30 April 2017

HOTEL ROOMWe decided to go on a little weekend getaway to Sozopol and I wanted to share what a pretty view I have from my hotel room. We arrived yesterday and are leaving tomorrow, but I hope I get enough time to relax and take my mind off uni a bit. Bayern winning the Bundesliga last night definitely helped haha.
~
Решихме да се разходим през уикенда до Созопол и исках да споделя гледката от хотелската си стая. Пристигнахме вчера и тръгваме утре, но се надявам да имам достатъчно време да си почина и да се разсея от университета. Спечелването на Бундеслигата от Байерн снощи определено помогна хаха.

xo,
Kalina
28 April 2017

HAPPY BIRTHDAY, ESSENCE!Imagine my excitement when I opened this package! I love anything pink and sparkly, so I felt like a little kid. Anyway, Essence Cosmetics are celebrating their 15th birthday with the launch of a new limited edition palette and eyeshadows.
~
Представете си вълнението ми, когато отворих тази кутия! Обичам всичко розово и блестящо, така че се почувствах като малко дете. Както и да е, Essence празнуват 15-тия си рожден ден с нова лимитирана палитра и сенки.


The eyeshadows come in this really cute packaging and you can choose your own colours to fill the palette. There are some exciting launches as well, like a highlighter, setting powder, blush, lip base and lip powder for example.
~
Сенките идват в тази супер сладка опаковка и можете да изберете цветовете, с които да запълните палитрата. Има някои вълнуващи продукти също, като например хайлайтър, матираща пудра, руж, основа и пудра за устни. Един цеят струва 3,29лв.


This is what the palette looks like. It has space for 8 colours and it's pretty compact, but feels stable. The top has little beads that move around and it makes it extra fun.
~
Ето как изглежда и палитрата. Има място за 8 цвята и е доста компактна, но се усеща стабилна. Капакът има малки частички, които се движат и това я прави още по-интересна. Цената й е 4,39лв, а за 3,29лв можете да си вземете по-малкия вариант с 4 цвята.The colours are pretty opaque and good quality for the price. The lighter ones don't show up on my skin as much, but they would be a great base colour. How beautiful is the highlight shade though?
~
Цветовете са сравнително наситени и добро качество за цената си. По-светлите не си личат токова на кожата ми, но биха били добър базов цвят. Колко е хубав хайлайтът обаче?I'd love to hear your opinion too if you've tried the products! I'll keep you posted and you'd definitely find out if I get on well with them.
~
Бих се радвала да чуя и вашето мнение за сенките, ако сте ги пробвали! Аз ще ви държа в течение и определено ще разберете, ако се разбера добре с тях.

xo,
Kalina


25 April 2017

SUPERSTAR


Hoodie: H&M // Sweatpants: Vintage // Bomber: Bershka // Bag: Bershka // Trainers: Adidas // Sunglasses: H&M

I'm so late to the party, but I recently got a pair of Adidas Superstars. I was debating on which colour to get, but finally decided to be a basic white girl and chose the classic black stripes. I still love them though and they're so comfortable and go with anything.
~
Много закъснях за партито, но наскоро се сдобих с чифт Adidas Superstar. Чудех се кой цвят да взема, но накрая реших да съм basic бяло момиче и избрах класическите черни черти. Все още супер много ги харесвам и са толкова удобни, а и вървят с всичко.

xo,
Kalina
23 April 2017

MAC LIPSTICK COLLECTION


Today I've decided to share my small MAC lipstick collection. I have 5 shades so far, but I honestly love them so much and they're probably my most frequently used lipsticks. The colours I have are 4 mattes and one satin finish and I'd say that they're all more or less nudes.
~
Днес реших да споделя скромната си колекция от червила MAC. Имам 5 цвята засега, но ги харесвам толкова много и са може би най-носените ми червила. Цветовете, които имам са 4 матови и един със сатенен финиш и бих казала, че всички са малко или много неутрални.

Brave


This is the only satin one I have, but I think the finish is really nice - it's not as drying as mattes, but still lasts long. The colour is a nice mauvy pink.
~
Това е единственото сатенено червило, но мисля, че финишът е много хубав - не е толкова изсушаващ колкото матовия, но издържа дълго. Цветът е опушено розово.

Mehr


Mehr is very close to Brave, but it's matte and a bit deeper. I love the MAC matte formula and I don't think liquid lipsticks can replace the traditional ones anytime soon for me.
~
Mehr е много близък до Brave, но е матов и малко по-тъмен. Обичам матовата формула на MAC и не мисля, че течните червила могат да заменят традиционните скоро за мен.


Here are the two compared!
~
Ето ги и сравнени!

Kinda Sexy


I would describe this one as a peachy nude. It definitely has warm undertones.
~
Бих го описала като прасковен неутрален цвят, Определено има топли подтонове.
Velvet Teddy


This was my first MAC lipstick, which you can kinda see. It's a classic shade and I'd say it's my favourite right now - a deep almost brown nude.
~
Това беше първото ми червило от MAC, което донякъде се вижда. Класически цвят е и бих казала, че ми е любимец в момента - тъмно, почти кафяво неутрално.

Please Me


Please Me is my newest addition to the collection. It's definitely great for spring and summer. The colour is a pinky coral.
~
Please Me е най-новото попълнение в колекцията. Определено е страхотно за пролетта и лятото. Цветът е розов корал.


You can see all the swatches here. I'd like to know which one you like most and would wear!
~
Можете да видите всички цветове тук. Бих искала да разбера кой ви харесва най-много и бихте носили!


Do you own any MAC lipsticks?
~
Вие използвате ли червила на MAC?

xo,
Kalina
20 April 2017

CHARLOTTE TILBURY LIGHT WONDER FOUNDATION REVIEW


I don't usually do reviews on separate products, but I decided to give it a go, because this one deserves it. I didn't really need a new foundation, but I went on Cult Beauty and ordered one anyway. I had had my eye on the Charlotte Tilbury Light Wonder for so long and I'm so glad I got it.
~
Обикновено не пиша ревюта на отделни продукти, но реших да се пробвам, защото този го заслужава. Нямах нужда от нов фон дьо тен, но влязох в Cult Beauty и си поръчах така или иначе. Бях си набелязала Light Wonder на Charlotte Tilbury отдавна и много се радвам, че го взех.


Starting from the packaging, it's really pretty, as is anything by Charlotte Tilbury, but it doesn't really feel high end as it should. It's a plastic tube, but I kinda see why it's like that. What's interesting is that when I first received it, it seemed really small to me, but it actually contains 40ml of product, compared to all my other foundations, which are usually 30ml.
~
Като започнем от опаковката, хубава е, както всичко на Charlotte Tilbury, но не се усеща много скъпа, както би трябвало. Пластмасова тубичка е, но донякъде разбирам защо. Интересното е, че когато първо го получих, ми изглеждаше много малък, но всъщност съдържа 40мл продукт, в сравнение с всичките ми останали фон дьо тени, които са обикновено 30мл.


It has a pointed tip, which makes less product come out at a time, and so it doesn't go to waste, because it does have a quite runny consistency. I take a bit on my fingers and apply it to my face and then blend it with a Real Techniques Expert Face Brush. The coverage is medium, but you can easily build it up and it doesn't go cakey at all. What I love about it is the perfect finish it has - the skin looks glowy and luminous and stays that way throughout the day. I have combination skin with some dry patches and it's exactly the foundation I'd been looking for. I wouldn't recommend it for oily skin types, but for anyone with dry and normal to combination skin, it would be perfect.
~
Има заострен връх, което помага по-малко продукт да излиза при стискане и следователно да не се хаби, защото има доста течна консистенция. Вземам малко на пръстите си и го нанасям на лицето си, след което го разнасям с Expert Face Brush на Real Techniques. Покритието е средно, но може да се наслои и изобщо не става напластено. Това, което ми харесва най-много е финишът - кожата изглежда озарена и стои така през целия ден. Имам комбинирана кожа със сухи участъци и е точно фон дьо тена, който търсех. Не бих го препоръчала за мазен тип кожа, но за всеки със суха и нормална до комбинирана е перфектен.


I have it on here, mixed with a little bit of Double Wear by Estee Lauder for extra coverage and a bit of Champagne Pop by Becca 😁, but you can really see how healthy and flawless my skin looks. I think I may have found my holy grail foundation.
~
Нося го тук, смесен с малко Double Wear на Estee Lauder за допълнително покритие и мъничко Champagne Pop на Becca 😁, но наистина може да се види колко здрава и безупречна изглежда кожата ми. Мисля, че намерих holy grail фон дьо тена си.


The only thing that is a downside is of course the price of 32 pounds, which for me is worth it, but I hope I don't run out anytime soon haha. I would like to know if you've tried it or you have a drugstore alternative for it!
~
Единственият недостатък е разбира се цената от 32 паунда, която според мен е оправдана, но се надявам да не го привърша скоро хаха. Бих искала да знам дали вие сте го пробвали или имате алтернатива за него от дрогериите!
xo,
Kalina
10 April 2017

THE BIGGEST BEAUTY HAUL EVER


Okay, first of all, let me just say I'm not doing this to brag, I love reading this type of posts. I really went overboard this time, all of these were purchased during the past two weeks and there are two PR packages as well.
~
Добре, първо искам да кажа, че не правя това, за да се хваля, обичам да чета такъв тип публикации. Наистина прекалих този път, защото всички тези неща са купени през последните две седмици, но има и два PR пакета.

Sephora


Starting with probably the most exciting one, I finally got the Too Faced Sweet Peach palette. I love how many colours it has, they're all quite opaque and it actually does smell like peaches. So far, I'm loving it!
~
Започваме с вероятно най-вълнуващото. Най-накрая се сдобих с палитрата Sweet Peach на Too Faced. Има супер много цветове, всички са доста наситени и наистина мирише на праскови. Засега съм впечатлена!


I was hesitating on whether I should get a full size mascara or two mini ones and finally decided on the Better Than Sex by Too Faced mini (which I have full size as well, it's my favourite) and Roller Lash by Benefit (which has mixed reviews, but I've worn it a few times already and I'm loving it). I also got a nose strip, which I already used - it had a good result, but most of my blackheads are on my cheeks, which it didn't reach, and a hydrating sheet mask for the lips, which I'm wearing right now. And then, I got a few samples, which I have yet to try.
~
Чудех се дали да си взема една спирала пълен размер или две минита и накрая се спрях на Better Than Sex от Too Faced (която имам и в пълен размер, любимец ми е) и Roller Lash от Benefit (за която имаше смесени мнения, но я носих няколко пъти вече и ми харесва много). Също си взех и лентичка за носа, която вече използвах - имаше добър резултат, но повечето от черните ми точки са на бузите, които тя не достигна, както и хидратираща маска за устни, която използвам в момента. Получих и няколко мостри, които все още не съм пробвала.

MAC


I can't not stop by MAC when I go to Sofia and I always get something. I was looking for a cute lipstick for the summer in a coral/pink shade and after swatching almost everything they had, I decided on Please Me, because it's matte and a really pretty colour.
~
Не мога да не мина през MAC, когато съм в София и винаги си вземам по нещо. Търсех си червило за лятото в коралово/розов нюанс и след като суочнах почти всичко, което имаха, избрах Please Me, защото е матово и много красив цвят.

LUSH


I couldn't resist Lush either. I got two well known products - the Bubblegum Lip Scrub, cause my lips desperately need it and the Mask of Magnaminty, which I've already tried and love.
~
Не можах да устоя и на Lush. Взех си два известни продукта - скрабът за устни с дъвка и Mask of Magnaminty, която съм използвала и обожавам.

Lilly


We should have this in Varna too, but I hadn't seen it, so I got it when I went into Lilly. It's a greyish blue hairspray, which should show up really well on my light blonde hair and I'm really excited to try it.
~
Би трябвало да имаме това и във Варна, но не го бях виждала, затова си го взех, когато влязох в Lilly. Сивеещ син спрей за коса е, който би трябвало да изглежда много добре на светлорусата ми коса и нямам търпение да го пробвам.

NYX


I did an ASOS haul as well, but that's a whole other topic. I'm just gonna show the two NYX bits I got from there - the Lingerie liquid lipstick in Ruffle Trim (love the colour) and the HD Studio Photogenic loose powder, which I'm not really sure about.
~
Поръчах си и доста неща от ASOS, но това е съвсем друга тема. Сега ще покажа само двата продукта на NYX, които взех - течното червило Lingerie в цвят Ruffle Trim (много е хубав) и HD Studio Photogenic пудрата, за която не съм много сигурна.

Cult Beauty


I got an email from Cult Beauty that I could get a jade facial roller for free and since I had a few products I'd had my eye on, I went for it. I got the Huda Beauty liquid lipstick in Bombshell and let me say it's the bomb. The other thing was the Charlotte Tilbury Light Wonder foundation and it's perfect for my skin, just what I wanted.
~
Получих имейл от Cult Beauty, че мога да взема нефритен ролър за лице и тъй като имах няколко продукти, които си бях набелязала, си ги поръчах. Взех си течното червило на Huda Beauty в цвят Bombshell и наистина е невероятно, както и фон дьо тена на Charlotte Tilbury Light Wonder, който е перфектен за кожата ми и точно това, което исках.

Avon


Now we have the two PR packages. First, from Avon I received some anti cellulite products, which I'm very excited to try, cause to be honest, I really need them, the struggle is real.
~
И сега към двата PR пакета. Първо, от Avon получих няколко неща против целулит, които нямам търпение да пробвам, защото ако трябва да съм честна, наистина имам нужда от тях.

Titania


And from Titania I got some products for the feet, which I've given to my mum, because I don't have any problems, while she has really dry heels.
~
А от Titania получих няколко продукта за крака, които подарих на мама, защото нямам проблеми, а тя има много сухи пети.

H&M


Of course H&M is gonna be in this post, too. They need to start paying me at this point. Like, I'm joking, but umm... I'm including just a few tops for fun. I'm really feeling pink and red tones.
~
Разбира се, че H&M ще присъства и в този пост. Трябва да започнат да ми плащат вече. Смисъл, шегувам се, но ъмм... Включвам няколко блузки ей така. В настроение за розово и червено съм напоследък.

Bayern München


I've mentioned before what a huge FC Bayern fan I am and I got my second jersey recently. This time it's my favourite design this season - the Champions League away one with Mats Hummels' number (I'm in mourning that he's injured rn).
~
И преди съм споменавала какъв голям фен на Байерн съм и наскоро си взех втората тяхна тениска. Тази е любимата ми за този сезон - гостуващата за Шампионска лига с номера на Матс Хумелс (оплаквам го, че е контузен в момента).


And that's not even all, I was thinking of how many things I forgot to include while I was writing this, but oh well, you might see them in a favourites post soon. Hope you've enjoyed this one, and please pop a message on my Facebook page to tell me to stop spending.
~
Това не е всичко, мислех си колко неща съм забравила да включа, докато пишех това, но както и да е, може да ги видите в пост с любимци скоро. Надявам се този да ви е харесал и моля ви, пишете ми съобщение на страницата във фейсбук да спра да харча.

xo,
Kalina