24 March 2017

WAVYThe sun's finally out and we decided to have a little picnic on the beach. Of course, I had to bring my camera along and document it. I've wanted to change the style of my photos and outfits a bit for a while now, since I'm always changing, so I hope you like these!
~
Слънцето най-накрая се показа и решихме да си направим малък пикник на плажа. Разбира се, трябваше да взема и фотоапарата си и да го документирам. От известно време искам да сменя стила на снимките и дрехите си, тъй като аз постоянно се променям, така че се надявам да ви харесат!
xo,
Kalina
21 March 2017

ROOFTOP


Love it when my bestie is back in town, cause we stage totally casual photoshoots and she takes me out of my comfort zone. We went to see Beauty and The Beast yesterday, which was amazing btw and then did a bit of posing on the rooftop parking lot. Can't wait for the next one!
~
Обичам, когато най-добрата ми приятелка в града, защото си правим небрежни фотосесии и ме изкарва извън зоната на комфорта. Вчера гледахме Красавицата и Звяра, който беше страхотен между другото и след това позирахме малко на паркинга. Нямам търпение да повторим!

xo,
Kalina
18 March 2017

ANASTASIA BEVERLY HILLS MODERN RENAISSANCE PALETTE REVIEW


I've finally managed to sit down and write a review on the Modern Renaissance palette by ABH, which I've been using for a few months now and I'm totally in love with. It's the best palette I've ever had, but if you wanna find out why, keep reading!
~
Най-накрая успях да седна и да напиша ревю за палитрата Modern Renaissance от ABH, която използвам вече няколко месеца и в която съм напълно влюбена. Най-добрата палитра, която някога съм имала, е, но ако искате да разберете защо, продължете да четете!


Starting off with the packaging - it comes in a cardboard container and the outside is suede and smooth, which is one of the few downsides, because it gets dirty and stained very easily. Other than that, I think it's quite pretty and convenient.
~
Като започнем с опаковката - идва в картонена кутийка и външната страна е велурена и гладка, което е един от малкото недостатъци, защото се зацапва и става на петна много лесно. Въпреки това, мисля че е доста красива и удобна за използване.


It also includes a brush, which I actually like, especially the fluffy side - it does a great job at blending. It's obviously not enough to do a complete eye look, but when you're travelling it could come in handy.
~
Също така включва и четка, която всъщност харесвам, особено пухкавата страна - върши добра работа в разнасянето. Ясно е, че не е достатъчна за пълен очен грим, но може да е удобна при пътуване.


Now onto the eyeshadow itself. The Modern Renaissance palette has 14 colours altogether, half of which completely matte. The others are shimmery, but some have more glitter than others. The first thing you notice when you look at it are the gorgeous pink and red shades, which could be intimidating to some people, but I think they're currently very on trend and you could apply them subtly.
~
Сега и към самите сенки. Палитрата Modern Renaissance има общо 14 цвята, половината от които са напълно матови. Останалите са блестящи, но някои имат повече брокат от други. Първото нещо, което забелязвате, когато я погледнете, са красивите розови и червени сенки, които може би са плашещи за някои хора, но според мен са доста актуални в момента и могат да се нанесат по-леко.


I'm not going to go in depth about all the individual shades, because we're gonna be here until tomorrow, so I'm just gonna give you my thoughts. As you can see, they're extremely opaque (apart from Tempera, which is the same as my skin tone, but it would look great on darker skin). They are smooth and buttery, blend like a dream and last all day. They're even hard to remove. I usually use a base underneath, but you can definitely get away without one, as they're that pigmented. The ones I use the most (probably every time) are Raw Sienna and Burnt Orange - they're great for the crease, Tempera as a base, sometimes Buon Fresco or Warm Taupe and the shimmers - Vermeer and Primavera.
~
Няма да се задълбочавам за всеки цвят по отделно, защото ще сме тук до утре, така че направо ще си дам мнението. Както можете да видите, изключително наситени са (без Tempera, която напълно съвпада с кожата ми в момента, но би изглеждала страхотно на по-тъмна). Супер меки и гладки са (????? четете ми текстовете на английски плс), разнасят се лесно и издържат цял ден. Даже са трудни за премахване. Обикновено използвам база отдолу, но не е задължителна, тъй като са наистина наситени. Тези, които аз използвам най-много (може би всеки път) са Raw Sienna и Burnt Orange - страхотни са за сгъвката на клепача, Tempera като база, понякога Buon Fresco или Warm Taupe и от блестящите - Vermeer и Primavera.


I love the wide range of colours you get with this palette, and even though there isn't a matte black shade, which most palettes have, I don't think it's really needed. You can definitely create lots of different looks using it and I'm seriously impressed, because I can't find many faults with it.
~
Много ми харесва разнообразието от цветове, които получавате с тази палитра. Въпреки че няма матово черно, което доста палитри имат, не мисля че и е нужно. Определено можете да създадете различни визии с нея и съм наистина впечатлена, защото не мога да й намеря много недостатъци.


I got mine on Cult Beauty, but it's sold out most of the time, so you have to join the waitlist if you really want it. For the price of 41 pounds it's definitely not the cheapest, but it's close to the Urban Decay Naked palettes. If you're wondering which to get, I'd go for this one.

Have you tried it and do you love it as much as I do?
~
Аз си я поръчах от Cult Beauty, но през повечето време е изчерпана, така че, ако наистина я искате, трябва да се запишете в списъка с чакащи. За цената си от 41 паунда, определено не е най-евтината, но е близка до Naked палитрите на Urban Decay. Ако се чудите коя да изберете, аз бих се насочила към тази.

Вие пробвали ли сте я и обичате ли я колкото мен?

xo,
Kalina
13 March 2017

NEW IN FROM ESSENCE


Today I wanna share some of the new products I got from Essence Cosmetics and my first thoughts on them. I received a really cute package last week with all of these goodies and I'm gonna give you some info on their latest launches.
~
Днес искам да споделя с вас най-новите продукти на Essence и първите ми впечатления от тях. Получих много сладък пакет миналата седмица с всички тези красоти и днес ще ви дам малко информация за тях.

Eyes & Face Palette


This is an eyeshadow quad and a highlighter and blush shade. I had no expectations whatsoever, but I was really really impressed by the quality, especially of the eyeshadows. They're buttery, very opaque and blend well. It's also very convenient for travelling, because of its size.
~
Това е палитра с четири сенки, хайлайтър и руж. Нямах никакви очаквания, но останах наистина впечатлена от качеството, особено на сенките. Много са наситени, не са ронливи и се разнасят добре. Също така е удобна за пътуване, заради размера.

Luminous Matte Bronzing Powder


This product is essentially a bronzer, which has two parts - a matte outer circle and shimmer in the center. It looks light, but it turned out to be the perfect shade for my pale skin. It's great for warming up the skin, but I wouldn't recommend it for contouring, because it's quite warm.
~
Този продукт е бронзър, който има две части - матов външен кръг и блясък в центъра. Изглежда светъл, но се оказа перфектен за бледата ми кожа. Страхотен е за затопляне на кожата, но не бих го препоръчала за контуриране, защото е топъл.

Shine Shine Shine Lip Gloss


First of all, let me just say, that I'm not the biggest lip gloss fan. That being said, I like this one, because it's not sticky and it's very opaque. The colour I have is a gorgeous red.
~
Първо искам да кажа, че не съм най-големият фен на гланцовете за устни. Имайки това предвид, този ми допадна, защото не е много лепкав и е наситен. Цветът, който имам е красиво червено.

The Gel and Glow & Care Nail Polishes


The nude nail polish was a disappointment - I tried wearing it twice, but couldn't because it just took way too long to dry. I love the colour, but I just couldn't make it work. I haven't tried the other one yet, so I'm hoping for better results.
~
Неутралният лак беше голямо разочарование - опитах се да го нося два пъти, но не успях, просто защото му отне твърде дълго да изсъхне. Цветът ми харесва, но просто не се сработихме. Не съм пробвала другия все още и се надявам на по-добри резултати.

Volume Stylist Mascara


I loooove this mascara. It reminds me of Better Than Sex by Too Faced. It gives a lot of volume to the lashes without clumping them. It doesn't flake and really does last a long time, even though I'm not sure if it's 18 hours, as promised.
~
Мноооого харесвам тази спирала. Напомня ми на Better Than Sex от Too Faced. Придава много обем на миглите без да ги сплъстява. Не се рони и наистина издържа дълго време, въпреки че не съм сигурна дали е 18 часа, както обещава.


So, these were all the products I got to try from Essence Cosmetics and my first impressions on them. Have you tried any of them?
~
Това бяха всички продукти, които получих от Essence и първите ми впечатления от тях. Вие пробвали ли сте някой от тях?

xo,
Kalina
3 March 2017

COATEDCoat: ASOS // Jeans: H&M // Shoes: ???? // Bag: Bershka // Sunglasses: New Yorker

I'm really tired of coats at this point, but since I pretty much buy a new one every year and really wanted a camel colour one, I ordered this from the ASOS sale and I'm in love with it. It's very very heavy, but the look of it with the sewn in hood is so cool. Are you looking forward to spring, too?

Check out this blog about coffee!
~
Писна ми от палта вече, но тъй като общо взето си купувам ново всяка година и много исках едно в този цвят, си поръчах това от намалението в ASOS и много ми харесва. Доста доста тежко е, но начинът, по който изглежда с вшитата качулка е много як. Вие очаквате ли пролетта?

xo,
Kalina