23 April 2017

MAC LIPSTICK COLLECTION


Today I've decided to share my small MAC lipstick collection. I have 5 shades so far, but I honestly love them so much and they're probably my most frequently used lipsticks. The colours I have are 4 mattes and one satin finish and I'd say that they're all more or less nudes.
~
Днес реших да споделя скромната си колекция от червила MAC. Имам 5 цвята засега, но ги харесвам толкова много и са може би най-носените ми червила. Цветовете, които имам са 4 матови и един със сатенен финиш и бих казала, че всички са малко или много неутрални.

Brave


This is the only satin one I have, but I think the finish is really nice - it's not as drying as mattes, but still lasts long. The colour is a nice mauvy pink.
~
Това е единственото сатенено червило, но мисля, че финишът е много хубав - не е толкова изсушаващ колкото матовия, но издържа дълго. Цветът е опушено розово.

Mehr


Mehr is very close to Brave, but it's matte and a bit deeper. I love the MAC matte formula and I don't think liquid lipsticks can replace the traditional ones anytime soon for me.
~
Mehr е много близък до Brave, но е матов и малко по-тъмен. Обичам матовата формула на MAC и не мисля, че течните червила могат да заменят традиционните скоро за мен.


Here are the two compared!
~
Ето ги и сравнени!

Kinda Sexy


I would describe this one as a peachy nude. It definitely has warm undertones.
~
Бих го описала като прасковен неутрален цвят, Определено има топли подтонове.
Velvet Teddy


This was my first MAC lipstick, which you can kinda see. It's a classic shade and I'd say it's my favourite right now - a deep almost brown nude.
~
Това беше първото ми червило от MAC, което донякъде се вижда. Класически цвят е и бих казала, че ми е любимец в момента - тъмно, почти кафяво неутрално.

Please Me


Please Me is my newest addition to the collection. It's definitely great for spring and summer. The colour is a pinky coral.
~
Please Me е най-новото попълнение в колекцията. Определено е страхотно за пролетта и лятото. Цветът е розов корал.


You can see all the swatches here. I'd like to know which one you like most and would wear!
~
Можете да видите всички цветове тук. Бих искала да разбера кой ви харесва най-много и бихте носили!


Do you own any MAC lipsticks?
~
Вие използвате ли червила на MAC?

xo,
Kalina

No comments:

Post a Comment