Showing posts with label loreal. Show all posts
Showing posts with label loreal. Show all posts
5 December 2017

NOVEMBER FAVORITES + VIDEO


Can you believe I'm doing favorites again? Part of the reason is probably that I've been buying quite a few products and I've been loving a lot of them, so now I'm gonna tell you about my favorites throughout the month of November. Also, I've filmed a video, so if you want to watch that, there's a link at the bottom!
~
Можете ли да повярвате, че отново пускам месечни любимци? Част от причината е, че напоследък купувам доста продукти и много ги харесвам, така че сега ще ви покажа любимите ми от тях през ноември. Също така, заснех видео, което може да намерите като скролнете надолу!

L'Oreal Hydra Genius

This is basically moisturiser, but in gel form. It's very hydrating and smoothing and leaves my skin looking very healthy. I have the one for dry and sensitive skin and what I like about it is that it doesn't leave a film or grease on the skin - it just absorbs quickly, but still hydrates.
~
Това е накратко хидратиращ крем, но в гел форма. Действа много хидратиращо и изглаждащо и оставя кожата ми да изглежда здрава. Имам този за суха и чувствителна кожа и това, което ми харесва е, че не оставя слой или мазнина върху кожата - тя просто попива бързо, но все пак хидратира.


BECCA Backlight Priming Filter & L'Oreal True Match Foundation

This primer is just magic! I did a full review on it, but didn't rate it as highly as I should have, because I hadn't found the right foundation to combine it with. But now that I have, it just makes my skin look glowy and healthy. I definitely wouldn't recommend it for greasy skin though.
And the foundation is something that I had used before, just in the newer packaging and formula and a different shade. It's still a favourite.
~
Тази основа е просто магия! Направих й пълно ревю, но не я оцених толкова високо, колкото трябва, защото не бях намерила подходящия фон дьо тен, с който да я комбинирам. Но сега, когато го имам, тя кара кожата ми да изглежда озарена и здрава. Определено не бих го препоръчала за мазна кожа обаче.
А фон дьо тенът е нещо, което съм използвала и преди, но в новата опаковка и с новата формула. Този е и друг цвят, но все още ми е любимец.

RCMA No-Color Powder

This powder is definitely worth the hype. It sets perfectly, keeps the skin matte and makes it look like you've added a smoothing filter to your face.
~
Тази пудра си заслужава хвалбите. Запечатва перфектно, държи кожата матова и я кара да изглежда все едно сте добавили изглаждащ филтър.

Yes To Coconut Lip Balm

My lips seem to be constantly chapped and dry, so I need a lot of hydration. This lip balm almost feels like you're applying coconut oil to your lips, just a bit denser. It's really oily and smoothing and keeps my lips hydrated for a while.
~
Устните ми напоследък постоянно са напукани и сухи, така че ми трябва много хидратация. Този балсам за устни почти се усеща като чисто кокосово олио, но по-гъст. Много е мазен и изглаждащ и хидратира устните добре.

Essence Lip Liner & Huda Beauty Liquid Lipstick

You can read my full review on Huda Beauty liquid lipsticks here. The Essence lip liners are also a long-term favourite of mine and for the price, I can't fault them. They're long-lasting and effective.
~
Можете да прочетете пълното ми ревю на течните червила на Huda Beauty тук. Моливите за устни на Essence също са ми любимци отдавна и за цената, не мога да ги виня. Те са издържливи и ефективни.

Zoella Snowella Sp'arry Sp'arry Night Gift Set

I really really love Zoella and wanted to get something from her new Snowella range, so this was the one that caught my eye. It includes a body scrub and a body butter. First of all, let me just say, the packaging is gorgeous and it gives me such cosy feels. The scrub is good, but I really love the butter - it's very heavy and hydrating and smells amazing.
~
Много много харесвам Зоела и исках да си взема нещо от новата й линия Snowella, така че се спрях на това. Включва скраб и масло за тяло. Първо, искам да кажа, че опаковката е страхотна и ме кара да се чувствам супер уютно. Скрабът е хубав, но наистина харесвам маслото - много е гъсто и хидратиращо и ухае толкова хубаво.

Essence Metallic Nails Powders and Batiste Dry Shampoo

These nail powders give a metallic effect, which is really easily achievable at home. They just need a base and top coat and you're good to go. I think they'd be great for the holidays. And the Batiste dry Shampoo is the only one I've been using for ages now. This one is coconut scented, so it was very easy to win me over.
~
Тези пудри за нокти придават метален ефект, който лесно се постига у дома. Просто им трябва основа и топ лак и са готови. Мисля, че ще са страхотни и за празниците. А сухият шампоан на Batiste, e единственият, който използвам от векове. Този е с аромат на кокос, така че много лесно ме спечели.


Можете да гледате и видеото, ако искате да разберете малко повече за любимците ми!

xo,
Kalina
25 January 2017

2016 SKINCARE FAVOURITES + VIDEO


I recently talked about my 2016 makeup favourites and I asked on Facebook if you'd want to read about my favourite skincare products and since I received a positive reply, I'm here now. I don't have that many and I wanted to mention the products I've really been using a lot.
~
Наскоро говорих за любимците ми през 2016 в грима и попитах във Facebook дали бихте искали да прочетете за грижата за кожата ми и тъй като получих положителен отговор, съм тук сега. Нямам супер много, защото исках да спомена продуктите, които наистина използвам често.


L'Oreal Pure Clay Mask & Sephora Mud Mask


These are two very similar products with a huge difference in price. I do prefer the Sephora one, because my skin feels fresher and more cleansed after using it, but the L'Oreal mask is a good drugstore alternative.
~
Това са два много подобни продукта с голяма разлика в цената. Предпочитам тази на Sephora, защото кожата ми се усеща по-свежа и почистена след нея, но маската на L'Oreal e добра дрогерийна алтернатива.

Mario Badescu Acne Facial Cleanser


I love this cleanser even though I don't have acne. I use it once or twice a week with one of the two brushes on the picture and again, my skin feels very refreshed and clean. It's definitely not for everyday use though.
~
Много харесвам този измивен гел, въпреки че нямам акне. Използвам го веднъж или два пъти в седмицата с една от двете четки на снимката и отново, кожата ми се усеща много освежена и чиста. Но определено не е за ежедневна употреба.
Mario Badescu Drying Lotion


This has become a must in my skincare routine, because it really just kills any spot looking to come out and ruin my day. It doesn't always get rid of spots quickly, but it definitely keeps them under control and the effect is visible.
~
Това се превърна в задължителна стъпка в грижата ми за кожата, защото наистина просто убива всяка пъпка, опитваща се да се появи и да развали деня ми. Невинаги премахва пъпките бързо, но определено ги държи под контрол и ефектът е видим.

Mario Badescu Facial Spray


This spray is so hydrating and very multitasking. I usually use it to refresh my face during the day or when I wake up, but it can be used as a primer, setting spray, moisturizer, before bed, after a workout and even on the hair and body.
~
Този спрей е толкова хидратиращ и много мултифункционален. Обикновено го използвам, за да се освежа през деня или като се събудя, но може да се използва и като основа за грим, завършващ спрей, хидратация, преди лягане, след тренировка и дори върху косата и тялото.

Coconut Oil


Coconut oil really is essential and I don't know what I did before discovering it. I mainly use it as a makeup remover before going over it with a wipe and pads with micellar water, but I've also tried it as a moisturizer, lip balm, body lotion, hair oil, hair mask and cooking oil.
~
Кокосовото масло наистина е задължително и не знам какво правих преди да го открия. Основно го използвам за премахване на грим, преди да мина отгоре с мокра кърпичка и тампон с мицеларна вода, но съм го пробвала и като хидратиращ крем, балсам за устни, лосион за тяло, олио за коса, маска за коса и олио за готвене.

Kneipp Bio Oil 


I love mixing this oil with foundation to get a naturally glowy skin look, but it's definitely not for oily skin types. It's another multifunctional product, so that's probably why I like it.
~
Обичам да смесвам това олио с фон дьо тен за естествено озарен вид, но определено не е за мазна кожа. Още един мултифункционален продукт е и най-вероятно затова го харесвам.

Uriage Bariederm


I talked about this lip balm in some monthly favourites, but basically it's the only one that worked on my dry and patchy lips, when they were at their worst.
~
Говорих за този балсам за устни в някои месечни любимци, но накратко е единственият, който проработи върху сухите ми и напукани устни, когато бяха най-зле.

St Moriz Dark Tanning Lotion


I really can't do winter without a bit of fake tan, because my skin gets so pale that my friends keep asking me if I'm feeling okay. Not fun. So, I use it once or twice a week just to maintain a healthy look.
~
Наистина не мога да изкарам зимата без малко изкуствен тен, защото кожата ми става толкова бледа, че приятелите ми все питат дали се чувствам добре. Не е смешно. Използвам го веднъж или два пъти в седмицата, за да поддържам здравословен вид.


And those were all my skincare favourites throughout 2016! Don't forget to check out the video, but like, soz if you're not Bulgarian.
~
И това бяха всичките ми любимци в бялата козметика през 2016! Не забравяйте да гледате и клипа!


xo,
Kalina

22 December 2016

HAIRCARE ROUTINE 2016Recently a reader suggested that I should do a post on the hair products I use and how I style my hair and I thought that was a really good idea, so here I am. Today I'm gonna be talking about my hair colour and how I take care of my hair in general.
~
Наскоро читателка предложи да направя пост за продуктите за коса, които използвам и как поддържам косата си, което много ми хареса като идея, така че ето ме хаха. Ще говоря за цвета на косата си и как се грижа за нея като цяло.


Leganza Coloring Conditioner
This is the first product I use and the main reason for my hair colour. I apply it all over my damp hair and leave it on for an hour before showering, so I could get an ashy hue. It says that you should leave it on for 10-15 minutes and rinse off, but yolo, does the job for me in an hour, gotta risk it. I use it about once a week.
~
Това е първият продукт, който използвам и основната причина за цвета на косата ми. Нанасям го по цялата си коса, след като я намокря и го държа час преди да се изкъпя, за да поддържам пепеляв тон. Пише, че трябва да се държи около 10-15 минути и да се отмие, но обичам да поемам рискове. Повтарям процедурата около веднъж на седмица, а балсамът може да се намери в Елитис.


Aussie Colour Mate Shampoo and Take The Heat Treatment
These are the products I use most when I shower. I love Aussie products and the shampoo doesn't really make a big difference with my hair colour, but I like how my hair feels after I use it. The treatment makes my hair really really soft (for like a few hours cause coloured hair = dry ends).
~
Това са продуктите, които използвам най-често, когато се къпя. Много харесвам нещата на Aussie и не че шампоанът помага много с цвета на косата ми, но пък ми харесва как се усеща, след като го използвам. Терапията прави косата ми много много мека (за около час, защото боядисана коса = сухи краища).


Schauma Silver Reflex Shampoo
This is another shampoo and I use it almost every time I take a shower after the Aussie one. It's purple and also helps keep the hair ashy.
~
Това е още един шампоан, който използвам почти всеки път, когато взимам душ, след този на Aussie. Лилав е и също придава пепеляв нюанс.


Macadamia Nourishing Moisture Masque
Sometimes, if my hair is feeling extra dry, I use a mask. This one is my favourite, because it's so nourishing and rich (as the name suggest), but it's kinda expensive and I'm running out #SOS #FundKalina
~
Понякога, ако косата ми е супер суха, използвам маска. Тази ми е любимата, защото е много подхранваща и гъста (както името предполага), но е сравнително скъпа и свършва #ПОМОЩ 


L'Oreal Mythic Oil & Balea Dry Shampoo
I use an oil immediately after I've towel dried my hair (two pumps of this one) and after I've styled it again. Sometimes even more often. The dry shampoo is a must for 3rd or 4th day hair unless you wanna go for a sleek ponytail.
~
Използвам олио веднага след като съм подсушила косата си с кърпа (две помпички от това) и след като я стилизирам отново. Понякога дори и по-често. Сухият шампоан е задължителен за коса на 3 или 4 дни, освен ако не решите да я вържите на пригладена опашка.


So, these are all the products I generally use. I dye my hair once every 6-8 weeks (usually just my roots). I try to wash it just twice a week, so I can let the natural oils do their job and I don't use heat on it very often, not even a blow dryer. I dyed it yesterday evening and straightened it and then curled it today (I have to straighten it first, because I have very thick and wavy hair), but most of the time I just let it air dry and work my natural waves.
~
И така, това са продуктите, които използвам най-вече. Боядисвам си косата веднъж на всеки 6-8 седмици (обикновено само корените). Опитвам се да я мия само два пъти на седмица, за да оставя естествените масла да свършат работата си и не я третирам много често, дори и сешоар не използвам. Боядисах я снощи и я изправих и след това накъдрих днес (първо я изправям, защото имам много гъста и чуплива коса), но през повечето време просто я оставям да си изсъхне и нося естествените си вълни.


That's all I do to my hair, from washing to styling to get it looking like that. I'm also very afraid of getting it cut, but I know I'll have to gather up the courage soon. Anyone else with the same problem?
~
Това е всичко, което правя с косата си, от къпане до стилизиране, за да изглежда така. Също, имам голям страх от подстригване, но знам, че скоро ще трябва да събера смелост. Някой друг със същия проблем?

xo,
Kalina