Showing posts with label нови придобивки. Show all posts
Showing posts with label нови придобивки. Show all posts
10 April 2017

THE BIGGEST BEAUTY HAUL EVER


Okay, first of all, let me just say I'm not doing this to brag, I love reading this type of posts. I really went overboard this time, all of these were purchased during the past two weeks and there are two PR packages as well.
~
Добре, първо искам да кажа, че не правя това, за да се хваля, обичам да чета такъв тип публикации. Наистина прекалих този път, защото всички тези неща са купени през последните две седмици, но има и два PR пакета.

Sephora


Starting with probably the most exciting one, I finally got the Too Faced Sweet Peach palette. I love how many colours it has, they're all quite opaque and it actually does smell like peaches. So far, I'm loving it!
~
Започваме с вероятно най-вълнуващото. Най-накрая се сдобих с палитрата Sweet Peach на Too Faced. Има супер много цветове, всички са доста наситени и наистина мирише на праскови. Засега съм впечатлена!


I was hesitating on whether I should get a full size mascara or two mini ones and finally decided on the Better Than Sex by Too Faced mini (which I have full size as well, it's my favourite) and Roller Lash by Benefit (which has mixed reviews, but I've worn it a few times already and I'm loving it). I also got a nose strip, which I already used - it had a good result, but most of my blackheads are on my cheeks, which it didn't reach, and a hydrating sheet mask for the lips, which I'm wearing right now. And then, I got a few samples, which I have yet to try.
~
Чудех се дали да си взема една спирала пълен размер или две минита и накрая се спрях на Better Than Sex от Too Faced (която имам и в пълен размер, любимец ми е) и Roller Lash от Benefit (за която имаше смесени мнения, но я носих няколко пъти вече и ми харесва много). Също си взех и лентичка за носа, която вече използвах - имаше добър резултат, но повечето от черните ми точки са на бузите, които тя не достигна, както и хидратираща маска за устни, която използвам в момента. Получих и няколко мостри, които все още не съм пробвала.

MAC


I can't not stop by MAC when I go to Sofia and I always get something. I was looking for a cute lipstick for the summer in a coral/pink shade and after swatching almost everything they had, I decided on Please Me, because it's matte and a really pretty colour.
~
Не мога да не мина през MAC, когато съм в София и винаги си вземам по нещо. Търсех си червило за лятото в коралово/розов нюанс и след като суочнах почти всичко, което имаха, избрах Please Me, защото е матово и много красив цвят.

LUSH


I couldn't resist Lush either. I got two well known products - the Bubblegum Lip Scrub, cause my lips desperately need it and the Mask of Magnaminty, which I've already tried and love.
~
Не можах да устоя и на Lush. Взех си два известни продукта - скрабът за устни с дъвка и Mask of Magnaminty, която съм използвала и обожавам.

Lilly


We should have this in Varna too, but I hadn't seen it, so I got it when I went into Lilly. It's a greyish blue hairspray, which should show up really well on my light blonde hair and I'm really excited to try it.
~
Би трябвало да имаме това и във Варна, но не го бях виждала, затова си го взех, когато влязох в Lilly. Сивеещ син спрей за коса е, който би трябвало да изглежда много добре на светлорусата ми коса и нямам търпение да го пробвам.

NYX


I did an ASOS haul as well, but that's a whole other topic. I'm just gonna show the two NYX bits I got from there - the Lingerie liquid lipstick in Ruffle Trim (love the colour) and the HD Studio Photogenic loose powder, which I'm not really sure about.
~
Поръчах си и доста неща от ASOS, но това е съвсем друга тема. Сега ще покажа само двата продукта на NYX, които взех - течното червило Lingerie в цвят Ruffle Trim (много е хубав) и HD Studio Photogenic пудрата, за която не съм много сигурна.

Cult Beauty


I got an email from Cult Beauty that I could get a jade facial roller for free and since I had a few products I'd had my eye on, I went for it. I got the Huda Beauty liquid lipstick in Bombshell and let me say it's the bomb. The other thing was the Charlotte Tilbury Light Wonder foundation and it's perfect for my skin, just what I wanted.
~
Получих имейл от Cult Beauty, че мога да взема нефритен ролър за лице и тъй като имах няколко продукти, които си бях набелязала, си ги поръчах. Взех си течното червило на Huda Beauty в цвят Bombshell и наистина е невероятно, както и фон дьо тена на Charlotte Tilbury Light Wonder, който е перфектен за кожата ми и точно това, което исках.

Avon


Now we have the two PR packages. First, from Avon I received some anti cellulite products, which I'm very excited to try, cause to be honest, I really need them, the struggle is real.
~
И сега към двата PR пакета. Първо, от Avon получих няколко неща против целулит, които нямам търпение да пробвам, защото ако трябва да съм честна, наистина имам нужда от тях.

Titania


And from Titania I got some products for the feet, which I've given to my mum, because I don't have any problems, while she has really dry heels.
~
А от Titania получих няколко продукта за крака, които подарих на мама, защото нямам проблеми, а тя има много сухи пети.

H&M


Of course H&M is gonna be in this post, too. They need to start paying me at this point. Like, I'm joking, but umm... I'm including just a few tops for fun. I'm really feeling pink and red tones.
~
Разбира се, че H&M ще присъства и в този пост. Трябва да започнат да ми плащат вече. Смисъл, шегувам се, но ъмм... Включвам няколко блузки ей така. В настроение за розово и червено съм напоследък.

Bayern München


I've mentioned before what a huge FC Bayern fan I am and I got my second jersey recently. This time it's my favourite design this season - the Champions League away one with Mats Hummels' number (I'm in mourning that he's injured rn).
~
И преди съм споменавала какъв голям фен на Байерн съм и наскоро си взех втората тяхна тениска. Тази е любимата ми за този сезон - гостуващата за Шампионска лига с номера на Матс Хумелс (оплаквам го, че е контузен в момента).


And that's not even all, I was thinking of how many things I forgot to include while I was writing this, but oh well, you might see them in a favourites post soon. Hope you've enjoyed this one, and please pop a message on my Facebook page to tell me to stop spending.
~
Това не е всичко, мислех си колко неща съм забравила да включа, докато пишех това, но както и да е, може да ги видите в пост с любимци скоро. Надявам се този да ви е харесал и моля ви, пишете ми съобщение на страницата във фейсбук да спра да харча.

xo,
Kalina
16 September 2016

NEW IN: CATRICE & ESSENCE + FIRST IMPRESSIONS


I recently received 2 very cute PR packages from Catrice and Essence (you can see the packaging on my FB page), so I wanted to show you what exactly was inside them and share my first impressions about the products.

We're gonna start with the stuff from Catrice!
~
Наскоро получих два много сладки PR пакета от Catrice и Essence (можете да видите опаковките на FB страницата ми) и исках да споделя тук какво точно имаше в тях и какви са първите ми впечатления от продуктите.

Ще започна с нещата от Catrice!


1. Matt Lip Artist
A lipstick in a crayon shape with a matte finish. I really like the colour I have, but it's not something I would wear very often (cause it's not a nude haha). It promises up to a 6-hour longevity, which I don't really agree with, but it's not very drying, which is always a plus.
~
Червило във формата на пастел с матов финиш. Много ми харесва цвета, който имам, но не е нещо, което бих носила много често (защото не е неутрален хаха). Обещава до 6-часова дълготрайност, с което не съм съгласна, но не е много изсушаващо, което винаги е плюс.


2. Longlasting Eyeshadow
Pret-a-Lumiere (wonder where the Germans got the French name from) in the shade 050 La Vie En Rose. The colour itself is very pretty, but I have an issue with it - it's not very opaque. It does blend well.
~
Pret-a-Lumiere (да им се чудиш на германците откъде са измислили френското име) в цвят 050 La Vie En Rose. Самият цвят е много красив, но проблемът ми с него е, че не е много наситен. За сметка на това, лесно се нанася.


3. Noir Lacquer
I'm serious, Catrice is a German brand. I haven't tried this nail polish yet, so I can't say anything about it, but a black one is always handy.
~
Catrice е немска марка, заклевам се. Не съм тествала този лак все още, така че не мога да кажа нищо за него, но черният цвят винаги е практичен.


4. Catrice Deluxe Glow Highlighter & 5. Essence Light Up Your Face 
Probably the most exciting things I got were these two highlighter palettes. I'm obsessed with highlighters, so they will definitely be put to good use.
~
Може би най-вълнуващи бяха тези две палитри с хайлайтъри. Обсебена съм от хайлайтъри, така че определено ще ги използвам.


First of all, I need to say that both are great. I would say that the Catrice palette is just a tad more subtle, the powder is finer and gives a more natural look.
~
Първо искам да кажа, че и двете са страхотни. Бих казала, че палитрата на Catrice е една степен по-лека, пудрата е по-фина и дава по-естествен вид.


The one by Essence, as you can see, is more opaque, but the glitter is chunkier, so you need to be more careful when applying it, otherwise it may look cakey.
~
Тази от Essence, както се вижда, е по-наситена, но брокатът е по-едър, така че трябва да сте по-внимателни, когато нанасяте, защото иначе може да изглежда натруфено.


6. Essence Extreme Lasting Eye Pencil
I am so impressed by this one! The colour is perfect for everyday and can be used in different ways. It really lasts extremely long and doesn't smudge at all. It's waterproof, but the only thing is, it doesn't work in the waterline, because of the glitter.
~
Толкова съм впечатлена! Цветът е перфектен за ежедневието и може да се използва по различни начини. Наистина издържа екстремно дълго и изобщо не се размазва. Водоустойчив е, но не става във водната линия, заради броката.


I would say it's a pretty good dupe for the bronze limited edition KyLiner, but I don't have that one, so I don't know how accurate I am.
~
Бих казала, че е много добър двойник на лимитирания бронзов KyLiner, но го нямам, затова не знам колко съм точна.


7. Essence The False Lashes Mascara
I had to try it right away because I have a mascara problem. I'm really impressed by it as well and I would even compare it to my beloved Better Than Sex by Too Faced. I might do a separate post comparing them, let me know if you're interested.
~
Трябваше да я пробвам веднага, защото имам проблем със спирали. Много съм впечатлена и от нея и дори бих я сравнила с много обичаната от мен Better Than Sex от Too Faced. Може да направя отделен пост да ги сравня, кажете ако бихте чели.


8. Essence Matt Matt Matt Lipstick in 02
Don't even get me started on this one. If I have a problem with mascaras, I have to go to lipstick rehab. It's matte, it's in my favourite colour for a lipstick (really similar to Mehr by MAC) and it lasts SO LONG OMG!
~
Не знам как да започна. Ако имам проблем със спиралите, трябва да отида в клиника за пристрастяване към червила. Матово е, любимия ми цвят за червило е (близко до Mehr на MAC) и издържа ТОЛКОВА ДЪЛГО!


So, all in all, there are some amazing new drugstore products and there's something out there for everyone. Big thanks to Catrice and Essence, you rock pls don't stop sending me stuff, I love it.
~
В крайна сметка, има страхотни нови продукти в дрогериите и има по нещо за всеки. Много благодаря на Catrice и Essence, супер яки сте, моля не спирайте да ми пращате неща, много са хубави. На български не звучи като шега оф

xo,
Kalina
28 July 2016

Feelunique.com Haul + VIDEO


Неотдавна (когато паундът падна, брексит хаха) реших да поразгледам какво интересно има във feelunique.com и това е резултатът. Основната причина да се реша да направя тази поръчка беше бронзърът на Urban Decay, но и до него ще стигнем.


Rimmel London Sun Shimmer In-Shower Self Tan и т.н.
Повече за този продукт може да разберете от рутината ми с изкуствен тен!


Rimmel London The Only One Lipstick & Kate Sculpting Palette
Червилото е в цвят 700 Naughty Nude, което леко ми прилича на Mehr от MAC. Наистина не мога да определя формулата му, но не е изсушаващо или пък дълготрайно. Палитрата е учудващо добър продукт и за първи път виждам така да ми харесват и трите продукта. Хайлайтърът е достатъчно наситен, бронзърът е добър цвят, а ружът е много сладко прасковено.


Maybelline Eraser Eye Concealer
Това е любимият ми коректор и го добавям към абсолютно всяка поръчка. Можете да го видите в месечните ми любимци за няколко месеца 100%


Urban Decay Beached Bronzer
Цветът е Bronzed. Избрах по-тъмния, защото светлият беше прекалено топъл и не исках кожата ми да изглежда оранжева. Много красив продукт, страшно добро качество (на докосване е копринен). Обикновено от бронзиращи пудри ми излизат пъпки на бузите понякога, но с този всичко е 6.


Aussie Colour Mate Shampoo & Take The Heat Deep Treatment
За шампоана нямам никакви впечатления все още, въпреки че съм го използвала няколко пъти вече. От терапията съм страшно доволна - прави косата ми по-мека и гладка.


А за по-голяма сметка получавате безплатни мострички. Моите са на Emma Hardie Protect & Prime и Cowshed Relaxing Body Lotion. Не забравяйте да видите и клипа по темата, където говоря малко по-подробно за пазаруването и продуктите:


xo,
Kalina

3 June 2016

Sofia Haul


I recently visited Sofia, which was my first trip in such a long time. I'm thinking about writing a post on travelling with anxiety and how I coped, but for now I'm going to share the beauty bits I got (which are a lot).
~
Наскоро посетих София, което беше първото ми пътуване от толкова много време насам. Обмислям да пиша за пътуване с тревожно разтройство (това ли е превода wtf) и как се справих, но засега ще споделя всички козметични придобивки (които са доста).


I first stopped by MAC, which I was most excited about. I had the most amazing experience there, because while I was looking around the consultant came up to me and said "I know you, you have a blog!". So, that was crazy. She was very helpful and I finally decided to get two lipsticks and the Pro Longwear concealer.
~
Първо се отбих през MAC, за което бях супер развълнувана. Имах най-странното преживяване там, защото докато разглеждах, консултантката дойде и ми каза "Познавам те, имаш блог!". Така че, това беше неочаквано. Много ми помогна и накрая реших да взема две червила и коректора Pro Longwear.

 The lipsticks I picked are Brave (satin finish) and Mehr (matte). I know they look almost identical, but this is my favourite lip colour anyway and the finish is different, so I have an excuse. I was thinking of getting a red, but I swatched Ruby Woo, which I most liked and after seeing how crazy dry it was, I changed my mind.
~
Червилата, които избрах са Brave (сатенен завършек) и Mehr (матов). Знам, че изглеждат почти идентични, но това е любимият ми цвят червило така или иначе, а и финишът е различен, така че имам извинение. Мислех си да взема червено, но след като тествах Ruby Woo, което най-много ми хареса, и видях колко сухо е, се отказах.


Then I went to Sephora, which again, was a dream come true. I knew I wanted the Mud Mask beforehand. Then I looked around and the Too Faced counter grabbed my attention. Initially I wanted the Sweet Peach palette, but since that was sold out, I opted for the classic Better Than Sex mascara.
~
След това отидох в Sephora, което отново, беше сбъдната мечта. Знаех, че искам маската с кал предварително. След това разгледах и щандът на Too Faced ми грабна вниманието. Първо исках палитрата Sweet Peach, но понеже беше разпродадена, се спрях на класическата спирала Better Than Sex.


My last stop was Debenhams (btw, a very exciting collaboration is coming up) and I didn't leave empty handed. I was thinking of getting a Beauty Blender, but the Real Techniques sponge was almost a third of the price, so I was sold. I also got the LA Girl Pro Concealer and an Essence eyebrow brush.
~
Последната ми спирка беше Debenhams (между другото, предстои супер вълнуваща колаборация) и не си тръгнах с празни ръце. Мислех си да купя Beauty Blender, но гъбичката на Real Techniques беше на почти 1/3 от цената, което ме спечели. Също си взех коректора на LA Girl Pro Concealer и четка за вежди на Essence.


So, that was my crazy Sofia haul! I will probably do separate reviews on some of the products, so let me know which ones you'd like to read about. Have you tried any of them?
~
И така, това беше голямото ми пазаруване в София! Най-вероятно ще направя отделни ревюта на някои от продуктите, така че ми кажете за кои бихте искали да прочетете. А вие пробвали ли сте някои от тях?

xo,
Kalina
21 May 2016

Mini Haul + Първи Впечатления


Голямото пазаруване го видяха тези, които са харесали страницата ми във Facebook. Това тук са само няколко неща, които си харесах тази седмица. Всичките ги пробвах вече, затова добавям и първите си впечатления.


Rimmel London Hide The Blemish
Първото нещо е този коректор на Rimmel, който не веднъж съм споменавала, че ми е любим. Наскоро си промениха опаковката и честно казано, тази новата е ужасна. Супер здраво се затваря, успях да се прищипя вече и както се вижда, продуктът се размазва навсякъде. Иначе към самия него нямам забележки.


Catrice All Round Concealer Palette
Бях чела някакво ужасно ревю на тази палитра, но въпреки всичко реших да я пробвам. Засега не съм много впечатлена, но не съм и разочарована. Цветът "сьомга" ми харесва доста. Вярно е, че консистенцията е много гъста, но като се смесят с хидратиращ крем или олио, коректорите стават удобни за използване.


Catrice Ultimate Color Lipstick в цвят 050 Princess Peach
Понеже пазарувах предимно в Lilly, получих като подарък това червило на Catrice (при покупка на продукт на Catrice над 5лв ви дават скреч карта). Не бих си избрала сама цвета, нито пък формулата - почти като гланц е, но нанесено ми харесва.


Golden Rose Longstay Liquid Matte Lipstick 09
Естествено че като разбрах, че Golden Rose са пуснали серия течни матови червила, трябваше веднага да си взема някой цвят. Парадоксалното при мен е, че изобщо не обичам този тип продукт, но продължавам да си купувам различни цветове и марки. Точно червено нямах, а това като цвят доста ми допадна. Не е толкова дълготрайно колкото другите, които имам, но пък цената го оправдава.


Maybelline Brow Satin
Не ми трябваше нов молив за вежди, но колкото повече, толкова повече. Цветът е 6+, но ще ми трябва малко време да свикна с автоматичен молив. От едната страна изглежда така,


а от другата така. Тази част е гъбичка с пигмент, който се взема от капачката. Честно казано, едва ли ще я използвам много, но е хубаво да има разнообразие.


Kate and Bean, a brand new online handmade and vintage marketplace, is now accepting applications from vendors across the US! You simply create and ship your items to them and they handle everything from there. Want to learn more? Visit www.kateandbean.com


Това бяха всичките ми нови нещица, а сега ще ви помоля да пуснете по една молитва насам да ми приключат най-накрая изпитите, че не се издържа вече. Мерси предварително! :D

xo,
Kalina
30 March 2016

March Beauty Haul


I noticed that I've buying quite a lot of things recently and decided to unite them all in a post. They're all products I've purchased recently, so I can only give my first impressions.
~
Забелязах, че напоследък доста пазарувам и реших да обединя покупките в пост. Всички са продукти, които купих наскоро, така че мога да дам само първи впечатления.


They opened a new drugstore in the centre, so I couldn't miss that. I picked up a few things there:

Aura Lashes in Cat Mystic - I love falsies, even though I wear them very rarely. I picked these up, because they were cheap and I like the style.

Flormar Eyebrow Pencil - if you know me, you'd know that I can't go a day without this.

Rimmel Glameyes Liquid Eyeliner - I was looking for an eyeliner that's not a pen and this came up. So far, I like it - it dries quickly and stays on all day.

Golden Rose Wow nail polish - these are the cutest (and most affordable) nail polishes ever.
~
Отвориха ново Lilly в центъра и нямаше как да пропусна. Взех си няколко неща от там:

Мигли Aura модел Cat Mystic - обичам изкуствени мигли, въпреки че рядко ги нося. Взех си тези, защото са евтини и ми харесва моделът.

Молив за вежди Flormar - ако ме познавате, ще знаете, че не мога да живея и ден без него.

Течна очна линия на Rimmel Glameyes - търсех си очна линия, която не е писалка и ми предложиха тази. Засега ми харесва - бързо изсъхва и стои цял ден.

Лак за нокти Wow на Golden Rose - най-сладките (и достъпни) лакове.


Naobay samples - I got sent a few things to try by Naobay. They're gonna have a separate post, but spoiler alert: I'm loving them.

Clean & Clear facial scrub - I was on the lookout for a new face scrub, because I've almost run out of my current one. I feel like this might find itself in next month's favourites.

Avon Clearskin Professional - a black spot treatment. I'm not too fond of this, it makes almost no difference.
~
Мостри от Naobay - получих няколко неща от Naobay за проба. Ще има отделна публикация за тях, но спойлър - много ми харесват.

Скраб за лице Clean & Clear - търсех си нов скраб за лице, защото сегашният ми е на изчерпване. Имам чувството, че този ще се озове в любимците за следващия месец.

Avon Clearskin Professional - терапия срещу черни точки. Това не ми допадна много, почти никакъв ефект не откривам.


Garnier Color Sensation in 111 Silver Ultra Blond - I dye my hair myself and it was time to do my roots. This is the dye I always use and it gives the perfect blonde colour.
~
Garnier Color Sensation цвят 111 Silver Ultra Blond - боядисвам си косата сама и беше време да си направя корените. Това е боята, която винаги използвам. Дава перфектния рус цвят.


Catrice Ultimate Color 390 - this was a gift with Glamour magazine, but I decided to mention it, because you can still get it in Bulgaria. It's a really good colour as well.
~
Catrice Ultimate Color 390 - това беше подарък със списание Glamour, но реших да го спомена, защото все още можете да го купите. Цветът е много хубав.


And a little surprise to end things off, I finally received my Kylie Lip Kit in Dolce K today and I couldn't be happier about it. I love the way it looks, it's everything I expected and more. I have an extra one and I'm selling it if anyone is interested, by the way :)
~
И малка изненада за финал, най-накрая получих Kylie Lip Kit в цвят Dolce K днес и не мога да съм по-щастлива. Много ми харесва как стои, всичко, което очаквах и повече е. Имам една допълнителна бройка, която продавам, ако някой се интересува :)


Did you buy any new products this month? Let me know!
~
А вие пазарувахте ли този месец?

xo,
Kalina