Showing posts with label кайли дженър. Show all posts
Showing posts with label кайли дженър. Show all posts
2 October 2016

KYLIE COSMETICS MINI MATTES REVIEW + VIDEO


I'm a bit late on this, but I still wanted to talk about the birthday limited edition Kylie Cosmetics mini mattes. I got them on the second release and they always seemed to be the most popular item. I think it's actually a great idea and hope she does something like this again. The box contains 6 colours - Exposed, Dolce K, Koko K, Candy K, Kristen and Leo.
~
Малко закъснявам, но все пак исках да поговоря малко за мини червилата от лимитираната колекция на Kylie Cosmetics. Взех си ги на второто зареждане и винаги бяха най-търсения продукт. Мисля, че всъщност са страхотна идея и се надявам да направи нещо подобно отново. Кутията съдържа 6 цвята - Exposed, Dolce K, Koko K, Candy K, Kristen и Leo.


I've never been disappointed by Kylie Cosmetics - the service is extremely fast and everything's come in exactly a week. It came in the usual box with a special card.
~
Никога не съм била разочарована от Kylie Cosmetics - обслужването е страшно бързо и всичко идва за точно седмица. Това пристигна в обичайната кутия, но със специална картичка.


The lipsticks themselves are the original formula but in a very mini size - 0,65ml compared to the full 3,25ml. However, I did find the amount you get is actually decent and enough to last you a while. If you don't use them every day that is.
~
Самите червила са оригиналната формула, но в много мини размер - 0,65мл в сравнение с пълните 3,25мл. Въпреки това, открих, че количеството не е лошо и е достатъчно за известно време. Ако не ги използвате всеки ден.


Here are mini and full size Dolce K next to each other. I really love the gold packaging, I wish that was a thing. You can watch me swatching all the colours below. My favourites right now are definitely Exposed and Koko K! What about yours?
~
Ето ги мини и пълен размер Dolce K едно до друго. Много ми харесва златната опаковка и ме се щеше да е по принцип. Можете да видите как ми стоят всички цветове в клипа долу. Любими в момента определено са ми Exposed и Koko K! А на вас?


xo,
Kalina


10 April 2016

Dolce K Kylie Lip Kit Review


What an exciting time to be alive. As you may know from my recent haul post, I finally got my hands on one of the Kylie Lip Kits - none other than Dolce K, which is the shade I've always wanted. Today I'm going to be sharing everything about it.
~
Какво вълнуващо време. Както може би знаете от новите ми придобивки, най-накрая се докопах до едно от червилата на Кайли - не кое да е, а Dolce K - цветът, който винаги исках. Днес ще споделя всичко за него.First of all, as far as ordering goes, I had a big issue - or three big issues. I knew the exact time the restock was happening, so I went online when everything was available. I added the lip kit to my cart and checked out. The site was supposed to redirect me and send me an email, so I know that my order has been finalized, but that didn't happen, so I repeated the process. Finally I got a confirmation email, BUT for 4 lip kits, when I only wanted one. So, to anyone ordering in the future, don't make the same mistake. 
~

Първо да поговорим за поръчването. Имах голям проблем - или три големи проблема. Знаех точното време, когато щяха да пуснат червилата, така че влязох онлайн, когато всичко беше налично. Добавих комплекта и си попълних данните. Сайтът трябваше да ме пренасочи и да ми изпрати потвърждение, че поръчката ми е приета, но това не стана и аз повторих процеса. Най-накрая получих имейл, НО за 4 комплекта, когато исках само един. Така че, ако някой възнамерява да поръчва, не правете същата грешка.


My orders came in exactly a week, which was way faster than I had expected. All of the lip kits come in a black box, which is full of stereo foam, so they're definitely secured. The Lip Kit includes a lip liner and a liquid lipstick with a matte finish. With it you also get a card from Kylie.
~
Поръчките ми дойдоха за точно седмица, което е много по-бързо отколкото очаквах. Всички комплекти идват в черна кутия, пълна със стереопор, така че със сигурност са в безопастност. Комплектът включва молив за устни и течно червило с матов завършек. С него получавате и картичка от Кайли.This is how the card looks. I know she likes to change it up every now and then. 
~
Ето как изглежда картичката. Знам, че от време на време я променя.


The packaging is pretty standard - it's a different colour for each Lip Kit shade and it has the name on top. Inside it there are two sections, so the products don't move around too much. 
~
Опаковката е стандартна - различен цвят е за всяко червило и името е изписано отгоре. Вътре е разделено на две, за да не се мърдат много продуктите.And now we're moving on to the actual products. First of all, the lip liner.
It has a very creamy consistency and it glides on very smoothly. I don't fill in my lips with it just line them, because I feel like I might run out of it. You don't need to use pressure, because it might break, so I would suggest soft strokes. I love it, because it doesn't smudge and lasts so long.
~
Сега към самите продукти. Първо, моливът за устни.
Има много кремообразна консистенция и се плъзга много леко. Не си запълвам устните с него, а само ги очертавам, защото се притеснявам, че ще ми свърши доста бързо. Не е нужно да натискате, защото може да се счупи - бих съветвала леки движения. Много ми харесва, защото не се размазва и издържа много дълго.


The star of the show is definitely the liquid lipstick.
The first thing I noticed was the scent - it's very sweet and smells like vanilla cupcakes. Then I noticed that the consistency is very liquid, which is not like other liquid lipsticks I've used, The wand is easy to use and the applicator is the typical doe foot, which surprisingly gives enough precision. The product sets very fast and dries darker than it looks in the bottle.
~
Звездата на шоуто определено е течното червило.
Първото нещо, което забелязах беше аромата - много е сладък и мирише на ванилови кексчета. След това забелязах, че консистенцията е много течна, което го отличава от останалите течни червила, които съм използвала. Пръчицата е лесна за използване и апликаторът е типичен, което учудващо дава достатъчна прецизност. Продуктът изсъхва бързо и изглежда по-тъмен отколкото в бутилката.


The two most amazing things about the Kylie Lip Kit are 1) When they set they literally stay on all day, unless you eat lots of oily food, but even then you need just a bit of touching up; and 2) Even though they're matte, they don't feel like it. They don't leave your lips dry and chapped.
~
Двете най-хубави неща в червилата на Kylie Cosmetics са 1) Когато изсъхнат, стоят наистина цял ден, освен ако не ядете много мазна храна, но дори и тогава ви трябва само малко корекция; и 2) Въпреки че са матови, изобщо не се усещат като такива. Не правят устните сухи и напукани.


And here it is on my lips. Dolce is the most unique in terms of how it looks on different people. It's very brown on me, but when I have a fake tan on, it's way lighter. I would definitely recommend Dolce K to anyone who loves dark mauves and wants the perfect Kylie lip.
~
Ето го и на моите устни. Dolce е най-уникалното в това как изглежда на различни хора. Много е кафяво на мен, но когато имам изкуствен тен, изглежда много по-светло. Определено бих го препоръчала на всеки, който харесва тъмни неутрални цветове и иска перфектните Кайли устни.

Ако имате някакви въпроси, свързани с доставка, плащане, митници и т.н., не се колебайте да ми пишете!

xo,
Kalina
30 March 2016

March Beauty Haul


I noticed that I've buying quite a lot of things recently and decided to unite them all in a post. They're all products I've purchased recently, so I can only give my first impressions.
~
Забелязах, че напоследък доста пазарувам и реших да обединя покупките в пост. Всички са продукти, които купих наскоро, така че мога да дам само първи впечатления.


They opened a new drugstore in the centre, so I couldn't miss that. I picked up a few things there:

Aura Lashes in Cat Mystic - I love falsies, even though I wear them very rarely. I picked these up, because they were cheap and I like the style.

Flormar Eyebrow Pencil - if you know me, you'd know that I can't go a day without this.

Rimmel Glameyes Liquid Eyeliner - I was looking for an eyeliner that's not a pen and this came up. So far, I like it - it dries quickly and stays on all day.

Golden Rose Wow nail polish - these are the cutest (and most affordable) nail polishes ever.
~
Отвориха ново Lilly в центъра и нямаше как да пропусна. Взех си няколко неща от там:

Мигли Aura модел Cat Mystic - обичам изкуствени мигли, въпреки че рядко ги нося. Взех си тези, защото са евтини и ми харесва моделът.

Молив за вежди Flormar - ако ме познавате, ще знаете, че не мога да живея и ден без него.

Течна очна линия на Rimmel Glameyes - търсех си очна линия, която не е писалка и ми предложиха тази. Засега ми харесва - бързо изсъхва и стои цял ден.

Лак за нокти Wow на Golden Rose - най-сладките (и достъпни) лакове.


Naobay samples - I got sent a few things to try by Naobay. They're gonna have a separate post, but spoiler alert: I'm loving them.

Clean & Clear facial scrub - I was on the lookout for a new face scrub, because I've almost run out of my current one. I feel like this might find itself in next month's favourites.

Avon Clearskin Professional - a black spot treatment. I'm not too fond of this, it makes almost no difference.
~
Мостри от Naobay - получих няколко неща от Naobay за проба. Ще има отделна публикация за тях, но спойлър - много ми харесват.

Скраб за лице Clean & Clear - търсех си нов скраб за лице, защото сегашният ми е на изчерпване. Имам чувството, че този ще се озове в любимците за следващия месец.

Avon Clearskin Professional - терапия срещу черни точки. Това не ми допадна много, почти никакъв ефект не откривам.


Garnier Color Sensation in 111 Silver Ultra Blond - I dye my hair myself and it was time to do my roots. This is the dye I always use and it gives the perfect blonde colour.
~
Garnier Color Sensation цвят 111 Silver Ultra Blond - боядисвам си косата сама и беше време да си направя корените. Това е боята, която винаги използвам. Дава перфектния рус цвят.


Catrice Ultimate Color 390 - this was a gift with Glamour magazine, but I decided to mention it, because you can still get it in Bulgaria. It's a really good colour as well.
~
Catrice Ultimate Color 390 - това беше подарък със списание Glamour, но реших да го спомена, защото все още можете да го купите. Цветът е много хубав.


And a little surprise to end things off, I finally received my Kylie Lip Kit in Dolce K today and I couldn't be happier about it. I love the way it looks, it's everything I expected and more. I have an extra one and I'm selling it if anyone is interested, by the way :)
~
И малка изненада за финал, най-накрая получих Kylie Lip Kit в цвят Dolce K днес и не мога да съм по-щастлива. Много ми харесва как стои, всичко, което очаквах и повече е. Имам една допълнителна бройка, която продавам, ако някой се интересува :)


Did you buy any new products this month? Let me know!
~
А вие пазарувахте ли този месец?

xo,
Kalina