25 September 2017

DUSTY ROSE

Sweater: Romwe // Jeans: H&M // Trainers: Adidas // Sunglasses: New Yorker

How can you not love this colour? It's the perfect mauve shade and I'm really feeling it for autumn. The sweater is so comfy and the zipper details at the elbows make it tres cool. And the best part is I'm already in an autumn state of mind and thinking of Halloween!
~
Как може да не обичате този цвят? Перфектното бледо лилаво е и много ми харесва за есента. Пуловерът е толкова удобен, а циповете на лактите го правят супер готин. А най-добрата част, е че вече съм с есенна нагласа и мисля за Хелоуин!

xo,
Kalina
23 September 2017

HUDA BEAUTY GOLDEN SANDS 3D HIGHLIGHTER PALETTE REVIEW


Today's review is an exciting one, because I'll be talking about the Huda Beauty 3D Highlighter Palette. The reason I got it was quite tragic - I dropped my BECCA Champagne Pop highlighter and it smashed, and even though I put it back together, it left a hole in my heart. I have about 150 highlighters, but this is actually the first highlighter palette I've tried, so if you wanna know my thoughts on it, keep reading!
~
Днешното ревю е вълнуващо, защото ще говоря за 3D Highlighter палитрата на Huda Beauty. Причината да си я взема беше доста трагична - изпуснах Champagne Pop от BECCA и се натроши. Въпреки че го залепих с ракия, дупката в сърцето ми остана. Имам около 150 хайлайтъра, но това е първата ми палитра с хайлайтъри, така че, ако искате да научите мнението ми, продължете да четете!


It comes in cardboard packaging with Huda's face on it. It's holographic, which makes it so cool. It's also magnetic, so it shuts securely. I was debating between the Golden Sands and the Summer Solstice special edition, but decided that I wanted something more practical (the special edition one has a purple shade in it).
~
Опаковката е картонена и лицето на Худа е на капака. Има холограма, което я прави много готина. Затваря се с магнит. Колебаех се между Golden Sands и специалното издание Summer Solstice, но реших че исках нещо по-практично (лимитираната серия има лилав цвят).


The palette has 4 shades - 1 cream and 3 powders. Fiji is the cream one and you're supposed to put it on your cheek bones first sort of like a primer (but I also saw on Huda's Snapchat that she uses is it alone all over her body). Then to set it, you use Seychelles. Both are warm-toned golds and I find them the perfect colours for me, as I was looking for something similar to Champagne Pop. They're actually way lighter, so I'll be able to use them all year round.
~
Палитрата има 4 цвята - 1 кремообразен и 3 пудри. Fiji е кремообразният и се слага на скулите като основа (но видях в снапчата на Худа, че го използва самостоятелно по цялото си тяло. След това, отгоре се нанася Seychelles. И двата цвята са топло злато и ги намирам за перфектните нюанси за мен, тъй като търсех нещо близо до Champagne Pop. Те са всъщност доста по-светли, така че ще мога да ги използвам през цялата година.


Tahiti and Zanzibar are where the fun begins. Tahiti is supposed to go a bit lower than the previous two and blend in with your contour and Zanzibar is applied more towards the apples of the cheeks like a blush. I thought it was going to be over the top and too blinding, but it looks so pretty and (almost) natural. I can definitely see why it's called a 3D highlighter palette.
~
Забавлението започва при Tahiti и Zanzibar.  Tahiti се нанася малко по-надолу от първите два и се блендва с контура, а Zanzibar - повече към бузите като руж. Мислех, че ще изглежда прекалено ярко и заслепяващо, но всъщност е красиво и (почти) естествено. Определено разбирам защо се казва 3D хайлайт палитра.


As you can see from the swatches, all the colours are very opaque. They're easy to blend - Fiji actually requires the most effort, but once it sets, it doesn't move. You definitely don't have to wear all of them together. If you want a more natural look, you can just use Fiji and/or Seychelles, but I love to glow.
~
Както се вижда от суочовете, всички цветове са много наситени. Лесно се блендват - всъщност Fiji изисква най-много усилия, но след като изсъхне, не мърда. Определено не е нужно да носите всички цветове заедно. Ако искате по-естествен вид, може да използвате само Fiji и/или Seychelles, но аз обичам да сияя.


I really don't have anything bad to say about this palette. I got it discounted on CultBeauty - for £34 instead of £40.  I would recommend it to anyone who loves their highlighter. It's more of a luxury, you don't really need it, but it is innovative and I appreciate that.
~
Наистина нямам нищо лошо да кажа за тази палитра. Взех си я с намаление от CultBeauty - за £34 вместо £40. Бих я препоръчала на всеки, който обича хайлайта. По-скоро е лукс, отколкото необходимост, но е иновативна и оценявам това.

xo,
Kalina
17 September 2017

DENIM


Denim Jacket: SheIn // Top: H&M // Trousers: H&M // Shirt: H&M 

I've been saying that summer's over, but it's really not. I'm back to uni and working more and the weather just makes it harder. I wanna wear jackets and sweaters, but it doesn't seem like that will happen anytime soon. This denim jacket from SheIn is super cute though, can't wait to wear it some more!
~
Все казвам, че лятото свърши, но всъщност не е. Върнах се на лекции и работя повече, а времето го прави по-трудно. Искам да нося якета и пуловери, но не изглежда сякаш това ще се случи скоро. Това дънково яке от SheIn обаче е супер готино и нямам търпение да го понося още!

xo,
Kalina
10 September 2017

AUGUST FAVORITES


It's been what seems like forever since I've done a favorites post or video but I'm finally getting my groove back and there will be lots of these to come (hopefully). I was debating on whether I should do an August favorites or summer ones altogether, but decided to show you what I've been loving for the past month.
~
Усеща се като вечност откакто правих пост или видео с любимци, но най-накрая влизам в ритъм и ще правя доста такива (надявам се). Чудех се дали да направя пост за любимците ми през август или лятото като цяло, но реших да ви покажа какво ми допадна през последния месец.

Mixa DD Cream

This is my favorite everyday base. It doesn't have much coverage, but it evens out the skin tone and adds a bit of a tan. It's supposed to help with imperfections, which I haven't really noticed, but I don't feel it at all on my skin. It comes out an intimidatingly orange, but I think it adjust to your skin tone, or maybe I'm just Donald Trump.
~
Това е любимата ми ежедневна база. Не е много покривна, но изравнява тена и добавя малко тен. Би трябвало да помогне срещу несъвършенствата, което не съм забелязала особено, но изобщо не го усещам на кожата си. Излиза като един плашещ оранжев цвят, но мисля, че се напасва към кожата, или пък аз съм Доналд Тръмп.

Essence Cubanita Collection Highlighter


I was so pleasantly surprised to receive this collection, the star of which was definitely this highlighter. I didn't expect to like it this much, but it's amazing  - very pigmented, creamy, easy to blend and even smells like coconut!
~
Бях много приятно изненадана, когато получих тази колекция, звездата, от която е този хайлайтър. Не очаквах да го харесам толкова много, но е страхотен - много наситен, лесен за разнасяне и дори мирише на кокос!

H&M High & Mighty Mascara

I received this mascara back in February and didn't use it as much, but recently rediscovered it and I now use it every day. It gives length and volume and separates the lashes well.
~
Получих тази спирала още през февруари и не я използвах много, но наскоро я преоткрих и сега я използвам всеки ден. Придава ми дължина и обем и добре разделя миглите.

L'Oreal and Flormar Eyebrow Pencils

This is my go-to eyebrow combination. I use the Flormar one to fill in my brows, because it's lighter and the darker one by L'Oreal to outline them, but at the tail and arch part.
~
Това е любимата ми комбинация за вежди. Използвам молива на Flormar, за да запълня веждите, защото е по-светъл и този на L'Oreal, който е по-тъмен, за да ги очертая, но само в крайната част.

MAC Cherish Lipstick

You guys know I can't resist a MAC lipstick and this is my newest one. It's a satin finish which is probably my favorite and the color is a cool toned brown nude. Perfect for every time of year.
~
Вече знаете, че не мога да устоя на червилата на MAC, а това е най-новото ми. Със сатенен финиш е, който е може би любимият ми, а цветът е студено кафяво-неутрално. Перфектно е за всяко време на годината.

Essie Ballet Slippers

It recently came out that this exact shade was the nail polish that the Queen of England has been wearing for years. I can see why - it's a cream shade and looks very subtle and classic.
~
Наскоро се появи в новините, че точно този цвят носи кралицата на Англия с години. Виждам защо - кремав нюанс е и изглежда много неутрален и класически.

Pixi Glow Tonic

I was a bit hesitant towards getting this product, because I don't really use toners. But after reading all the positive reviews, I was sold. I've been using it in the mornings and evenings on a cotton pad and while I don't think it's helped much with spots, my pores look tighter and my blackheads have significantly reduced.
~
Не бях сигурна дали да си взема този продукт, защото не използвам тонери често. Но след като прочетох супер положителните ревюта, бях готова. Използвам го сутрин и вечер на памучно тампонче и въпреки че не виждам да помага много с пъпки, порите ми изглеждат по-стегнати и черните ми точки видимо са намалели.


These were all the products I've been loving for the month of August! What are yours?
~
Това бяха всички продукти, които ме впечатлиха през август. Кои са вашите?

xo,
Kalina
4 September 2017

BYE, SUMMER

Top: H&M // Skirt: ASOS // Shoes: Converse // Bag: New Yorker

How cool is this place! I'm loving all these changes Varna's been going through lately, which mostly means new cool places for me to shoot blog posts at. This seemingly endless summer is finally almost over as well and I can't be more glad about that.
~
Вижте колко е готино това място! Много ми харесат промените във Варна, което основно означава нови места за снимане на постове. Това лято, което изглеждаше безкрайно, най-накрая приключва и не мога да съм по-доволна от това.

xo,
Kalina