20 September 2016

SOZOPOL


You know what? I think this is officially my last summer post for this year. I'm writing this as I'm sitting in the kitchen, about to throw my bomber jacket on and head out to work and I couldn't be happier, because autumn is my favourite season ever. Are you glad summer's over or are you still in mourning?
~
Знаете ли какво? Мисля, че това е официално последният ми летен пост за тази година. Пиша това, седейки в кухнята, в готовност да облека бомбър якето си и да отида на работа и не мога да съм по-щастлива, защото есента е най-любимият ми сезон. Вие радвате ли се, че лятото свърши или все още го оплаквате?

xo,
Kalina
16 September 2016

NEW IN: CATRICE & ESSENCE + FIRST IMPRESSIONS


I recently received 2 very cute PR packages from Catrice and Essence (you can see the packaging on my FB page), so I wanted to show you what exactly was inside them and share my first impressions about the products.

We're gonna start with the stuff from Catrice!
~
Наскоро получих два много сладки PR пакета от Catrice и Essence (можете да видите опаковките на FB страницата ми) и исках да споделя тук какво точно имаше в тях и какви са първите ми впечатления от продуктите.

Ще започна с нещата от Catrice!


1. Matt Lip Artist
A lipstick in a crayon shape with a matte finish. I really like the colour I have, but it's not something I would wear very often (cause it's not a nude haha). It promises up to a 6-hour longevity, which I don't really agree with, but it's not very drying, which is always a plus.
~
Червило във формата на пастел с матов финиш. Много ми харесва цвета, който имам, но не е нещо, което бих носила много често (защото не е неутрален хаха). Обещава до 6-часова дълготрайност, с което не съм съгласна, но не е много изсушаващо, което винаги е плюс.


2. Longlasting Eyeshadow
Pret-a-Lumiere (wonder where the Germans got the French name from) in the shade 050 La Vie En Rose. The colour itself is very pretty, but I have an issue with it - it's not very opaque. It does blend well.
~
Pret-a-Lumiere (да им се чудиш на германците откъде са измислили френското име) в цвят 050 La Vie En Rose. Самият цвят е много красив, но проблемът ми с него е, че не е много наситен. За сметка на това, лесно се нанася.


3. Noir Lacquer
I'm serious, Catrice is a German brand. I haven't tried this nail polish yet, so I can't say anything about it, but a black one is always handy.
~
Catrice е немска марка, заклевам се. Не съм тествала този лак все още, така че не мога да кажа нищо за него, но черният цвят винаги е практичен.


4. Catrice Deluxe Glow Highlighter & 5. Essence Light Up Your Face 
Probably the most exciting things I got were these two highlighter palettes. I'm obsessed with highlighters, so they will definitely be put to good use.
~
Може би най-вълнуващи бяха тези две палитри с хайлайтъри. Обсебена съм от хайлайтъри, така че определено ще ги използвам.


First of all, I need to say that both are great. I would say that the Catrice palette is just a tad more subtle, the powder is finer and gives a more natural look.
~
Първо искам да кажа, че и двете са страхотни. Бих казала, че палитрата на Catrice е една степен по-лека, пудрата е по-фина и дава по-естествен вид.


The one by Essence, as you can see, is more opaque, but the glitter is chunkier, so you need to be more careful when applying it, otherwise it may look cakey.
~
Тази от Essence, както се вижда, е по-наситена, но брокатът е по-едър, така че трябва да сте по-внимателни, когато нанасяте, защото иначе може да изглежда натруфено.


6. Essence Extreme Lasting Eye Pencil
I am so impressed by this one! The colour is perfect for everyday and can be used in different ways. It really lasts extremely long and doesn't smudge at all. It's waterproof, but the only thing is, it doesn't work in the waterline, because of the glitter.
~
Толкова съм впечатлена! Цветът е перфектен за ежедневието и може да се използва по различни начини. Наистина издържа екстремно дълго и изобщо не се размазва. Водоустойчив е, но не става във водната линия, заради броката.


I would say it's a pretty good dupe for the bronze limited edition KyLiner, but I don't have that one, so I don't know how accurate I am.
~
Бих казала, че е много добър двойник на лимитирания бронзов KyLiner, но го нямам, затова не знам колко съм точна.


7. Essence The False Lashes Mascara
I had to try it right away because I have a mascara problem. I'm really impressed by it as well and I would even compare it to my beloved Better Than Sex by Too Faced. I might do a separate post comparing them, let me know if you're interested.
~
Трябваше да я пробвам веднага, защото имам проблем със спирали. Много съм впечатлена и от нея и дори бих я сравнила с много обичаната от мен Better Than Sex от Too Faced. Може да направя отделен пост да ги сравня, кажете ако бихте чели.


8. Essence Matt Matt Matt Lipstick in 02
Don't even get me started on this one. If I have a problem with mascaras, I have to go to lipstick rehab. It's matte, it's in my favourite colour for a lipstick (really similar to Mehr by MAC) and it lasts SO LONG OMG!
~
Не знам как да започна. Ако имам проблем със спиралите, трябва да отида в клиника за пристрастяване към червила. Матово е, любимия ми цвят за червило е (близко до Mehr на MAC) и издържа ТОЛКОВА ДЪЛГО!


So, all in all, there are some amazing new drugstore products and there's something out there for everyone. Big thanks to Catrice and Essence, you rock pls don't stop sending me stuff, I love it.
~
В крайна сметка, има страхотни нови продукти в дрогериите и има по нещо за всеки. Много благодаря на Catrice и Essence, супер яки сте, моля не спирайте да ми пращате неща, много са хубави. На български не звучи като шега оф

xo,
Kalina
13 September 2016

BEGLIK TASHI loved visiting this magical place with my brother. He's almost a goat at this point, climbing all the rocks with ease. This is my comfy travel outfit with a pop of colour from my favourite espadrilles.
~
Беше много приятно да посетя това магическо място с брат ми. На този етап той е почти коза, катерейки се по всички скали с лекота. Това ми е удобния тоалет за пътуване с pop of colour от любимите ми еспадрили. 

xo,
Kalina
9 September 2016

THE CASTLE


I wanted to visit this place for so long and I finally did. It really is as pretty as it looks on pictures and I took so many that it was hard deciding which ones to post. We had a great time there with my family and I'm definitely looking forward to returning!
~
От много време исках да посетя замъка и най-накрая го направих. Наистина е толкова красив колкото изглежда на снимките (от които направих супер много и беше трудно да реша кои да кача). Прекарахме си страхотно и определено искам да отида пак!
xo,
Kalina
6 September 2016

POOLSIDE

Swimsuit: OVS // Throw: H&M // Sunglasses: New Yorker (I think)

Today I'm sharing the first photos from my recent mini vacation. I always seem to enjoy summer more when it ends.
~
Днес споделям първите снимки от мини ваканцията ми. Винаги се наслаждавам на лятото повече, когато свършва.

xo,
Kalina