Showing posts with label lipstick. Show all posts
Showing posts with label lipstick. Show all posts
24 May 2018

GOLDEN ROSE SOFT&MATTE LIPSTICK REVIEW


I had my eye on these lipsticks ever since they were announced and it's no surprise that they ended up in my collection. The promise of a creamy non-drying matte won me over and that's why I got 3 colours to try out.

I wanna mention the packaging first - it's the same as the liquid mattes, but these ones have a rose gold cap, which I definitely prefer. The applicator is also the same elongated and flat doe foot (is that a good way to describe it) and the application of the products is easy.
~
Бях хвърлила око на тези червила още откакто бяха представени и не е изненадващо, че се озоваха в колекцията ми. Обещанието за кремообразен неизсушаващ матов завършек ме спечели и затова си взех 3 цвята.

Искам първо да обърна внимание на опаковката - същата е като на течните матови на марката, но тези имат розово златна капачка, което определено предпочитам. И апликаторът е същият, а нанасянето на продукта е лесно.


I got the colours 102 - a classic nude, 109 - a bright strawberry and 115 - a burgundy red, so I could have a good variety. I like the way they feel on the lips, because they aren't drying at first, however there are a few thing I don't like. The formula takes quite a while to set and even then they transfer. They aren't as long lasting as a liquid matte, but after a few hour's wear they do get really dry on the lips.
~
Взех си цветове 102 - класическо неутрално, 109 - ярко ягодово и 115 - тъмно червено, за да имам добро разнообразие. Харесва ми как се усещат на устните, защото не са много изсушаващи, но има някои неща, които не ми допадат. Формулата отнема доста време да изсъхне и дори след това се отпечатва. Не са толкова издържливи, колкото матовите, но след няколко часа носене стават доста сухи на устните.


I can compare them to the Kylie Cosmetics velvet formula, which are quite a lot pricier. Despite the downsides, which I mentioned, I think that the Golden Rose Soft&Matte lipsticks are something I'll keep reaching for and I'm planning to stock up on more colours (hope they bring out more nudes).

Have you tried them yet?
~
Мога да ги сравня с velvet формулата на Kylie Cosmetics, които са доста по-скъпи. Въпреки недостатъците, които споменах, мисля, че червилата на Golden Rose Soft&Matte са нещо, което ще продължавам да използвам и дори планирам да си взема още цветове (надявам се да пуснат на пазара повече неутрални).

Вие пробвахте ли ги вече?

xo,
Kalina
23 April 2017

MAC LIPSTICK COLLECTION


Today I've decided to share my small MAC lipstick collection. I have 5 shades so far, but I honestly love them so much and they're probably my most frequently used lipsticks. The colours I have are 4 mattes and one satin finish and I'd say that they're all more or less nudes.
~
Днес реших да споделя скромната си колекция от червила MAC. Имам 5 цвята засега, но ги харесвам толкова много и са може би най-носените ми червила. Цветовете, които имам са 4 матови и един със сатенен финиш и бих казала, че всички са малко или много неутрални.

Brave


This is the only satin one I have, but I think the finish is really nice - it's not as drying as mattes, but still lasts long. The colour is a nice mauvy pink.
~
Това е единственото сатенено червило, но мисля, че финишът е много хубав - не е толкова изсушаващ колкото матовия, но издържа дълго. Цветът е опушено розово.

Mehr


Mehr is very close to Brave, but it's matte and a bit deeper. I love the MAC matte formula and I don't think liquid lipsticks can replace the traditional ones anytime soon for me.
~
Mehr е много близък до Brave, но е матов и малко по-тъмен. Обичам матовата формула на MAC и не мисля, че течните червила могат да заменят традиционните скоро за мен.


Here are the two compared!
~
Ето ги и сравнени!

Kinda Sexy


I would describe this one as a peachy nude. It definitely has warm undertones.
~
Бих го описала като прасковен неутрален цвят, Определено има топли подтонове.
Velvet Teddy


This was my first MAC lipstick, which you can kinda see. It's a classic shade and I'd say it's my favourite right now - a deep almost brown nude.
~
Това беше първото ми червило от MAC, което донякъде се вижда. Класически цвят е и бих казала, че ми е любимец в момента - тъмно, почти кафяво неутрално.

Please Me


Please Me is my newest addition to the collection. It's definitely great for spring and summer. The colour is a pinky coral.
~
Please Me е най-новото попълнение в колекцията. Определено е страхотно за пролетта и лятото. Цветът е розов корал.


You can see all the swatches here. I'd like to know which one you like most and would wear!
~
Можете да видите всички цветове тук. Бих искала да разбера кой ви харесва най-много и бихте носили!


Do you own any MAC lipsticks?
~
Вие използвате ли червила на MAC?

xo,
Kalina
28 February 2017

MAYBELLINE COLOR SENSATIONAL SWATCHES + REVIEW


Днешният пост е за тези красиви червила, които получих от Maybelline. В кутията има общо 10 цвята, които варират между неутрални, розови, червени и тъмни с кремообразен или матов финиш. Получих ги преди повече от седмица, но тъй като така или иначе закъснях с поста и видеото, реших да ги понося малко и да дам по-обстойно мнение.


Аз винаги съм най-привлечена от матовите цветове и съм изпробвала супер много матови червила досега, били те течни или стик. Формулата на тези на Мaybelline ми харесва, защото не е прекалено изсушаваща и е дълготрайна. Кремообразните червила не са изсушаващи изобщо, даже се усещат хидратиращи на устните, но имат добра пигментация (повечето от тях). Недостатъкът е, че не са никак дълготрайни.


Харесва ми това, че има голямо разнообразие от цветове и реално за всеки по нещо. На мен най-много ми допаднаха червените, защото съм голям фен на класическото червено червило, но можете да видите в клипа по-долу как изглеждат всички цветове на устните ми.


xo,
Kalina

17 July 2016

ColourPop Lippie Stix Review


I finally got around to doing a review of the ColourPop Lippie Stix, after I did one on the Ultra Matte Lips and the Super Shock Shadows. ColourPop ship internationally now, but the prices are a bit ridiculous if I do say so myself, so I would look for other options.
So, the colours I have are Cookie, Hype Girl and Grunge.
~
Най-накрая стигнах до писане за червилата Lippie Stix от ColourPop, след като направих ревюта на Ultra Matte Lips и Super Shock сенките. ColourPop вече доставят до България, но цените са абсурдни според мен, така че бих търсила други начини.
И така, цветовете, които имам, са Cookie, Hype Girl и Grunge.Cookie
The first colour is a very pretty peachy (warm toned) nude. It kind of reminds me of Velvet Teddy by MAC, but this one is definitely lighter. It has a matte finish, as all the ones I have do. The formula is very creamy and not drying at all.
~
Първият цвят е неутрален и прасковен (с топли подтонове). Малко ми напомня на Velvet Teddy от MAC. но този определено е по-светъл. Има матов финиш, както и останалите. Формулата е много кремообразна и не изсушава изобщо.Hype Girl
This colour is something between a nude and a coral. It's perfect for the summer and I actually like applying it with a light hand and patting it with my finger to get a more subtle look.
~
Този цвят е нещо между неутрален и коралов. Перфектен е за лятото и аз всъщност обикновено го нанасям с лека ръка и разнасям с пръст за по-ненатрапчив вид.Grunge 
The last one is very different. It's a brown with red undertones, which for now I've avoided a bit, because I think it would be perfect for fall. The colour itself is gorgeous though.
~
Последният цвят се различава. Кафяво с червени подтонове, което засега избягвам, защото мисля, че ще е перфектно за есента. Самият цвят е много красив.


Here's a look at how they swatch. You can definitely see the difference between Cookie and Hype Girl and I can't wait to wear Grunge.
~
Ето и как изглеждат нанесени. Определено се вижда разликата между Cookie и Hype Girl и нямам търпение да нося Grunge.


All in all, they're a good product for the price, but they're nothing spectacular. Looking at them on the site, I expected them to be more like a lip liner, but they're sort of a hybrid between a liner and a lipstick. The longevity isn't that good and they have a faint smell of chemicals. So, if I was to shop ColourPop products again, I would definitely go for the liquid lipsticks and the metallic eyeshadows.
~
Като цяло са добър продукт за цената, но не са нищо впечатляващо. Като ги гледах в сайта, очаквах да са повече като молив за устни, но са нещо като хибрид между молив и червило. Трайността не е много добра и имат лек аромат на химикали. Ако пазарувам отново в ColourPop, ще наблегна на течните червила и металиковите сенки.

xo,
Kalina
21 January 2016

Velvet Teddy or Velvet Matte?


As I mentioned in my Yearly Make-Up Favourites, Velvet Teddy by MAC has been my favourite lipstick, not only recently, but ever since I got it. The colour is amazing, it stays on forever, it's matte, but not too drying and it makes your lips look huge. On the downside though, it's not the cheapest, so imagine my excitement when I found practically the exact same lipstick for 1/8 of the price!
~
Както споменах в годишните си любимци в грима, Velvet Teddy от MAC е любимото ми червило не само напоследък, а откакто го имам. Цветът е страхотен, стои много дълго, матов е, но не твърде изсушаващ и прави устните по-големи. Като недостатък обаче не е от най-евтините, така че представете си вълнението ми, когато открих на практика абсолютно същото червило за 1/8 от цената!


So, the dupe is by Golden Rose from their Velvet Matte range. I've mentioned them once before (look at how much the quality of my photos has improved, wow), but I don't know why I haven't done a separate post on them, because they're amazing. This is from their recently added shades to the range, in colour 31.
~
Двойникът е от Golden Rose, от тяхната серия Velvet Matte. Споменавала съм ги преди (вижте колко се е подобрило качеството на снимките ми, уау), но не знам защо не съм писала отделна публикация за тях, невероятни са. Това е от новите им цветове в цвят 31.


Of course, there are huge differences in the packaging, but other than that, they are practically the same. Both are very matte, both are very long lasting and both shades are the perfect nude. The Golden Rose one is a tiny bit more drying when you wear it for a while, but for the price, it's great.
~
Разбира се, има огромни разлики в опаковките, но освен това, те са на практика едни и същи. И двете са много матови, много дълготрайни и перфектното неутрално червило. Това на Golden Rose е много малко по-изсушаващо, когато го носите по-дълго, но за цената си е страхотно.


When I swatched them side by side, I couldn't tell the difference. They're that close.
~
Когато ги сложих едно до друго, не успях да видя разлика. Толкова близки са.


All MAC lipsticks are clasically shaped, while the Velvet Matte range by Golden Rose is a bit curved, which actually makes application a bit easier.
~
Всички червила на MAC са с класическа форма, докато серията Velvet Matte на Golden Rose е с леко вдлъбнат край, което всъщност прави апликацията по-лесна.


Here they are swatched on my hand, left to right: Golden Rose 31, MAC Velvet Teddy. They both apply very evenly as well and don't cling to any dry patches. I would recommend using a nude lip liner beforehand for the perfect look, but that comes down to personal preference.
~
Ето ги и нанесени на ръката ми, от ляво надясно: Golden Rose 31, MAC Velvet Teddy. И двете се нанасят много равномерно и не се захващат за сухи зони. Бих препоръчала да се използва неутрален молив преди тях, за да се получи перфектният ефект, но това вече е въпрос на предпочитания.

If you're thinking about getting dental implants, check this out! The Berkeley Clinic in Glasgow.

And if you're wondering which one to get, I would say that you definitely don't need both. If you're a fan of MAC or want to treat yourself, Velvet Teddy is for you, but if you want to save some money, Velvet Matte 31 by Golden Rose is just as good.
~
Ако се чудите кое от двете да изберете, определено не ви трябват и двете. Ако сте фенове на MAC или искате да се поглезите, Velvet Teddy е за вас, но ако искате да спестите малко пари, Velvet Matte 31 от Golden Rose е също толкова добро. (За сравнение - червилото на MAC струва 38лв, а това на Golden Rose - 5)


Let me know if you would like to see more dupes like this one or if you know any others for MAC lipsticks!
~
Коментирайте, ако бихте искали да виждате още постове за двойници като този или ако знаете други двойници на червилата на MAC!

xo,
Kalina
22 November 2015

Lasting Finish By Kate Nude Collection Review


I'm talking makeup again today, because I wanted to share my impressions about the Nude lipstick range by Rimmel. I got them sent by Parfimo, which I am very thankful for, but the opinion is going to be entirely mine.
~
Днес отново говоря за козметика, защото исках да споделя впечатленията си за Nude колекцията червила на Rimmel. Бяха ми изпратени от Parfimo, за което съм благодарна, но мнението е изцяло мое


Altogether, there are 6 shades in the range, but not all of them were available. I have 42, 43 and 45. Needless to say, they are all nude colours, but what is really striking is their packaging. I'm a sucker for all things girly and pink, so these were a real treat.
~
Общо има 6 цвята, но не всички бяха налични. Имам номер 42, 43 и 45. Не е нужно да казвам, че всички са неутрални цветове, но това, което е наистина красиво, е опаковката им. Обожавам всичко момичешко и розово, затова наистина харесах тези.


It was really hard to capture the difference in the colours, but generally, as the number grows, they get darker, so 45 is the darkest. 
~
Беше трудно да уловя разликата в цветовете, но като цяло, с нарастването на номера стават по-тъмни, следователно 45 е най-тъмен.


When you apply them they're not too opaque and the finish is creamy. I'm not overly impressed with their longevity, because they do wear off and wouldn't survive a hot drink for instance. What I do like is that they are actually hydrating on the lips and the colours would look good on any skin tone. 
~
Когато ги нанесете, не са много наситени и завършекът е кремообразен. Не съм много впечатлена от дълготрайността им, защото лесно се изтриват и не биха оцелели след гореща напитка например. Това, което ми харесва е, че всъщност са хидратиращи и цветовете биха стояли добре на всякаква кожа.


Now, this here is a failed swatch photo, because the colurs don't really look like that. What we can see, though, is that 42 has a yellow undertone, while 43 is pink. All in all, these have definitely grown on me and I would say are the perfect affordable nudes.
~
Това е провален опит за суоч, защото цветовете всъщност не изглеждат така. Това, което се вижда обаче е, че 42 има жълт подтон, а 43 е розово. Като цяло, определено харесах тези червила и бих казала, че са перфектните достъпни неутрални цветове. Можете да ги поръчате от ето тук, защото ги няма в дрогериите. 

xo,
Kalina