Showing posts with label morphe 35o. Show all posts
Showing posts with label morphe 35o. Show all posts
12 January 2017

MORPHE 35O PALETTE REVIEW


I got this baby back in November from Cult Beauty and I've been trying to build my opinion by creating different looks since. I did include it in my November Favourites post, so that might give away how I feel about it, but I still wanted to write a separate review.
~
Взех си тази палитра още през ноември от Cult Beauty и от тогава се опитвам да изградя мнението си, създавайки различни визии с нея. Включих я в любимците си през ноември, така че това може би разкрива дали я харесвам, но все пак исках да напиша отделно ревю.The palette, as the name suggests, has 35 colours, most (if not all) of which are warm toned. There is a variety of matte and shimmer shades and the price is around 20 pounds, which is great for 35 colours.
~
Палитрата, както името подсказва, има 35 цвята, повечето (ако не и всичките), от които са топли. Има разнообразие от матови и блестящи сенки и цената е около 20 паунда, което е страхотно за 35 цвята.


The pigmentation is amazing, which is what made Morphe palettes so popular. All of the shades swatch very opaquely without a base underneath. The glitter shadows are best applied with a finger or maybe a wet brush (haven't tried that yet), because that way you get the most colour pay off.
~
Пигментацията е невероятна, затова и са толкова популярни палитрите на Morphe. Всички цветове са много наситени без база отдолу. Блестящите сенки най-добре се нанасят с пръст или може би мокра четка (не съм пробвала това), защото по този начин се получава най-много цвят.


Of course, there are a few negative things I have to say about the palette. First of all, there is soooo much fall out, you definitely have to apply concealer or at least powder under your eyes after you're done with the palette. Also, it's great that the colours are opaque, but if you want a more neutral and subtle look, it's kinda hard to achieve that - I always end up with a more intense eye than I was intending. And lastly, it's pretty much always sold out, so if you want to get your hands on it, you need to join a waiting list.
~
Разбира се, има и няколко минуси, които искам да спомена. Първо, сенките се разпрашват тоооолкова много, определено трябва да нанесете коректор или поне пудра след като сте готови с очите. Също така, хубаво е че цветовете са наситени, но ако искате по-неутрален и естествен грим, е малко трудно да го постигнете - аз винаги се оказвам с по-подчертано око, отколкото съм искала. И последно, почти винаги е разпродадена, така че ако искате да я купите, трябва да се запишете в списък.


All in all, the Morphe 35O is DEFINITELY an amazing palette and so worth it. They do so many others as well, so if warm tones aren't your thing, check the others out. I went for this one, because the shades are very much on trend right now, but I might order another one as well.
~
Като цяло, Morphe 35O ОПРЕДЕЛЕНО е страхотна палитра и си заслужава. Правят и много други, така че, ако топлите цветове не са ви по вкуса, разгледайте ги. Аз си избрах тази, защото цветовете са много на мода, но може би ще си поръчам още някоя.

xo,
Kalina
4 December 2016

NOVEMBER 2016 FAVOURITES


Another month has passed and it's time for my November favourites. As you may have noticed, I've taken a small step back from beauty recently and I've focused more on fashion, because that's what's most interesting to me at the moment, but with that being said, I do still use makeup and want to share what products I've been enjoying.
~
Още един месец си замина и е време за ноемврийските ми любимци. Както може би сте забелязали, напоследък направих малка крачка назад от козметиката и се фокусирах повече върху мода, просто защото това ме интересува най-много в момента, но въпреки това, все още използвам козметика и искам да споделя какви продукти харесвам.Morphe 35O Palette 
This is a very popular eyeshadow palette in the makeup world, mostly because of the 35 gorgeous colours for the price of 20 pounds. It's sold out most of the time, but I was on the waiting list on Cult Beauty and when I got an email from them that it was in stock, I took it as a sign and just couldn't resist ordering it. Let me just say, I was not disappointed. The quality is amazing and you do get a bit of fall out with the matte colours, but as long as you apply concealer afterwards, everything is 10/10.
~
Това е много популярна палитра със сенки в козметичния свят, най-вече заради 35-те прекрасни цвята на цената от 20 паунда. През повечето време е разпродадена, но бях в списъка за изчакване в Cult Beauty и когато получих имейл, че е налична, го приех като знак и не можах да устоя да си я поръчам. Само да кажа, не бях разочарована. Качеството е страхотно и има малко разпрашване с матовите цветове, но ако нанесете коректор след това, всичко е 10/10.


She Cosmetics Eyeliner
Okay, it may not be the best idea to still be using this, because I got it a few years ago, but that kind of speaks for itself, because it still works. This is an eyeliner pen and is not only extremely pigmented and easy to use, but also very much waterproof. Sometimes even micellar water struggles with removing it, but coconut oil does the job.
~
Добре де, може би не е най-добрата идея все още да я използвам, защото си я взех преди няколко години, но това пък говори само по себе си, защото все още работи. Това е очна линия тип писалка, която не само е страшно пигментирана и лесна за използване, но и напълно водоустойчива. Понякога дори се премахва трудно с мицеларна вода, но кокосовото масло върши работа.


YSL Rouge Volupte #3 Ultimate Beige
This is my all time favourite luxury lipstick. Starting from the packaging, everything about it is perfect. The colour is a warm kind of terracotta nude and the finish is satin. It's long lasting and feels so nice on the lips.
~
Това е любимото ми луксозно червило. Като се започне от опаковката, всичко в него е перфектно. Цветът е топъл теракота неутрален (хаха) и финишът е сатенен. Много е дълготрайно и се усеща толкова хубаво на устните.  


Naobay Oxygenating Cream
This is basically a moisturizer, but what I like about it is that it sinks into the skin very quickly and has almost a tacky feel, which means it's great as a makeup primer, because the foundation sticks to it.
~
Това е общо взето хидратиращ крем, но това, което ми харесва е него, е че бързо попива в кожата и има леко лепкаво усещане, което означава, че е добър като основа за грим, защото фон дьо тенът залепва за него.


Kneipp Bio Hautöl
This is essentially a multifunctional oil. I rediscovered it recently when I did a friend's makeup and mixed it in with the foundation. She later told me that her skin felt amazing and looked flawless, so I started doing it on myself as well. I put a few drops of it on the brush, then foundation on top and apply it like that.
~
Това е мултифункционално олио. Преоткрих го наскоро, когато гримирах приятелка и го смесих с фон дьо тена. По-късно тя ми каза, че кожата й се усещала страхотно и изглеждала съвършено, така че започнах да го правя и на себе си. Слагам няколко капки на четката и фон дьо тен отгоре и така го нанасям.


Foundation Brush
I got this one from Ali Express, because I wanted to try this style of brushes for so long. It's definitely not the real deal, but it's still really good. The density is great for base application and contouring.
~
Взех си я от Ali Express, защото от много време исках да пробвам такъв тип четка. Определено не е като оригинала, но все пак е добра. Гъстотата е перфектна за нанасяне на база и контур.


Essie Fifth Avenue
At this point it's a tradition to include a nail polish in my monthly favourites and this one by Essie is currently on my nails. It's a great bright red, perfect for the holiday season.
~
На този етап вече е традиция да включа лак за нокти в месечните ми любимци и този от Essie в момента е на ноктите ми. Много красиво ярко червено е и е перфектен за сезона.


So, these were all my favourite products for the month of November. Have you tried any of them? What have you been using recently?
~
И така, това бяха всичките ми любими продукти през месец ноември. Пробвали ли сте някой от тях? Вие какво използвате напоследък?

xo,
Kalina