Showing posts with label bulgarian lifestyle. Show all posts
Showing posts with label bulgarian lifestyle. Show all posts
4 February 2018

SKY WALKER
As in the Miguel song. I wanted to do something different this time, but in reality this style of photos and the clothes are pretty usual for me. Sometimes I feel like I show a very specific side of me on my blog, which isn't necessarily the most accurate - it's the best version of me and that includes the clothes I wear.
~
Като песента на Мигел. Исках да направя нещо по-различно този път, но реално този стил на снимки и дрехите са доста обичайни за мен. Понякога имам чувството, че показвам една специфична част от себе си в блога, която не е задължително най-искрената - най-добрата ми страна е и това включва дрехите, които нося.


The t-shirt by Mashmo clothing is so soft and light (think football jersey material) and that's how I usually dress on a daily basis - I put comfort first. So from now on, I definitely plan on showing more casual and chilled looks, because that is me.
~
Тениската от Mashmo clothing е токова мека и лека (като футболна фланелка) и точно така се обличам ежедневно - поставям удобството на първо място. Така че, отсега нататък, определено планирам да показвам повече небрежни и chill дрехи, защото това съм аз.

xo,
Kalina10 July 2017

SUMMERDress: H&M // Bag: Terranova // Shoes: INGILIZ // Sunglasses: H&M

I feel like I'm repeating myself, but it's just too hot. All I want to do is stay in by the air conditioner, but when I go out, I usually wear flowy dresses with slits, like this one, to keep me cool (if that's even possible). I've been really loving white recently as well, as you can tell from my nails, and these sandals are just perfect for summer. I love how I can put them on to instantly make an outfit more sophisticated and classy.

By the way, if you see any pretty midi or long dresses, do let me know!
~
Имам чувството, че се повтарям, но просто е твърде горещо. Искам само да си стоя до климатика, но когато все пак изляза, нося свободни рокли с цепки, като тази, за да не ми е топло (ако това е възможно). Напоследък много харесвам бяло, както може да се види на ноктите ми, а тези сандали са перфектни за лятото. Харесва ми как мога да ги обуя и те веднага преобразяват тоалета.

Между другото, ако видите хубави дълги рокли или с дължина под коляното, кажете ми!

xo,
Kalina
6 July 2017

BEACH DAY EVERY DAY


Swimsuit: H&M // Sunglasses: H&M // Tan: Cristiano Ronaldo (lol kidding, but he is my tan goal)

This has been my life for the past few days and it only makes sense when I live by the sea. I've gone through different phases in my life, from hating tanning and going to the beach to loving it and right now I'm definitely loving it. It's just so relaxing and nice and makes the summer worth it. The only thing is, everyone needs to be responsible when lying underneath the sun. I swear by SPF 50+ applied a few times, switching between sun and shade and not staying out for too long.

What have you been up to today?
~
Това е животът ми през последните няколко дни, което е логично, като живея на морето. Минавала съм през различни фази през живота си - от мразене на плажа и печенето на слънце до обожаване, и в момента определено го обожавам. Супер релаксиращо и приятно е и прави лятото търпимо. Обаче всеки трябва да е отговорен, когато се излага на слънце. Аз не пропускам слънцезащита 50+, нанесена няколко пъти, да се местя от слънце на сянка и не стоя навън прекалено дълго.

А вие какво правите днес?

xo,
Kalina
23 May 2016

Eco Park/*/

I had a fun little hike today and didn't forget to bring my camera. My style has been quite boring lately, but I have some fashion posts coming up!
~
Излязохме на кратка разходка днес и не забравих камерата си. Стилът ми е доста скучен напоследък, но ще подготвя модни публикации скоро!

xo,
Kalina
24 April 2016

Цветница

Честит празник на всички именници! 

xo,
Kalina
18 April 2016

Free TimeHere's the second post from my road trip I promised! I'm gonna wear something that's not black soon, I swear. Yoli is going back to Lancaster today and I already miss her,
~
Ето го и втория пост от екскурзията ми, който обещах. скоро ще облека нещо, което не е черно, заклевам се. Йоли се връща в Ланкастър днес и вече ми липсва.

xo,
Kalina
6 April 2016

Фермерски пазар във Варна
Малко аматьорски снимки от днешния фермерски пазар на центъра. Не ми се разнасяше фотоапарата, затова щраках с телефона - исках да споделя за фермерския пазар, който се състои срещу Катедралата от 12ч. всяка сряда и в Мол Варна от 11ч. всяка събота. Въпреки че асортиментът не е много богат, има много добри попадения. Това, което ми харесва е, че се набляга на здравословната храна и винаги има поне един щанд с веган сладки и изделия.

Ако сте от Варна, очаквам да се видим в събота! Посещавали ли сте маркета досега?

xo,
Kalina