29 January 2017

KORRES LIP BALM, SHOWER GEL & MASKS REVIEW


I hadn't tried any Korres products, but had always heard good things about the brand, so when Apteka Promahon got in touch, I was quick to choose exactly Korres. The shop is on the Greek border and has an amazing range of high quality brands, but I thought a Greek one would be fitting. So, I received a few goodies to test out and today I'm going to be revealing my thoughts on them.
~
Не бях пробвала продукти на Korres, но винаги съм чувала добри отзиви за марката, така че, когато Аптека Промахон се свърз с мен, бързо избрах точно Korres. Магазинът е на границата с Гърция и има голямо разнообразие от висококачествени марки, но сметнах, че ще е подходящо да избера гръцка. И така получих няколко продукти за тестване, за които днес ще споделя мнение.

Hibiscus Lip Balm


I didn't have the highest expectations, because my lips are usually very chapped. However, I was pleasantly surprised by this lip balm for a few reasons. It hydrates the lips and almost feel like an oil on them, it doesn't have the addictive effect some products have (hm Baby Lips) and its colour is actually great - I sometimes apply it with a lip liner and it looks like a lipstick.
~
Нямах най-високите очаквания, защото устните ми обикновено са много напукани. Въпреки това, бях приятно изненадана от този балсам поради няколко причини. Хидратира устните и почти се усеща като олио, няма пристрастяващия ефект, който някои продукти имат (хм Baby Lips) и цветът всъщност е страхотен - понякога го нанасям заедно с молив за устни и изглежда като червило.

Cucumber Eye Mask


I really wanted to try this under eye mask, because I have hideous dark circles and it's important to hydrate the skin there, as it's very delicate and needs more care. It does its job at moisturizing, but it doesn't help against dark circles (which to be fair, it doesn't state it does). I really wanna try it some morning when I'm not in a rush, to see if it will help with puffiness.
~
Много исках да пробвам тази маска за под очите, защото имам ужасни тъмни кръгове, а и е важно кожата там да се хидратира, тъй като е много нежна и се нуждае от повече грижа. Върши работа в овлажняването, но не помага срещу черни кръгове (което да сме честни, тя не обещава). Много искам да я провам някоя сутрин, когато не бързам, за да видя дали ще помогне при подпухналост.

Avocado Face Mask


Usually I go for mud or peel off masks, but since it winter and my skin is so dry, this was a good option. I like how it feels on the skin (if I'm not imagining things, it even warms it up) and it does hydrate it well. I apply some sort of face cream or spray after using it, just to keep the moisture for longer.
~
Обикновено използвам кални или отлепящи се маски за лице, но понеже е зима и кожата ми е супер суха, това беше добър вариант. Харесва ми как се усеща (ако не си въобразявам, дори леко затопля) и наистина хидратира добре. Нанасям някакъв крем или спрей след като я използвам, просто за да задържа хидратацията за малко по-дълго.

Mint Tea Shower Gel


I looooove this shower gel so much. It's so refreshing and hydrating (have I not used this word enough already?!). It has a cooling effect, so it will be great to use in summer.
~
Мноооооого харесвам този душ гел. Толкова е освежаващ и хидратиращ (не използвах ли тази дума достатъчно вече?!). Има охлаждащ ефект, така че ще е страхотен през лятото.


These were the products by Korres I got to try and I'm really pleasantly surprised. As I mentioned, I did get these sent by Apteka Promahon, but this is not a sponsored post, so my review is 100% my opinion. Have you tried anything by Korres?
~
Това бяха продуктите от Korres, които пробвах и наистина съм приятно изненадана. Както споменах, бяха ми изпратени от Аптека Промахон, но това не е спонсориран пост, така че ревюто си е 100% моето мнение. Вие пробвали ли сте нещо на Korres?

xo,
Kalina
25 January 2017

2016 SKINCARE FAVOURITES + VIDEO


I recently talked about my 2016 makeup favourites and I asked on Facebook if you'd want to read about my favourite skincare products and since I received a positive reply, I'm here now. I don't have that many and I wanted to mention the products I've really been using a lot.
~
Наскоро говорих за любимците ми през 2016 в грима и попитах във Facebook дали бихте искали да прочетете за грижата за кожата ми и тъй като получих положителен отговор, съм тук сега. Нямам супер много, защото исках да спомена продуктите, които наистина използвам често.


L'Oreal Pure Clay Mask & Sephora Mud Mask


These are two very similar products with a huge difference in price. I do prefer the Sephora one, because my skin feels fresher and more cleansed after using it, but the L'Oreal mask is a good drugstore alternative.
~
Това са два много подобни продукта с голяма разлика в цената. Предпочитам тази на Sephora, защото кожата ми се усеща по-свежа и почистена след нея, но маската на L'Oreal e добра дрогерийна алтернатива.

Mario Badescu Acne Facial Cleanser


I love this cleanser even though I don't have acne. I use it once or twice a week with one of the two brushes on the picture and again, my skin feels very refreshed and clean. It's definitely not for everyday use though.
~
Много харесвам този измивен гел, въпреки че нямам акне. Използвам го веднъж или два пъти в седмицата с една от двете четки на снимката и отново, кожата ми се усеща много освежена и чиста. Но определено не е за ежедневна употреба.
Mario Badescu Drying Lotion


This has become a must in my skincare routine, because it really just kills any spot looking to come out and ruin my day. It doesn't always get rid of spots quickly, but it definitely keeps them under control and the effect is visible.
~
Това се превърна в задължителна стъпка в грижата ми за кожата, защото наистина просто убива всяка пъпка, опитваща се да се появи и да развали деня ми. Невинаги премахва пъпките бързо, но определено ги държи под контрол и ефектът е видим.

Mario Badescu Facial Spray


This spray is so hydrating and very multitasking. I usually use it to refresh my face during the day or when I wake up, but it can be used as a primer, setting spray, moisturizer, before bed, after a workout and even on the hair and body.
~
Този спрей е толкова хидратиращ и много мултифункционален. Обикновено го използвам, за да се освежа през деня или като се събудя, но може да се използва и като основа за грим, завършващ спрей, хидратация, преди лягане, след тренировка и дори върху косата и тялото.

Coconut Oil


Coconut oil really is essential and I don't know what I did before discovering it. I mainly use it as a makeup remover before going over it with a wipe and pads with micellar water, but I've also tried it as a moisturizer, lip balm, body lotion, hair oil, hair mask and cooking oil.
~
Кокосовото масло наистина е задължително и не знам какво правих преди да го открия. Основно го използвам за премахване на грим, преди да мина отгоре с мокра кърпичка и тампон с мицеларна вода, но съм го пробвала и като хидратиращ крем, балсам за устни, лосион за тяло, олио за коса, маска за коса и олио за готвене.

Kneipp Bio Oil 


I love mixing this oil with foundation to get a naturally glowy skin look, but it's definitely not for oily skin types. It's another multifunctional product, so that's probably why I like it.
~
Обичам да смесвам това олио с фон дьо тен за естествено озарен вид, но определено не е за мазна кожа. Още един мултифункционален продукт е и най-вероятно затова го харесвам.

Uriage Bariederm


I talked about this lip balm in some monthly favourites, but basically it's the only one that worked on my dry and patchy lips, when they were at their worst.
~
Говорих за този балсам за устни в някои месечни любимци, но накратко е единственият, който проработи върху сухите ми и напукани устни, когато бяха най-зле.

St Moriz Dark Tanning Lotion


I really can't do winter without a bit of fake tan, because my skin gets so pale that my friends keep asking me if I'm feeling okay. Not fun. So, I use it once or twice a week just to maintain a healthy look.
~
Наистина не мога да изкарам зимата без малко изкуствен тен, защото кожата ми става толкова бледа, че приятелите ми все питат дали се чувствам добре. Не е смешно. Използвам го веднъж или два пъти в седмицата, за да поддържам здравословен вид.


And those were all my skincare favourites throughout 2016! Don't forget to check out the video, but like, soz if you're not Bulgarian.
~
И това бяха всичките ми любимци в бялата козметика през 2016! Не забравяйте да гледате и клипа!


xo,
Kalina

24 January 2017

COME & SEE ME
Coat: New Yorker // T-Shirt: Zara // Hoodie: Vintage // Jeans: H&M // Boots; Tendenz // Backpack: Bershka

I'm loving the recent chill loose clothing vibe in the fashion world (thanks, Kimye), but what I like to do is mix a few casual pieces with something elegant to balance it out, i.e. the thigh high boots. I feel like the whole month of January was very lazy and just meh, but it's almost gone now and I'm coming out of my cocoon.
~
Много харесвам свободните спортни дрехи, които са на мода напоследък (мерси, Kimye), но това, което аз обичам да правя е да комбинирам няколко спортни дрехи с нещо елегантно, за да ги балансира, което в случая са чизмите. Имам чувството, че целият януари беше много мързелив и просто никакъв, но почти свърши и излизам от пъшкула си.

xo,
Kalina
15 January 2017

ETERNAL WINTER


 
Coat: New Yorker // Sweater: H&M // Jeans: H&M // Boots: H&M // Even the sunglasses man: H&M

Cause that's what it fucking feels like. I'm not the biggest fan of summer, but this year has awakened a never before imaginable hatred for winter in me. There's soggy snow and garbage everywhere. Nice.
~
Защото така се усеща. Не съм най-големия фен на лятото, но тази година събуди никога досега виждана омраза към зимата в мен. Има кишав сняг и боклук навсякъде. Супер.

xo,
Kalina
12 January 2017

MORPHE 35O PALETTE REVIEW


I got this baby back in November from Cult Beauty and I've been trying to build my opinion by creating different looks since. I did include it in my November Favourites post, so that might give away how I feel about it, but I still wanted to write a separate review.
~
Взех си тази палитра още през ноември от Cult Beauty и от тогава се опитвам да изградя мнението си, създавайки различни визии с нея. Включих я в любимците си през ноември, така че това може би разкрива дали я харесвам, но все пак исках да напиша отделно ревю.The palette, as the name suggests, has 35 colours, most (if not all) of which are warm toned. There is a variety of matte and shimmer shades and the price is around 20 pounds, which is great for 35 colours.
~
Палитрата, както името подсказва, има 35 цвята, повечето (ако не и всичките), от които са топли. Има разнообразие от матови и блестящи сенки и цената е около 20 паунда, което е страхотно за 35 цвята.


The pigmentation is amazing, which is what made Morphe palettes so popular. All of the shades swatch very opaquely without a base underneath. The glitter shadows are best applied with a finger or maybe a wet brush (haven't tried that yet), because that way you get the most colour pay off.
~
Пигментацията е невероятна, затова и са толкова популярни палитрите на Morphe. Всички цветове са много наситени без база отдолу. Блестящите сенки най-добре се нанасят с пръст или може би мокра четка (не съм пробвала това), защото по този начин се получава най-много цвят.


Of course, there are a few negative things I have to say about the palette. First of all, there is soooo much fall out, you definitely have to apply concealer or at least powder under your eyes after you're done with the palette. Also, it's great that the colours are opaque, but if you want a more neutral and subtle look, it's kinda hard to achieve that - I always end up with a more intense eye than I was intending. And lastly, it's pretty much always sold out, so if you want to get your hands on it, you need to join a waiting list.
~
Разбира се, има и няколко минуси, които искам да спомена. Първо, сенките се разпрашват тоооолкова много, определено трябва да нанесете коректор или поне пудра след като сте готови с очите. Също така, хубаво е че цветовете са наситени, но ако искате по-неутрален и естествен грим, е малко трудно да го постигнете - аз винаги се оказвам с по-подчертано око, отколкото съм искала. И последно, почти винаги е разпродадена, така че ако искате да я купите, трябва да се запишете в списък.


All in all, the Morphe 35O is DEFINITELY an amazing palette and so worth it. They do so many others as well, so if warm tones aren't your thing, check the others out. I went for this one, because the shades are very much on trend right now, but I might order another one as well.
~
Като цяло, Morphe 35O ОПРЕДЕЛЕНО е страхотна палитра и си заслужава. Правят и много други, така че, ако топлите цветове не са ви по вкуса, разгледайте ги. Аз си избрах тази, защото цветовете са много на мода, но може би ще си поръчам още някоя.

xo,
Kalina
8 January 2017

2016 MAKEUP FAVORITES


I must admit, I was trying to put this off for as long as possible, because I knew it would take a long time. But with the current weather there is pretty much no option than staying in and I want to be at least a bit productive, so I figured it's time.
~
Трябва да призная, че се опитвах да отложа това колкото е възможно, защото знаех, че ще отнеме доста време. Но с времето в момента няма друг вариант освен да стоиш вкъщи и искам да съм поне малко продуктивна, затова реших, че е време.

Urban Decay Naked Palette 


This is the eyeshadow palette I've been using most this year, because it has the perfect colours for my everyday look. The shadows are so buttery and easy to blend and the palette is just a dream. You can read my full review here!
~
Това е палитрата със сенки, която използвам най-много тази година, защото има перфектните цветове за ежедневния ми грим. Сенките са много маслени и лесни за разнасяне и палитрата е просто мечта. Може да прочетете пълното ми ревю тук!

Too Faced Better Than Sex Mascara


I'm so glad I purchased this mascara! It's basically everything you want and more - it gives crazy volume and length and the packaging (as everything Too Faced) is gorgeous. I wouldn't recommend it for the lower lashes though, because it does tend to smudge after a while of wearing it. More here, here and here!
~
Толкова се радвам, че си купих тази спирала! Накратко е всичко, което бихте искали и повече - придава голям обем и дължина и опаковката (като всичко на Too Faced) е прекрасна. Но не бих я препоръчала за долните мигли, защото понякога се размазва след известно време носене. Още за нея тук, тук и тук!

Mac Pro Longwear Concealer 


I've been using this concealer very sparingly, as it's not the cheapest, but it's definitely worth it. It gives great coverage and lasts really well without drying the skin out. More here and here!
~
Използвам този коректор много пестеливо, тъй като не е най-евтиният, но определено си заслужава. Покрива добре и издържа дълго без да изсушава. Още тук и тук!

Kylie Lip Kits


These are a bit controversial, but if you've been following me for a while, you'll know I love them. The hype and the name to them definitely add to my impressions, but the quality is great, too. They give an even layer, dry completely matte and last for ages. I have full sized Dolce K and Maliboo and managed to get the limited edition birthday minis.
~
Тези са леко спорни, но ако ме следите от известно време, ще знаете, че ги обожавам. Вълнението и името към тях определено допринасят към впечатленията ми, но и качеството е добро. Нанасят се равномерно, изсъхват напълно матови и издържат с векове. Имам пълни размери Dolce K и Maliboo и успях да се докопам до лимитираните минита за рождения ден на Кайли.

MAC Matte Lipsticks


My favourites are Kinda Sexy (left) and Mehr (right). I would say I love these even more than the Kylie liquid mattes, because they feel more comfortable on the lips and aren't as drying. They don't last as long, but they're still great and would recommend them to anyone.
~
Любимите ми са Kinda Sexy (ляво) и Mehr (дясно). Бих казала, че ги харесвам дори повече от течните матови червила на Кайли, защото се усещат по-удобни на устните и не са толкова изсушаващи. Не издържат толкова дълго, но все пак са страхотни и бих ги препоръчала на всеки.

The Balm Mary Loumanizer


I've had this for a while now, but it's still the best highlighter I've tried. It gives a blinding glow, which is a good thing you know. I really wanna try Champagne Pop and some Anastasia highlighters, too, so who knows what my 2017 faves will be.
~
Вече го имам от известно време, но все още е най-добрият хайлайтър, който съм пробвала. Придава ослепяващ блясък, което си е хубаво нещо. Много искам да пробвам Champagne Pop и хайлайтъри на Anastasia също, така че кой знае какви ще са любимците ми през 2017.

Urban Decay Beached Bronzer


I love this bronzer, because it has the best texture ever - it feels very luxurious and is easy to blend. It gives warm to the complexion without making you look orange. I have the shade Bronzed, which I would say is for a deeper skin tone (I use it when I have fake tan on). More about it here, here and here!
~
Обожавам този бронзър, защото има най-добрата текстура - много е луксозен на усещане и лесен за блендване. Добавя топлина на лицето, без да те прави оранжев. Имам цвета Bronzed, който бих казала, е за по-тъмна кожа (аз го използвам, когато имам изкуствен тен). Още за него тук, тук и тук!

Fiji by Essie


Looking at all my nail polishes, this was the one I probably reached for the most this year. If you've been here for a while, you'd know the Essie formula gets on the best with my nails. I'm even wearing this colour right now and it's probably been on for a week now without a scratch.
~
Гледайки лаковете си, този беше вероятно най-използваният ми през годината. Ако сте тук отдавна, ще знаете, че формулата на Essie се разбира най-добре с ноктите ми. Дори в момента нося този цвят и вероятно вече е на ноктите ми седмица без драскотина.


So, those were my 2016 makeup favourites! I'm planning on doing a skin and body care post, too, so let me know if you'd like to see that! What did you love this year?
~
Това бяха любимците ми в грима през 2016! Планитам да направя пост и за грижа за кожата и тялото, така че кажете ми, ако бихте го чели! Вие какво използвахте най-много?

xo,
Kalina