Showing posts with label naked palette swatches. Show all posts
Showing posts with label naked palette swatches. Show all posts
17 March 2016

Urban Decay Naked Palette Review


If there is an all-time cult eyeshadow palette then it is this one. I had been thinking about getting it for months, when I finally decided that I should just go for it, because the time was never going to be right. I'm very happy with my purchase, so today I'm going to be talking about what I like and not so much like about it in depth.
~
Ако има култова палитра със сенки за всички времена, определено е тази. Чудех се дали да си я взема с месеци, докато накрая реших, че просто трябва да го направя, защото моментът никога няма да е подходящ. Много съм доволна от покупката си и днес ще ви разкажа подробно какво харесвам и не толкова харесвам в нея.


Let's start with the packaging. Out of the 4 Naked palettes, I feel like this one looks the cheapest. However, it closes securely and that's all I could ask for. The mirror is also a bit too small, which would be a let down if I travel with it, but since I don't, I don't mind it.
~
Да започнем с опаковката. От 4-те палитри Naked според мен тази изглежда най-евтина. Въпреки това, се затваря сигурно, което е всичко, което искам. Огледалцето също е мъничко, което би било пречка, ако пътувам с нея, но понеже не го правя, нямам проблеми.


There are 12 colours in the palette, only 2 of which are completely matte.The colours vary from almost white to almost black and the looks you can create with them are endless. I feel like there is something for everyone in this palette and that's why it's so loved.
~
Има 12 цвята в палитрата, само 2, от които са напълно матови. Цветовете варират от почти бяло до почти черно, а визиите, които можете да създадете с тях, са безкрайни. Мисля, че има по нещо за всеки в тази палитра и затова е толкова обичана.


Now, let's discuss the separate colours.

Virgin - a very light shimmery shade, which is perfect for highlighting the inner corner and brow bone, I use it a lot.

Sin - a light pink shade with bigger pieces of glitter. It can be used as a highlight, too, but is a bit more demanding.

Naked - a matte beige shade. It's my absolute favourite and I can't do a look without it. It's the perfect base colour.

Sidecar - a shimmery light brown, which is great for a brown smokey eye.

Buck - the second matte shade, which I love as well. I use it in the crease and when it blends with Naked, I get an amazing natural look.

Half Baked - an iconic shade. It's a very pretty gold colour, but it's definitely not to everyone's taste.
~
Сега да обсъдим отделните цветове.

Virgin - много светла блестяща сянка, която е перфектна за хайлайт във вътрешния ъгъл на окото и под веждите, използвам я доста.

Sin - светлорозов цвят с по-едри блестящи частици. Също може да се използва за хайлайт, но е малко по-задължаващ.

Naked - матово бежово. Най-любимият ми цвят от палитрата е, не мога да се гримирам без него. Перфектен е за базов цвят.

Sidecar - блестящо светлокафяво, подходящо за опушен кафяв грим.

Buck - вторият матов цвят, който също много харесвам. Използвам го в сгъвката на клепача и когато се смеси с Naked, се получава невероятен естествен грим.

Half Baked - класиката. Много красив златист цвят, но определено не е по вкуса на всеки.


Smog - a shimmery very warm-toned brown. There is a bit more fallout with this one.

Darkhorse - a dark brown with cool undertones, which I don't think suits my eye colour very much.

Toasted - another gorgeous shade, which is very warm, almost a brick colour. Looks amazing if you want to change your smokey eye up a bit.

Hustle - a dark shimmery mix between brown and purple. This one is a bit too cold for me, too, and also has fallout.

Creep - this one doesn't have a lot of shimmer, but lacks pigment as well. It's still very good for a dark smokey look, but it's a let down in general.

Gunmetal - I don't normally go for greys, but if I do, this is the perfect colour. It has blue undertones and looks beautiful.
~
Smog - блестящо кафяво с много топли подтонове. Лесно се разпрашва.

Darkhorse - тъмнокафяво със студени тонове, което не мисля, че ми отива на очите много.

Toasted - още един прекрасен цвят, който е много топъл, почти керемиден. Изглежда страхотно, ако искате да разнообразите опушения грим.

Hustle - тъмен блестящ микс от кафяво и лилаво. И този е твърде студен за мен и се разпрашва лесно.

Creep - този няма много блясък, както и пигмент. Все пак си е хубав за тъмен опушен грим, но като цяло е разочароващ.

Gunmetal - обикновено не се насочвам към сивото, но ако го направя, това е перфектният цвят. Има сини подтонове и изглежда прекрасно.Here's how all the colours look swatched on my hand. The pigmentation on most of them is amazing and they're all very creamy and easy to blend. I definitely have a preference for the first half of the palette, as they're the shades I tend to go for, but if I want a heavier look, I know I have options.
~
Ето как изглеждат всички цветове на ръката ми. Пигментацията на повечето от тях е страхотна и всички са много меки и лесни за блендване. Определено предпочитам първата половина от палитрата, тъй като към тези цветове се насочвам обикновено, но ако искам по-тежък грим, знам, че имам опции.


With a flash you can see the shimmer better.
~
Със светкавица по-добре може да се види блясъкът.


The palette comes with a double ended brush, which is actually nice to use. It's not the best brush I've used, because the bristles are hard, but it has a flat side for application and a fluffier one for blending.
~
Палитрата идва с двустранна четка, която всъщност е добра. Не е най-добрата, която съм използвала, защото косъмчетата са твърди, но има плоска страна за апликация и по-пухкава за блендване.


Another bonus you get is a pack of 4 Primer Potion samples. Out of all of them, the anti-aging one is the best, even if you don't have wrinkles, because it evens out any lines and flaws. I have to say though, even without a primer, all of the colours are really long lasting.
~
Още един бонус, който получавате, е опаковка с 4 мостри на Primer Potion основите за сенки. От всички, най-добра е тази против стареене, дори и да нямате бръчки, защото изравнява всякакви линийки и несъвършенства. Трябва да спомена обаче, че дори и да не използвате основа, сенките са много издържливи.


All in all, I love my original Naked Palette and I would recommend going for it, if you can't decide between them, because it has the best variety of colours.

I would like to read your opinion, have you used it or any of the other Naked palettes?
~
Като цяло, обожавам оригиналната Naked палитра и бих препоръчала да изберете нея, ако не можете да решите, защото има най-доброто разнообразие от цветове.

Бих искала да прочета и вашето мнение, използвали ли сте я или някоя от другите Naked палитри?

xo,
Kalina