Showing posts with label make-up. Show all posts
Showing posts with label make-up. Show all posts
9 February 2016

Makeup Haul & First Impressions


For the past few weeks I've been buying lots of stuff. Like, lots. Lots of beauty and lots of fashion, so I wanted to show you some bits and bobs and give my thoughts on them.
~
През последните няколко седмици купувам много неща. Наистина много. Много козметика и много мода, така че исках да покажа някои от покупките и да споделя първи впечатления.


1. Naked Palette by Urban Decay
This is such a cult product and I don't know why it took me so long to convince myself to get it. It has the perfect variety of colours, the pigmentation and longevity is amazing and the packaging is pretty. Let me know if you want to see a full review on it!
~
Това е толкова култов продукт и не знам защо ми отне толкова дълго да се убедя да си я взема. Има перфектното разнообразие от цветове и пигментацията и дълготрайността са страхотни, а опаковката е красива. Бихте ли искали пълно ревю?


2. Maybelline The Eraser Eye Concealer
This is my holy grail concealer. The applicator is easy to use, even though it's a bit unsanitary. Read more about it in my 2015 Make-Up Favourites!
~
Това е любимият ми коректор. Апликаторът е лесен за използване, въпреки че е леко нехигиеничен. Прочетете още за него в годишните ми козметични любимци!


Dr. Stile Las Vegas Plastic Surgeon


Facial Procedures Las Vegas
Celebrity Plastic Surgeon3. NYX Wonder Stick
I've wanted to try cream contour for ages and I finally did! I love the effect, it's totally life-changing. I'm also a planning a post on this product, so let me know if you're interested!
~
От векове исках да пробвам кремообразен контур и най-накрая го направих! Много ми харесва ефектът, животопроменящ е. Планирам да направя пост и за този продукт, бихте ли го чели?4. Avon Matte Lipstick
Avon sent me a super cute Vallentine's gift. I love the formula, but the shade is not something I'll get much wear out of.
~
Avon ми изпратиха много сладък подарък за Св. Валентин. Формулата ми допада, но цветът не е нещо, което бих носила много.


5. Golden Rose Matte Lipstick
This is the perfect dupe for Velvet Teddy by MAC, I even wrote about it. See the full post here!
~
Това е перфектният двойник на Velvet Teddy от MAC, дори писах за това. Вижте пълния пост тук!


6. Essence Lip Liner in Hot Chocolate
These lip liners are the love of my life. It's a mystery to me why I haven't mentioned them more. I fell in love with this shade, but if you're not a fan of browns, I wouldn't recommend it.
~
Тези моливи за устни са любовта на живота ми. Мистерия за мен е защо не съм ги споменавала повече. Влюбих се в този цвят, но ако не сте фенове на кафявото, не бих го препоръчала.


7. Clinique High Impact Mascara
This was a gift with the December UK issue of Glamour. I haven't used it much, but it does clump the lashes a little.
~
Това беше подарък към декемврийския брой на английския Glamour. Не съм я използвала много, но леко сплъстява миглите.


8. Maybelline Color Tattoo in Creme de Rose
I love love love the Maybelline Color Tattoo eyeshadows and I have 5 or 6 shades. This is gorgeous shade and it's matte.

So, these are all my recent purchases in the makeup department. What have you bought recently?
~
Обожавам сенките Color Tattoo на Maybelline и имам 5 или 6 от тях. Това е прекрасен цвят и е матов.

Това бяха всичките ми нови покупки в отдел грим. А вие какво си купихте наскоро?

xo,
Kalina
21 January 2016

Velvet Teddy or Velvet Matte?


As I mentioned in my Yearly Make-Up Favourites, Velvet Teddy by MAC has been my favourite lipstick, not only recently, but ever since I got it. The colour is amazing, it stays on forever, it's matte, but not too drying and it makes your lips look huge. On the downside though, it's not the cheapest, so imagine my excitement when I found practically the exact same lipstick for 1/8 of the price!
~
Както споменах в годишните си любимци в грима, Velvet Teddy от MAC е любимото ми червило не само напоследък, а откакто го имам. Цветът е страхотен, стои много дълго, матов е, но не твърде изсушаващ и прави устните по-големи. Като недостатък обаче не е от най-евтините, така че представете си вълнението ми, когато открих на практика абсолютно същото червило за 1/8 от цената!


So, the dupe is by Golden Rose from their Velvet Matte range. I've mentioned them once before (look at how much the quality of my photos has improved, wow), but I don't know why I haven't done a separate post on them, because they're amazing. This is from their recently added shades to the range, in colour 31.
~
Двойникът е от Golden Rose, от тяхната серия Velvet Matte. Споменавала съм ги преди (вижте колко се е подобрило качеството на снимките ми, уау), но не знам защо не съм писала отделна публикация за тях, невероятни са. Това е от новите им цветове в цвят 31.


Of course, there are huge differences in the packaging, but other than that, they are practically the same. Both are very matte, both are very long lasting and both shades are the perfect nude. The Golden Rose one is a tiny bit more drying when you wear it for a while, but for the price, it's great.
~
Разбира се, има огромни разлики в опаковките, но освен това, те са на практика едни и същи. И двете са много матови, много дълготрайни и перфектното неутрално червило. Това на Golden Rose е много малко по-изсушаващо, когато го носите по-дълго, но за цената си е страхотно.


When I swatched them side by side, I couldn't tell the difference. They're that close.
~
Когато ги сложих едно до друго, не успях да видя разлика. Толкова близки са.


All MAC lipsticks are clasically shaped, while the Velvet Matte range by Golden Rose is a bit curved, which actually makes application a bit easier.
~
Всички червила на MAC са с класическа форма, докато серията Velvet Matte на Golden Rose е с леко вдлъбнат край, което всъщност прави апликацията по-лесна.


Here they are swatched on my hand, left to right: Golden Rose 31, MAC Velvet Teddy. They both apply very evenly as well and don't cling to any dry patches. I would recommend using a nude lip liner beforehand for the perfect look, but that comes down to personal preference.
~
Ето ги и нанесени на ръката ми, от ляво надясно: Golden Rose 31, MAC Velvet Teddy. И двете се нанасят много равномерно и не се захващат за сухи зони. Бих препоръчала да се използва неутрален молив преди тях, за да се получи перфектният ефект, но това вече е въпрос на предпочитания.

If you're thinking about getting dental implants, check this out! The Berkeley Clinic in Glasgow.

And if you're wondering which one to get, I would say that you definitely don't need both. If you're a fan of MAC or want to treat yourself, Velvet Teddy is for you, but if you want to save some money, Velvet Matte 31 by Golden Rose is just as good.
~
Ако се чудите кое от двете да изберете, определено не ви трябват и двете. Ако сте фенове на MAC или искате да се поглезите, Velvet Teddy е за вас, но ако искате да спестите малко пари, Velvet Matte 31 от Golden Rose е също толкова добро. (За сравнение - червилото на MAC струва 38лв, а това на Golden Rose - 5)


Let me know if you would like to see more dupes like this one or if you know any others for MAC lipsticks!
~
Коментирайте, ако бихте искали да виждате още постове за двойници като този или ако знаете други двойници на червилата на MAC!

xo,
Kalina
22 November 2015

Lasting Finish By Kate Nude Collection Review


I'm talking makeup again today, because I wanted to share my impressions about the Nude lipstick range by Rimmel. I got them sent by Parfimo, which I am very thankful for, but the opinion is going to be entirely mine.
~
Днес отново говоря за козметика, защото исках да споделя впечатленията си за Nude колекцията червила на Rimmel. Бяха ми изпратени от Parfimo, за което съм благодарна, но мнението е изцяло мое


Altogether, there are 6 shades in the range, but not all of them were available. I have 42, 43 and 45. Needless to say, they are all nude colours, but what is really striking is their packaging. I'm a sucker for all things girly and pink, so these were a real treat.
~
Общо има 6 цвята, но не всички бяха налични. Имам номер 42, 43 и 45. Не е нужно да казвам, че всички са неутрални цветове, но това, което е наистина красиво, е опаковката им. Обожавам всичко момичешко и розово, затова наистина харесах тези.


It was really hard to capture the difference in the colours, but generally, as the number grows, they get darker, so 45 is the darkest. 
~
Беше трудно да уловя разликата в цветовете, но като цяло, с нарастването на номера стават по-тъмни, следователно 45 е най-тъмен.


When you apply them they're not too opaque and the finish is creamy. I'm not overly impressed with their longevity, because they do wear off and wouldn't survive a hot drink for instance. What I do like is that they are actually hydrating on the lips and the colours would look good on any skin tone. 
~
Когато ги нанесете, не са много наситени и завършекът е кремообразен. Не съм много впечатлена от дълготрайността им, защото лесно се изтриват и не биха оцелели след гореща напитка например. Това, което ми харесва е, че всъщност са хидратиращи и цветовете биха стояли добре на всякаква кожа.


Now, this here is a failed swatch photo, because the colurs don't really look like that. What we can see, though, is that 42 has a yellow undertone, while 43 is pink. All in all, these have definitely grown on me and I would say are the perfect affordable nudes.
~
Това е провален опит за суоч, защото цветовете всъщност не изглеждат така. Това, което се вижда обаче е, че 42 има жълт подтон, а 43 е розово. Като цяло, определено харесах тези червила и бих казала, че са перфектните достъпни неутрални цветове. Можете да ги поръчате от ето тук, защото ги няма в дрогериите. 

xo,
Kalina
7 August 2015

Guest Review: L'OREAL Super Liner Gel Intenza


Today I'm giving one of my closes friends, Yoli, a chance to share one of her favourite products. It's something I love too and I'm glad she wasn't disappointed by my suggestion to try it (always a bit nervous when I give people advice).
~
Днес давам шанс да сподели един от любимите си продукти на една от най-близките си приятелки, Йоли. Това е нещо, което и аз харесвам и се радвам, че не беше разочарована от моето предложение да го опита (винаги съм малко нервна като давам съвети).


Hello everyone,


I am really glad that I have the chance to be a guest in Kali's blog. To begin with, I feel blessed because of the fact that one of my best friends is so into makeup and cosmetics. I can always rely on her giving me the best pieces of advice when it comes to this and, to be honest, up to now she has never recommended me something I have not been satisfied with!
~
Здравейте,

Много се радвам, че гостувам в блога на Кали. Ще започна с това,  че винаги съм била изключително щастлива от факта, че една от най-добрите ми приятелки е толкова на ти,  когато става въпрос за грим и козметика. Винаги мога да разчитам на добри съвети от нея и ако трябва да съм честна досега Кали не ми е препоръчвала нещо,  от което не съм оставала доволна!


We decided to focus on L'oreal Super Gel Intenza eye liner. I'd point out L'oreal as one of my favourites brands due to the fact that the products stand out with exquisite quality and are quite affordable, too. As for the eyeliner, at the beginning I was quite worried about applying it because I was used to relying only on  pen eyeliners. However, I was quite surprised because it turned out that the product is quite easy to apply. The most important thing in my opinion when in comes to an eyeliner is its durability. The colour itself is  quite rich and intense. The lovely creamy consistency is quite suitable for long-lasting make-up due to the fact that it prevents the make-up from smearing.
~
Днес решихме да се фокусираме върху гелообразната очна линия на L'oreal Super Liner gel intenza.  Като марка бих посочила L'oreal  за една от най-любимитe ми,  поради факта,  че продуктите са едновременно качествени и достъпни. Що се отнася до очната линия, в началото бях притеснена с използването й,  защото преди това съм разчитала винаги на писалка. За мое голямо учудване обаче продуктът се оказа доста удобен за нанасяне. Най-важното нещо,  свързано с тази очна линия, според мен е трайността й. Цветът е плътен и наситен, а кремообразната й консистенция е изключително подходяща за дълготраен грим поради факта, че не позволява разтичане. 


Another thing I quite liked about this eyeliner is the presence of a suitable brush that makes it easy to draw both thick and thin lines. What's more, it is perfect for applying the eyeliner  with eyeshadow. Using the brush depends on your own preferences, but as I've already mentioned it really makes life easier for me!
~
Друга характеристика на Super gel intenza, от която лично аз останах доста доволна е наличието на подходяща четка, която позволява да се правят линии с различна дебелина и освен това е удобна за нанасяне на продукта в съчетание със сенки. Използването на тази четка зависи от вашите лични предпочитания, но както вече казах с нея нанасянето става доста лесно и прецизно. 


Before I decided to give this eyeliner a try, I was quite a big fan of Essence pen eyeliner. I keep on using it now and then, because it is a really decent product,too, but when it comes to comparison with L'oreal I think you know what I would choose. Super Gel intenza makes sure that the makeup is on point during the whole day.
Quick, easy and precise- this is how I would describe applying the gel eyeliner. Since I started using it, it is definitely one of my makeup favourites - it doesn't require a lot of efforts when used, but the results are more than satisfactory. If you still haven't given it a go- do it, you won't be sorry!
~
Преди да започна да използвам L'oreal бях доста голям фен на писалката на Essence. Продължавам да я използвам  от време на време, тъй като също е доста добър продукт, но що се отнася до сравнение с Super gel intenza мисля че се досещате кой е моят фаворит! Използвайки  Super gel intenza  мога да бъда спокойна, че гримът ми е на място буквално цял ден!
Бързо, лесно и прецизно- така бих описала нанасянето на гелообразната очна линия на  L'oreal. Откакто я използвам тази очна линия си превърна в абсолютен мой любимец,  защото не изисква големи усилия за прецизност при нанасяне, но резултатът е повече от задоволителен. Ако все още не сте опитали Super gel intenza,  направете го - гарантирам ви, че няма да съжалявате! 
29 June 2015

L'OREAL La Palette Nude Review


I was so excited to finally see a pretty affordable palette and luckily enough I got to try it. La Palette Nude by L'Oreal Paris comes in two different versions - Beige and Rose. I have Beige and I love the colours.
~
Бях много развълнувана най-накрая да видя хубава дрогерийна палитра и за късмет успях да я изпробвам. La Palette Nude от L'Oreal е в два различни цвята - Beige и Rose. Аз имам Beige и обожавам цветовете.


They're the perfect nudes. There are ten colours alltogether ranging from light, almost white to black. The packaging is sleek and classic. It closes securely. There is a double-ended brush, which I probably won't use.
~
Перфектните неутрални са. Има десет цвята общо от светли, почти бели до черно. Опаковката е изчистена и класическа. Затваря се сигурно. Има четка с два края, която най-вероятно няма да използвам.The first five shades are the lighter ones. Some are shimmery and some are matte. The matte ones aren't as pigmented. Nonetheless, they're all easy to blend and look good even without primer.
~
Първите пет цвята са по-светлите. Някои са блестящи и някои са матови. Матовите не са толкова наситени. Въпреки това, всички се разнасят лесно и изглеждат добре дори без основа.


Here you can see how opaque they are. The matte one (in the middle) doesn't show as much as the others, but it's one of the colours I've been using most in the palette.
~
Тук може да видите колко са наситени. Матовият (по средата) не си личи толкова колкото другите, но е един от цветовете, които използвам най-много от палитрата.


There are more mattes amongst the next five shades. I don't really like the black, because I think it doesn't really go well with all the others and I rarely go for such dark colours anyway. It isn't opaque at all and doesn't even show as black when you swatch it. I like the dark browns. I think they're gorgeous.
~
Има повече матови сред следващите пет цвята. Не харесвам черния, защото мисля, че не си отива много с останалите и рядко използвам толкова тъмни цветове. Изобщо не е наситен обаче и дори не изглежда като черен, когато го сложа. Харесвам тъмно кафевите. Мисля, че са прекрасни.


And here are the swatches. The black looks more like a dark brown here, but in reality it's not such a nice colour.
~
Ето ги и суочовете. Черното изглежда повече като тъмно кафяво тук, но на живо не е толкова хубав цвят.


What I like about the shades in this palette is that they don't fall under the eyes when you apply them, they don't smudge or crease much during the they and they're easy to blend. Even though the pigmentation is not their strongest point, I think that for nude colours that's acceptable. It's definitely a great affordable palette!

So have you tried it yet?
~
Това, което ми харесва в цветовете в тази палитра, е че не падат под очите при нанасяне, не се размазват или събират много през деня и са лесни за блендване. Въпреки че пигментацията не е най-силната им страна, мисля че за неутрални цветове това е приемливо. Определено е страхотна бюджетна палитра!

А вие пробвали ли сте я?

xo,
Kalina

*This was sent to me as a PR product, but the opinion is mine.
Това ми беше изпратено като PR продукт, но мнението е мое.
18 June 2015

New In: L'Oreal & Maybelline


Днес искам да ви представя новите продукти на българския пазар от две от най-добрите според мен дрогерийни козметични марки - L'Oreal Paris и Maybelline New York.
Не знам дали знаете, но Avon доминира козметичната индустрия у нас, което е обяснимо, поради ниските цени, достъпността и рекламите на продуктите, но въпреки всичко, за мен тя е марка с доста нисък клас продукти, които използвах преди да започна да се интересувам повече от козметика. Както и да е, веднага след Avon се подреждат и въпросните две марки. За мен те имат едни от най-достъпните и в същото време добри продукти. Сега ще ви покажа какво ново ще можете да намерите по стелажите от тях.


Започвайки с Maybelline. Те внасят допълнение към популярните балсами за устни Baby Lips, за които съм писала тук. Новите попълнения са от серията Baby Lips Electro в цветовете Pink Shock, Strike a Rose, Oh! Orange и Berry Bomb (тези, които виждате на снимките без зеления и жълтия). Бях сравнително доволна от оригиналната серия, затова бих пробвала и някой от новите цветове.


Основата за грим Baby Skin е още един продукт, за който вече може би сте чували. Тя обещава да скрие порите и да изглади несъвършенствата, давайки добра база за фон дьо тен, или през горещите летни дни, може да се използва самостоятелно. Не съм пробвала такъв продукт досега, затова определено ще разберете мнението ми, ако го направя.


Червилата Hydra Extreme са последният продукт от Maybelline New York. Ако следите блога ми, ще знаете, че червилата са ми слабост, затова едва ли ще пропусна да си взема някой цвят от тази линия. Те обещават хидратация и дълготраен цвят. Идват в 16 различни цвята, от които съм хвърлила око на неутралните.


А новото попълнение от L'Oreal Paris е палитрата La Palette Nude в два нюанса - Beige и Rose. Това е продуктът, към който изпитвам най-голям интерес, защото много харесвам палитрите с 4 цвята от L'Oreal, с които се бях гримирала дори за бала си. Цветовете изглеждат много обещаващо и не виждам такива, които не бих използвала. 

Разбира се, ще ви държа в течение и ще ви дам личното си мнение за тези продукти след като ги пробвам!

xo,
Kalina

*Тази публикация не е спонсорирана, направих я с цел да ви уведомя за новите продукти, които вече се предлагат на българския пазар.
4 May 2015

3 Prom Looks


Fringe Hair & Beauty invited me and two of my friends to do this collaboration. We did 3 different hair and beauty looks for prom, which you can get some inspiration from, even if you aren't graduating this year. 
~
Fringe Hair & Beauty поканиха мен и две мои приятелки да направим тази колаборация. Направихме 3 различни прически и гримове за балът, от които може да се вдъхновите, дори да не завършвате тази година.First, for Nataliya's look. We went for soft girly make-up with a pink smokey eye and nude lips. The hair is Victoria's Secret inspired with the soft angel waves, which look like you haven't put a lot of effort in, even though you have.
~
Първо, за визията на Наталия. Избрахме нежен момичешки грим с розов опушен клепач и неутрални устни. Косата е вдъхновена от Victoria's Secret - нежни ангелски къдрици, които изглеждат все едно не изискват много труд.


The make-up looks amazing on her and it would be perfect for a pink, blue or purple dress. Prom is the perfect excuse to treat yourself, so you can look for a professional or if you decide to do your own make-up (like I did btw), invest in some good products.
~
Гримът изглежда страхотно и би бил перфектен за розова, синя или лилава рокля. Балът е перфектно оправдание да се поглезите, така че можете да потърсите професионалист или ако решите сами да се гримирате (както направих аз между другото), да инвестирате в по-добри продукти.


She has beautiful super long hair and the curls don't last very long on her. If you have the same problem, you need to equip yourself with hairspray and I would advice curling them a bit too much in the beginning, because during the day they will start dropping.
~
Тя има красива супер дълга коса и къдриците не се задържат много на нея. Ако имате същия проблем, трябва да се въоръжите с лак за коса и бих посъветвала да ги направите малко повече в началото, защото през деня ще започнат да се отпускат.


Stefi's make-up is more dramatic. She's wearing a darker smokey eye, which of course suits a darker coloured dress. Depending on the colour, you can change the lipstick. Her eyes really stand out, so if you want them to be the centre of attention, go for a smokey eye.
~
Гримът на Стефи е по-драматичен. Тя носи по-тъмен опушен клепач, който естествено подхожда повече на по-тъмна рокля. Зависейки от цвета й, можете да смените червилото. Очите й изпъкват много, така че ако искате те да са център на внимание, изберете опушен грим.Her hair is a romantic updo with some strands intentionally falling out to make it look softer. It's perfect for a dress with an open back or for those who want their hair out of the way. You really can't do this style yourself, so if you want an updo, it's best to seek a professional. 
~
Нейната прическа е романтична и вдигната с някои кичури нарочно падащи, за да изглежда по-нежно. Перфектна е за рокля с гол гръб или за тези, които искат косата им да не се пречка. Не можете да постигнете това сами обаче, затова ако искате вдигната коса, е най-добре да потърсите професионалист.


As for me, I did my own make-up. I believe that no make-up artist knows my face better than me and I can do my own make-up perfectly + I'm a make-up artist in the making myself. I chose the classic combination of black winged eyeliner and a bright red lip, which is a look I do often anyway. It was also the make-up I did for my own prom.
~
Що се отнася до мен, аз се гримирах сама. Вярвам, че никой гримьор не познава лицето ми по-добре от мен, а и мога да се гримирам перфектно + това съм гримьор в процес. Избрах класическата комбинация от черна очна линия и ярко червено червило, което е нещо което правя често така или иначе. Също беше и грима ми на моя бал.


We did 2 hair styles. One of them was a voluminous blow out with big soft waves. I love this style for any kind of occasion. 
~
Направихме 2 прически. Едната беше обемна прическа със сешоар и меки големи къдрици. Обожавам такава прическа за какъвто и да е повод.


The second hairstyle is a more romantic half up half down do with more curls. It's something that I had never thought to do myself and I wonder why. It's really easy to achieve, but looks amazing.
~
Втората прическа е по-романтична, наполовина вдигната, наполовина пусната с повече къдрици. Нещо, което никога не се бях сетила да правя сама е и се чудя защо. Много е лесна за постигане, но изглежда страхотно.


These are the three ideas we have. Some things you can recreate yourself, and the others, which you can't you can trust Fringe Hair & Beauty (for the hair) and me (for the make-up) with. I'm absolutely in love with the salon and it's the best I've visited.
~
Това са трите идеи, които имаме. Някои от нещата можете да пресъздаде сами, а тези, които не можете, може да доверите на Fringe Hair & Beauty (за косата) и мен (за грима). Влюбена съм в салона и честно казано е най-добрият, който съм посещавала.

xo,
Kalina