Showing posts with label свети валентин. Show all posts
Showing posts with label свети валентин. Show all posts
11 February 2017

VALENTINE'S DAY MAKEUP + H&M BEAUTY


I was so so happy to receive a box full of H&M beauty products, because if you've been following my blog, you'd know that fashion wise, H&M is 2/3 of what I wear. So, I tried all the products and created a classic Valentine's Day look, which you can see in the photos below.
~
Много много се зарадвах, като получих кутия, пълна с продукти на H&M, защото ако следите блога ми, ще знаете, че дрехите на марката са 2/3 от облеклото ми. И така, изпробвах всички продукти и създадох класическа визия за св. Валентин, която можете да видите на снимките по-долу.

Eye Colour Palette


This is an eyeshadow palette with 9 colours in total, including both mattes and shimmers. Most of them are neutral, which I love, but I would definitely say, the mattes are way better than the shimmers. It's a great size for travelling and you get everything you need for a full look.
~
Това е палитра със сенки с общо 9 цвята, включваща матови и блестящи сенки. Повечето от тях са неутрални, което харесвам, но определено бих казала, че матовите са много по-добри от блестящите. Добър размер е за пътуване - получавате всичко, от което се нуждаете за пълна визия.

High and Mighty Mascara


First of all, I LOVE the packaging of this mascara. It promises volume and length, but I think I only got the length. It does separate the lashes and doesn't crumble or flake. I always say this when I'm talking about mascaras though - my lashes are super long, because I use growth serums.
~
Първо, ОБОЖАВАМ опаковката на тази спирала. Обещава обем и дължина, но мисля, че аз получих само дължината. Добре разделя миглите и не се раздробява (не намерих друга дума). Но винаги казвам това, когато говоря за спирали - миглите ми са супер дълги, защото използвам серуми за растеж.

Aqua Liquid Eyeliner


OMG this is probably my favourite product out of all of them. It's a gold liquid liner with tiny specs of glitter and it looks so cool just above my black eyeliner. I think it's a dupe for Urban Decay's Heavy Metal Liners, but I haven't actually tried them, so I can't say for sure.
~
Това е може би любимият ми продукт от всичките. Течна златна очна линия с малки частици брокат е и изглежда много яко точно над черната ми очна линия. Мисля, че е двойник на Heavy Metal очните линии на Urban Decay, но не съм ги пробвала, така че не мога да кажа със сигурност.

Light and Shade Contour Duo


I loved this one as well. The cream highlighter is so opaque and works great on my pale skin. The contour blends well and is a good base for powder contour.
~
И този продукт много ми хареса. Кремообразният хайлайтър е толкова наситен и изглежда страхотно на бледата ми кожа. Контурът се разнася добре и е база за прахообразен контур.

Pure Radiance Powder Blusher


The colour seemed a bit too intense for me when I first saw it, but when I actually put it on my cheeks, I loved it. It's not too opaque, which is what I look for in a blush and it blends well.
~
Цветът ми изглеждаше много силен, когато го видях за първи път, но когато всъщност го сложих на бузите си, много ми хареса. Не е твърде наситен, което търся в ружовете и се разнася добре.

Precision Sponge


I wanted to show the side-by-side comparison of my old one with the new, which I haven't yet used. This was the first makeup sponge I'd tried and I still use it, even though it's not as good as the Beauty Blender.
~
Исках да покажа сравнението между старата ми с тази, която все още не съм използвала. Това беше първата ми гъбичка за грим, която пробвах и въпреки че не е добра колкото Beauty Blender, все още я използвам.

Matte Lip Colour


This lipstick looks very sleek and classy and I love the colour, it's perfect for Valentine's Day. It's matte, but it's not too drying and it's very long lasting - I ate crisps and it had barely smudged. The only downside I found was that it clings to the dry patches on the lips.
~
Това червило изглежда много изискано и обожавам цвета, перфектен е за св. Валентин. Матово е, но не е прекалено изсушаващо и е доста дълготрайно - ядох чипс и почти не беше мръднало. Единственият недостатък, който забелязах, беше, че леко се захваща за изсъхналите места на устните.

Lip Definer


And of course, I used the matching lip liner, which actually reminds me of the Kylie Cosmetics liners - it's very creamy and glides on the lips. Lip liner is now a must for me, I can't apply lipstick without it.
~
И разбира се, използвах и съответстващия молив за устни, който всъщност ми напомни на моливите на Kylie Cosmetics - доста е кремообразен и се плъзга на устните. Моливът за устни вече е задължителен продукт за мен, не мога да нанеса червило без него.

The Look


All in all, I was pleasantly surprised by all the products. H&M have definitely upped their beauty game and I might go out and buy a few things myself, because they have many more interesting products to try.
~
Като цяло, бях приятно изненадана от всички продукти. H&M определено са вдигнали нивото на козметиката си и може би ще си купя някои други неща, защото имат още доста интересни продукти за пробване.


xo,
Kalina