Showing posts with label червило. Show all posts
Showing posts with label червило. Show all posts
24 May 2018

GOLDEN ROSE SOFT&MATTE LIPSTICK REVIEW


I had my eye on these lipsticks ever since they were announced and it's no surprise that they ended up in my collection. The promise of a creamy non-drying matte won me over and that's why I got 3 colours to try out.

I wanna mention the packaging first - it's the same as the liquid mattes, but these ones have a rose gold cap, which I definitely prefer. The applicator is also the same elongated and flat doe foot (is that a good way to describe it) and the application of the products is easy.
~
Бях хвърлила око на тези червила още откакто бяха представени и не е изненадващо, че се озоваха в колекцията ми. Обещанието за кремообразен неизсушаващ матов завършек ме спечели и затова си взех 3 цвята.

Искам първо да обърна внимание на опаковката - същата е като на течните матови на марката, но тези имат розово златна капачка, което определено предпочитам. И апликаторът е същият, а нанасянето на продукта е лесно.


I got the colours 102 - a classic nude, 109 - a bright strawberry and 115 - a burgundy red, so I could have a good variety. I like the way they feel on the lips, because they aren't drying at first, however there are a few thing I don't like. The formula takes quite a while to set and even then they transfer. They aren't as long lasting as a liquid matte, but after a few hour's wear they do get really dry on the lips.
~
Взех си цветове 102 - класическо неутрално, 109 - ярко ягодово и 115 - тъмно червено, за да имам добро разнообразие. Харесва ми как се усещат на устните, защото не са много изсушаващи, но има някои неща, които не ми допадат. Формулата отнема доста време да изсъхне и дори след това се отпечатва. Не са толкова издържливи, колкото матовите, но след няколко часа носене стават доста сухи на устните.


I can compare them to the Kylie Cosmetics velvet formula, which are quite a lot pricier. Despite the downsides, which I mentioned, I think that the Golden Rose Soft&Matte lipsticks are something I'll keep reaching for and I'm planning to stock up on more colours (hope they bring out more nudes).

Have you tried them yet?
~
Мога да ги сравня с velvet формулата на Kylie Cosmetics, които са доста по-скъпи. Въпреки недостатъците, които споменах, мисля, че червилата на Golden Rose Soft&Matte са нещо, което ще продължавам да използвам и дори планирам да си взема още цветове (надявам се да пуснат на пазара повече неутрални).

Вие пробвахте ли ги вече?

xo,
Kalina
2 October 2016

KYLIE COSMETICS MINI MATTES REVIEW + VIDEO


I'm a bit late on this, but I still wanted to talk about the birthday limited edition Kylie Cosmetics mini mattes. I got them on the second release and they always seemed to be the most popular item. I think it's actually a great idea and hope she does something like this again. The box contains 6 colours - Exposed, Dolce K, Koko K, Candy K, Kristen and Leo.
~
Малко закъснявам, но все пак исках да поговоря малко за мини червилата от лимитираната колекция на Kylie Cosmetics. Взех си ги на второто зареждане и винаги бяха най-търсения продукт. Мисля, че всъщност са страхотна идея и се надявам да направи нещо подобно отново. Кутията съдържа 6 цвята - Exposed, Dolce K, Koko K, Candy K, Kristen и Leo.


I've never been disappointed by Kylie Cosmetics - the service is extremely fast and everything's come in exactly a week. It came in the usual box with a special card.
~
Никога не съм била разочарована от Kylie Cosmetics - обслужването е страшно бързо и всичко идва за точно седмица. Това пристигна в обичайната кутия, но със специална картичка.


The lipsticks themselves are the original formula but in a very mini size - 0,65ml compared to the full 3,25ml. However, I did find the amount you get is actually decent and enough to last you a while. If you don't use them every day that is.
~
Самите червила са оригиналната формула, но в много мини размер - 0,65мл в сравнение с пълните 3,25мл. Въпреки това, открих, че количеството не е лошо и е достатъчно за известно време. Ако не ги използвате всеки ден.


Here are mini and full size Dolce K next to each other. I really love the gold packaging, I wish that was a thing. You can watch me swatching all the colours below. My favourites right now are definitely Exposed and Koko K! What about yours?
~
Ето ги мини и пълен размер Dolce K едно до друго. Много ми харесва златната опаковка и ме се щеше да е по принцип. Можете да видите как ми стоят всички цветове в клипа долу. Любими в момента определено са ми Exposed и Koko K! А на вас?


xo,
Kalina


17 July 2016

ColourPop Lippie Stix Review


I finally got around to doing a review of the ColourPop Lippie Stix, after I did one on the Ultra Matte Lips and the Super Shock Shadows. ColourPop ship internationally now, but the prices are a bit ridiculous if I do say so myself, so I would look for other options.
So, the colours I have are Cookie, Hype Girl and Grunge.
~
Най-накрая стигнах до писане за червилата Lippie Stix от ColourPop, след като направих ревюта на Ultra Matte Lips и Super Shock сенките. ColourPop вече доставят до България, но цените са абсурдни според мен, така че бих търсила други начини.
И така, цветовете, които имам, са Cookie, Hype Girl и Grunge.Cookie
The first colour is a very pretty peachy (warm toned) nude. It kind of reminds me of Velvet Teddy by MAC, but this one is definitely lighter. It has a matte finish, as all the ones I have do. The formula is very creamy and not drying at all.
~
Първият цвят е неутрален и прасковен (с топли подтонове). Малко ми напомня на Velvet Teddy от MAC. но този определено е по-светъл. Има матов финиш, както и останалите. Формулата е много кремообразна и не изсушава изобщо.Hype Girl
This colour is something between a nude and a coral. It's perfect for the summer and I actually like applying it with a light hand and patting it with my finger to get a more subtle look.
~
Този цвят е нещо между неутрален и коралов. Перфектен е за лятото и аз всъщност обикновено го нанасям с лека ръка и разнасям с пръст за по-ненатрапчив вид.Grunge 
The last one is very different. It's a brown with red undertones, which for now I've avoided a bit, because I think it would be perfect for fall. The colour itself is gorgeous though.
~
Последният цвят се различава. Кафяво с червени подтонове, което засега избягвам, защото мисля, че ще е перфектно за есента. Самият цвят е много красив.


Here's a look at how they swatch. You can definitely see the difference between Cookie and Hype Girl and I can't wait to wear Grunge.
~
Ето и как изглеждат нанесени. Определено се вижда разликата между Cookie и Hype Girl и нямам търпение да нося Grunge.


All in all, they're a good product for the price, but they're nothing spectacular. Looking at them on the site, I expected them to be more like a lip liner, but they're sort of a hybrid between a liner and a lipstick. The longevity isn't that good and they have a faint smell of chemicals. So, if I was to shop ColourPop products again, I would definitely go for the liquid lipsticks and the metallic eyeshadows.
~
Като цяло са добър продукт за цената, но не са нищо впечатляващо. Като ги гледах в сайта, очаквах да са повече като молив за устни, но са нещо като хибрид между молив и червило. Трайността не е много добра и имат лек аромат на химикали. Ако пазарувам отново в ColourPop, ще наблегна на течните червила и металиковите сенки.

xo,
Kalina