraser Eye Concealer
This is my holy grail concealer. The applicator is easy to use, even though it's a bit unsanitary. Read more about it in my 2015 Make-Up Favourites!
~
Това е любимият ми коректор. Апликаторът е лесен за използване, въпреки че е леко нехигиеничен. Прочетете още за него в годишните ми козметични любимци!


Dr. Stile Las Vegas Plastic Surgeon


Facial Procedures Las Vegas
Celebrity Plastic Surgeon3. NYX Wonder Stick
I've wanted to try cream contour for ages and I finally did! I love the effect, it's totally life-changing. I'm also a planning a post on this product, so let me know if you're interested!
~
От векове исках да пробвам кремообразен контур и най-накрая го направих! Много ми харесва ефектът, животопроменящ е. Планирам да направя пост и за този продукт, бихте ли го чели?4. Avon Matte Lipstick
Avon sent me a super cute Vallentine's gift. I love the formula, but the shade is not something I'll get much wear out of.
~
Avon ми изпратиха много сладък подарък за Св. Валентин. Формулата ми допада, но цветът не е нещо, което бих носила много.


5. Golden Rose Matte Lipstick
This is the perfect dupe for Velvet Teddy by MAC, I even wrote about it. See the full post here!
~
Това е перфектният двойник на Velvet Teddy от MAC, дори писах за това. Вижте пълния пост тук!


6. Essence Lip Liner in Hot Chocolate
These lip liners are the love of my life. It's a mystery to me why I haven't mentioned them more. I fell in love with this shade, but if you're not a fan of browns, I wouldn't recommend it.
~
Тези моливи за устни са любовта на живота ми. Мистерия за мен е защо не съм ги споменавала повече. Влюбих се в този цвят, но ако не сте фенове на кафявото, не бих го препоръчала.


7. Clinique High Impact Mascara
This was a gift with the December UK issue of Glamour. I haven't used it much, but it does clump the lashes a little.
~
Това беше подарък към декемврийския брой на английския Glamour. Не съм я използвала много, но леко сплъстява миглите.


8. Maybelline Color Tattoo in Creme de Rose
I love love love the Maybelline Color Tattoo eyeshadows and I have 5 or 6 shades. This is gorgeous shade and it's matte.

So, these are all my recent purchases in the makeup department. What have you bought recently?
~
Обожавам сенките Color Tattoo на Maybelline и имам 5 или 6 от тях. Това е прекрасен цвят и е матов.

Това бяха всичките ми нови покупки в отдел грим. А вие какво си купихте наскоро?

xo,
Kalina
6 February 2016

25 Facts About Me


Thanks to Dilyana from Beyond The Visible for tagging me! I get tagged to do these things so rarely, so when I do I get really excited. The idea behind this is that you share 25 random things about you that your readers may not know, so here we go!
~
Благодаря на Диляна от Beyond The Visible, че ме тагна! Толкова рядко ме тагват за тези неща, че когато това се случи се радвам. Идеята е да споделиш 25 случайни неща за теб, които читателите ти може би не знаят, така че да започваме!  1. I have a little brother, who's 9 and wild. // Имам малък брат, който е на 9 и е див.
  2. I'm very easy to talk to and like meeting new people. // Лесно се говори с мен и обичам да се запознавам с нови хора.
  3. When I was little I wanted to be a singer, then a designer, then a journalist, then a lawyer and now I'm a teacher. // Когато бях малка исках да съм певица, след това дизайнер, след това журналист, след това адвокат, а сега съм учителка.
  4. I became a teacher by accident. I was considering not showing up to my first interview, but decided to give it a go. // Станах учителка по случайност. Обмислях да не се появя на първото си интервю, но се реших да се пробвам.
  5. I'm vegan. I switch between vegan and vegetarian sometimes, when I'm really craving cheese. // Веган съм. Когато много ми се яде кашкавал обаче ставам вегетарианец.
  6. I've been vegetarian all my life. My parents are too and I've never had the access to meat at home. // Цял живот съм вегетарианка. Родителите ми също са и никога не съм имала достъпа до месо вкъщи.
  7. I'm a workaholic. I study and work 2 jobs at the same time, while running this blog. A year ago I worked until 9.30 every evening, but thank God my schedule changed. // Работохолик съм. Уча и работя на две места, докато поддържам и блога. Преди година работех до 9.30 всяка вечер, но слава богу графикът ми се промени.
  8. I love drawing. It's something I've loved since even before I knew how to write. // Обичам да рисувам. Още от преди да се науча да пиша.9. On that note, I never finish my drawings. // По тази тема, никога не си завършвам рисунките. 
10. My natural hair colour is dark brown, but I've been dyeing my hair for almost 6 years. // Естественият цвят на косата ми е тъмнокестеняв, но я боядисвам от почти 6 години.
11. My face changes a lot. Seriously, it's changed more in 2 years than a plastic surgery patient's. // Лицето ми се променя много. Наистина, променило се е повече за 2 години отколкото това на пациент на пластичен хирург.
12. Speaking of plastic surgery, I have nothing against it, but would never have it myself. // Като говорим за пластична хирургия, нямам нищо против, но никога не си бих променила нещо.
13. Broccoli is my favourite vegetable. // Любимият ми зеленчук е броколи.
14. I lived in the UK when I was little and sometimes I feel more British than Bulgarian. // Като малка живях в Англия и понякога се чувствам повече като англичанка, отколкото българка.
15. I'm trying to learn German at the moment. Not as easy as it seems. // В момента се опитвам да науча немски. Не е толкова лесно, колкото изглежда. 
16. I got my puppy after a horrible break-up. // Взех си кученцето след ужасна раздяла.


17. I have a Plan B for every situation in my life. From the big things like future careers and family to everyday stuff. // Имам резервен план за всяка ситуация в живота си. От големите неща, като например бъдещи кариери и семейство до ежедневни неща.
18. I definitely have a type when it comes to boys. // Що се отнася до момчета, определено имам тип.
19. My favourite type of music is hip-hop, but I love Ed Sheeran. // Любимата ми музика е хип-хоп, но обожавам Ед Шийрън. 
20. I'm looking forward to getting my own place. // Нямам търпение да си взема собствено жилище.
21. For a 20-year-old I'm doing great financially. I bought myself my iPhone 6 when I was 19. // Като за 20-годишна, се справям добре финансово. Когато бях на 19 си купих iPhone 6.
22. All because I'm a workaholic. // Само защото съм работохолик.
23. Photoediting and graphic design is another passion of mine. // Обработката на снимки и графичният дизайн са други мои хобита.
24. I love astrology. // Обичам астрологията. 
25. I'm not religious, but I believe in God. // Не съм религиозна, но вярвам в Бог.

So, that's all! I could've kept writing, it was so fun. I wanna tag 5 more bloggers now, whose 25 facts I would love to read. Tedi from The Beauty In My Life, Mimi from Mimi's Fashion Moments, Kali from Kali's Inspiration, Elvira fom Ocean Of Fashion & Beauty and Lora from Empurple.

xo,
Kalina

4 February 2016

B&W


Let me tell you a little secret: These were taken about a week ago, but I wasn't happy about them, so I hadn't posted them. Then I made them black and white and it totally looked better. I got this super cute cape from the sales in H&M and I'm in love with it. I wanted to get a new coat, but this one stole my heart. By the way, can someone help me, because I can't stop spending?
~
Искам да ви кажа малка тайна: Тези снимки бяха направени преди около седмица, но не бях доволна и реших да не ги качвам. След това ги направих черно-бели и станаха много по-хубави. Взех си това супер сладко наметало от намаленията в H&M и съм влюбена в него. Исках ново палто, но това ми грабна сърцето. Между другото, може ли някой да ми помогне, защото не мога да спра да харча?

xo,
Kalina