Showing posts with label 2016. Show all posts
Showing posts with label 2016. Show all posts
25 January 2017

2016 SKINCARE FAVOURITES + VIDEO


I recently talked about my 2016 makeup favourites and I asked on Facebook if you'd want to read about my favourite skincare products and since I received a positive reply, I'm here now. I don't have that many and I wanted to mention the products I've really been using a lot.
~
Наскоро говорих за любимците ми през 2016 в грима и попитах във Facebook дали бихте искали да прочетете за грижата за кожата ми и тъй като получих положителен отговор, съм тук сега. Нямам супер много, защото исках да спомена продуктите, които наистина използвам често.


L'Oreal Pure Clay Mask & Sephora Mud Mask


These are two very similar products with a huge difference in price. I do prefer the Sephora one, because my skin feels fresher and more cleansed after using it, but the L'Oreal mask is a good drugstore alternative.
~
Това са два много подобни продукта с голяма разлика в цената. Предпочитам тази на Sephora, защото кожата ми се усеща по-свежа и почистена след нея, но маската на L'Oreal e добра дрогерийна алтернатива.

Mario Badescu Acne Facial Cleanser


I love this cleanser even though I don't have acne. I use it once or twice a week with one of the two brushes on the picture and again, my skin feels very refreshed and clean. It's definitely not for everyday use though.
~
Много харесвам този измивен гел, въпреки че нямам акне. Използвам го веднъж или два пъти в седмицата с една от двете четки на снимката и отново, кожата ми се усеща много освежена и чиста. Но определено не е за ежедневна употреба.
Mario Badescu Drying Lotion


This has become a must in my skincare routine, because it really just kills any spot looking to come out and ruin my day. It doesn't always get rid of spots quickly, but it definitely keeps them under control and the effect is visible.
~
Това се превърна в задължителна стъпка в грижата ми за кожата, защото наистина просто убива всяка пъпка, опитваща се да се появи и да развали деня ми. Невинаги премахва пъпките бързо, но определено ги държи под контрол и ефектът е видим.

Mario Badescu Facial Spray


This spray is so hydrating and very multitasking. I usually use it to refresh my face during the day or when I wake up, but it can be used as a primer, setting spray, moisturizer, before bed, after a workout and even on the hair and body.
~
Този спрей е толкова хидратиращ и много мултифункционален. Обикновено го използвам, за да се освежа през деня или като се събудя, но може да се използва и като основа за грим, завършващ спрей, хидратация, преди лягане, след тренировка и дори върху косата и тялото.

Coconut Oil


Coconut oil really is essential and I don't know what I did before discovering it. I mainly use it as a makeup remover before going over it with a wipe and pads with micellar water, but I've also tried it as a moisturizer, lip balm, body lotion, hair oil, hair mask and cooking oil.
~
Кокосовото масло наистина е задължително и не знам какво правих преди да го открия. Основно го използвам за премахване на грим, преди да мина отгоре с мокра кърпичка и тампон с мицеларна вода, но съм го пробвала и като хидратиращ крем, балсам за устни, лосион за тяло, олио за коса, маска за коса и олио за готвене.

Kneipp Bio Oil 


I love mixing this oil with foundation to get a naturally glowy skin look, but it's definitely not for oily skin types. It's another multifunctional product, so that's probably why I like it.
~
Обичам да смесвам това олио с фон дьо тен за естествено озарен вид, но определено не е за мазна кожа. Още един мултифункционален продукт е и най-вероятно затова го харесвам.

Uriage Bariederm


I talked about this lip balm in some monthly favourites, but basically it's the only one that worked on my dry and patchy lips, when they were at their worst.
~
Говорих за този балсам за устни в някои месечни любимци, но накратко е единственият, който проработи върху сухите ми и напукани устни, когато бяха най-зле.

St Moriz Dark Tanning Lotion


I really can't do winter without a bit of fake tan, because my skin gets so pale that my friends keep asking me if I'm feeling okay. Not fun. So, I use it once or twice a week just to maintain a healthy look.
~
Наистина не мога да изкарам зимата без малко изкуствен тен, защото кожата ми става толкова бледа, че приятелите ми все питат дали се чувствам добре. Не е смешно. Използвам го веднъж или два пъти в седмицата, за да поддържам здравословен вид.


And those were all my skincare favourites throughout 2016! Don't forget to check out the video, but like, soz if you're not Bulgarian.
~
И това бяха всичките ми любимци в бялата козметика през 2016! Не забравяйте да гледате и клипа!


xo,
Kalina

6 January 2017

BEST OF 2016

I saw a lot of people making these posts and I thought it's a really good idea to look back on the year and reflect. I've picked some of my favourite posts through the months, hope you enjoy them!
~
Видях доста хора да правят такива постове и реших, че е много добра идея да си припомниш годината и да се замислиш. Избрала съм някои от любимите си постове през месеците, надявам се да ви харесат!

JanuaryFebruaryMarchAprilMay


Botanical Gardens Photo Diary Part 1 & 2

JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberxo,
Kalina
29 December 2016

DECEMBER 2016 FAVOURITES


I can't believe it's already time for my last monthly favourites of the year! I wasn't initially planning on doing them, as it's the end of the year and yearly favourites seemed like a better idea, but I had some products I wanted to share my thoughts about. Here they are!
~
Не мога да повярвам, че вече е време и за последните ми месечни любимци за тази година! Първоначално не планирах да ги снимам, тъй като е краят на годината и годишните любимци звучаха като по-добра идея, но имах някои продукти, за които исках да споделя мнение. Ето ги!

Make-Up


Rimmel London Kate Highlight, Bronzer & Blush Trio
This is the product I've been using daily to contour (as it's a cooler shade of bronze) and put some colour onto my cheeks. It's really convenient, because you get 3 products in one place and I love the blusher and bronzer. The highlighter is not really my thing, but if you like a subtle glow, you might like that one.
~
Този продукт използвам ежедневно да контурирам (тъй като е по-студен бронзър) и да вкарам малко цвят в бузите си. Доста е удобен, защото получавате 3 продукта на едно място и наистина много харесвам ружа и бронзъра. Хайлайтърът не ми е по вкуса, но ако си падате по по-лек блясък, може да ви хареса.


Clinique High Impact Mascara
I got the travel size as a freebie in last December's UK Glamour magazine and I've been loving it ever since. I recently read a post about how travel mascaras are basically better than the full size, because the tube is smaller and doesn't let in as much air, therefore actually lasts you longer and the shorter brush also grabs less product to avoid clumping.
~
Получих мини размера като подарък към английското издание на Glamour миналия декември и от тогава я харесвам. Наскоро четох пост, че всъщност мини спиралите са по-добри от пълните размери, защото тубичката е по-малка и не влиза толкова въздух в нея, следователно издържа по-дълго, а по-късата дръжка взема по-малко продукт, което предотвратява сплъстяване. 

Skin & Body Care


L'Oreal Pure Clay Glow Mask
When L'Oreal released their face masks, I was hesitant as to which one I should choose. I ended up getting the Glow one (the darkest), because it seemed like a good dupe for my Sephora mud mask, which is another favourite. So far, it hasn't let me down - the skin feels really tight and refreshed after I use it.
~
Когато L'Oreal пуснаха на пазара маските си за лице, се чудех коя точно да избера. Спрях се на тази за блясък (най-тъмната), защото изглеждаше като двойник на тази от Sephora, която е още един любимец. Засега не ме е разочаровала - кожата се усеща много стегната и освежена след като я използвам.


Rituals Rice Milk & Cherry Blossom Range
I've had these sitting in their box for quite a while now and I figured it was finally time to try them. The range smells amazing and I get what they were going for. Taking a shower totally feels like you're at a spa. My favourite is the body cream, because it's soooo thick and so moisturizing.
~
Тези стояха в кутията доста време и най-накрая реших да ги изпробвам. Линията мирише страхотно и разбирам каква е целта. Вземането на душ се усеща все едно сте в спа. Любимият ми продукт е кремът за тяло, защото е тоооолкова гъст и толкова хидратиращ.

Nails


Essie Rock at the Top
The festive season made me bring out the gold glitter (not that I wasn't totally down for it). I always joke how in every favourites post I include an Essie nail polish, but nothing works better on my nails than their formula.
~
Празничният сезон ме накара да извадя златния брокат (не че не бях навита). Винаги се шегувам как във всеки пост с любимци включвам лак на Essie, но нищо не се разбира с ноктите ми толкова добре.

Miscellaneous 


IKEA Vanilla Candle
I love IKEA candles and candles in general during the colder months. My go-to scents are usually vanilla and cotton.
~
Много харесвам свещите на ИКЕА и свещи като цяло през студените месеци. Любимите ми аромати са ванилия и памук.


Harry Potter
Ah, the favourite past time activity. I don't think I can ever watch them too many times and get bored of them, same goes for the books. It's so hard to pick a favourite out of all of them, but I have a soft spot for the third one.
~
Любимото занимание през свободното време. Не мисля, че мога да ги гледам твърде много и да ми писнат, същото важи и за книгите. Трудно е да избера любима част, но имам слабост към третата.


Miguel
I rarely talk about music, but I sometimes hint at favourite songs in my OOTD post titles. Recently I've been listening to a lot of Miguel, The Weeknd, Drake and Frank Ocean, with Miguel probably taking the top spot haha. Most of the time it's on Spotify and let me just say, going premium makes the biggest difference.
~
Рядко говоря за музика, но понякога намеквам за любими песни чрез заглавията на OOTD постовете. Напоследък слушам много Мигел, The Weeknd, Дрейк и Франк Оушън, като Мигел е на първо място хаха. През повечето време е в Spotify и да отбележа, че премиумът наистина прави голяма разлика.


That's it for 2016! What a year, man. Personally, it's been a rollercoaster, with really high highs and low lows, but I'm optimistic for 2017. Hope everyone has had a good one and I'll see you around the corner!
~
Това е всичко за 2016! Каква година. В личен план беше увеселително влакче с много високи висини и ниски низоти 😁, но съм оптимистична на за 2017. Надявам се всички да са имали хубава година и ще се видим зад ъгъла!

xo,
Kalina
13 December 2016

CHRISTMAS LIGHTS 2016
This weekend I finally went out to the centre to see the Christmas decorations around town. I had a great time, drank mulled wine and ate the tastiest waffle. Now I'm in full on festive mode and counting down the days to the holidays! Anyone else as excited?
~
Този уикенд най-накрая излязох до центъра да видя коледната украса в града. Прекарах си страхотно, пих греяно вино и ядох най-вкусната гофрета. Сега съм напълно в коледно настроение и отброявам дните до празниците. Някой друг супер развълнуван?

xo,
Kalina
6 September 2016

POOLSIDE

Swimsuit: OVS // Throw: H&M // Sunglasses: New Yorker (I think)

Today I'm sharing the first photos from my recent mini vacation. I always seem to enjoy summer more when it ends.
~
Днес споделям първите снимки от мини ваканцията ми. Винаги се наслаждавам на лятото повече, когато свършва.

xo,
Kalina
22 August 2016

Standing On The SunSwimsuit: H&M // Sunglasses: (guess what) H&M

You may have noticed (if you haven't even better) that I took a little break from blogging this month, because everything got a little much for me and I needed a breather. Now I'm ready to push out some new posts, whatever they may be - lifestyle like this or beauty.

How's your summer going?
~
Може да сте забелязали (още по-добре, ако не сте), че си взех малка почивка от блога този месец, защото ми дойде прекалено много и ми трябваше да подишам. Сега съм готова да изкарам нови постове, каквито и да са те - лайфстайл като този или козметични.

Как върви вашето лято?

xo,
Kalina