Showing posts with label pr package. Show all posts
Showing posts with label pr package. Show all posts
19 June 2017

CATRICE SOLEIL D'ETE LIMITED EDITION COLLECTION


This post is an exciting one for me, because this collection by Catrice hasn't even been released yet. I was looking for more information on it online, but found little to nothing, so I decided to talk about it a bit more and give my first impressions.
~
Този пост е вълнуващ за мен, защото тази колекция от Catrice все още не е на пазара. Търсих повече информация за нея онлайн, но не намерих почти нищо, така че реших да поговоря за нея и да споделя първите си впечатления.


The eyeshadow palette is not really my piece of cake, because there isn't a fully matte shade. But with that being said, I was pleasantly surprised. Most of the shades are really opaque and good quality. They're easy to blend and the colours are pretty.
~
Палитрата със сенки не е мой тип, защото няма напълно матов цвят. Но въпреки това, бях приятно изненадана. Повечето сенки са наситени и добро качество. Лесно се блендват и цветовете са красиви.


I was really excited to try this product - a cream eyeshadow pot. The colour is a dark bronze and it's very opaque and metallic. The formula is wetter than I thought it would be and it's easy to apply - you need less than you think. It's not very long lasting though - it had creased when I checked after a few hours, but that may be because I didn't put on primer either.
~
Много се вълнувах да пробвам този продукт - кремообразна сянка в бурканче. Цветът е тъмно бронзов и много наситен и металиков. Формулата е по-водниста отколкото си мислех и се нанася лесно - нужно е по-малко отколкото си мислите. Обаче не е много дълготраен - беше се напластил след няколко часа, но може и да е, защото не сложих основа.


The highlighter is my absolute favourite from this collection. Despite having arrived shattered, it's still amazing quality. It's so intense and pretty, I could compare it to a BECCA product. The colour is rosy, but it's supposed to be duochrome. I'm just really impressed by it and will be using it a lot.
~
Хайлайтърът е абсолютният ми фаворит от колекцията. Въпреки че пристигна натрошен, все още е страхотно качество. Толкова е наситен и красив, мога да го сравня с продукт на BECCA. Цветът е розов, но би трябвало да е дуохромен. Просто наистина съм впечатлена и ще си го използвам доста.


The golden lip booster is not a product I'd typically go for, but I can't bare wearing matte lips in the summer, so I tried it. It's essentially a lip gloss, but it stings on the lips to make them look poutier and fuller. The colour doesn't look as gold and it's actually really nice paired with a tinted lip balm.
~
Golden lip booster-ът не е продукт, който си бих взела, но тъй като не мога да понасям метови устни през лятото, го пробвах. Като гланц за устни е, но щипе, за да ги направи по-големи. Цветът не изглежда толкова златен и всъщност е доста хубав в комбинация с балсам за устни.


Here are all the products swatched from left to right - the lip booster, highlighter, eyeshadow palette and creme eyeshadow. You can see the colours and pigmentation for yourself,which to be fair, is great. I know there are some more products in the collection - as far as I know a bronzer and lipstick, so I can't wait for it to be released and see everything.
~
Ето ги и суочовете на продуктите от ляво на дясно - lip booster, хайлайтър, палитра със сенки, кремообразна сянка. Можете да видите цветовете и пигментацията сами, които ако трябва да съм честна, са страхотни. Знам, че има и други продукти в колекцията - мисля, че червило и бронзър, така че нямам търпение да излезе на пазара и да видя всичко.


I'd love to know which products you'd like to try! Has anything caught your eye?
~
Бих се радвала да разбера кои продукти бихте искали да пробвате. Нещо грабна ли ви вниманието?

xo,
Kalina
28 April 2017

HAPPY BIRTHDAY, ESSENCE!Imagine my excitement when I opened this package! I love anything pink and sparkly, so I felt like a little kid. Anyway, Essence Cosmetics are celebrating their 15th birthday with the launch of a new limited edition palette and eyeshadows.
~
Представете си вълнението ми, когато отворих тази кутия! Обичам всичко розово и блестящо, така че се почувствах като малко дете. Както и да е, Essence празнуват 15-тия си рожден ден с нова лимитирана палитра и сенки.


The eyeshadows come in this really cute packaging and you can choose your own colours to fill the palette. There are some exciting launches as well, like a highlighter, setting powder, blush, lip base and lip powder for example.
~
Сенките идват в тази супер сладка опаковка и можете да изберете цветовете, с които да запълните палитрата. Има някои вълнуващи продукти също, като например хайлайтър, матираща пудра, руж, основа и пудра за устни. Един цеят струва 3,29лв.


This is what the palette looks like. It has space for 8 colours and it's pretty compact, but feels stable. The top has little beads that move around and it makes it extra fun.
~
Ето как изглежда и палитрата. Има място за 8 цвята и е доста компактна, но се усеща стабилна. Капакът има малки частички, които се движат и това я прави още по-интересна. Цената й е 4,39лв, а за 3,29лв можете да си вземете по-малкия вариант с 4 цвята.The colours are pretty opaque and good quality for the price. The lighter ones don't show up on my skin as much, but they would be a great base colour. How beautiful is the highlight shade though?
~
Цветовете са сравнително наситени и добро качество за цената си. По-светлите не си личат токова на кожата ми, но биха били добър базов цвят. Колко е хубав хайлайтът обаче?I'd love to hear your opinion too if you've tried the products! I'll keep you posted and you'd definitely find out if I get on well with them.
~
Бих се радвала да чуя и вашето мнение за сенките, ако сте ги пробвали! Аз ще ви държа в течение и определено ще разберете, ако се разбера добре с тях.

xo,
Kalina


13 March 2017

NEW IN FROM ESSENCE


Today I wanna share some of the new products I got from Essence Cosmetics and my first thoughts on them. I received a really cute package last week with all of these goodies and I'm gonna give you some info on their latest launches.
~
Днес искам да споделя с вас най-новите продукти на Essence и първите ми впечатления от тях. Получих много сладък пакет миналата седмица с всички тези красоти и днес ще ви дам малко информация за тях.

Eyes & Face Palette


This is an eyeshadow quad and a highlighter and blush shade. I had no expectations whatsoever, but I was really really impressed by the quality, especially of the eyeshadows. They're buttery, very opaque and blend well. It's also very convenient for travelling, because of its size.
~
Това е палитра с четири сенки, хайлайтър и руж. Нямах никакви очаквания, но останах наистина впечатлена от качеството, особено на сенките. Много са наситени, не са ронливи и се разнасят добре. Също така е удобна за пътуване, заради размера.

Luminous Matte Bronzing Powder


This product is essentially a bronzer, which has two parts - a matte outer circle and shimmer in the center. It looks light, but it turned out to be the perfect shade for my pale skin. It's great for warming up the skin, but I wouldn't recommend it for contouring, because it's quite warm.
~
Този продукт е бронзър, който има две части - матов външен кръг и блясък в центъра. Изглежда светъл, но се оказа перфектен за бледата ми кожа. Страхотен е за затопляне на кожата, но не бих го препоръчала за контуриране, защото е топъл.

Shine Shine Shine Lip Gloss


First of all, let me just say, that I'm not the biggest lip gloss fan. That being said, I like this one, because it's not sticky and it's very opaque. The colour I have is a gorgeous red.
~
Първо искам да кажа, че не съм най-големият фен на гланцовете за устни. Имайки това предвид, този ми допадна, защото не е много лепкав и е наситен. Цветът, който имам е красиво червено.

The Gel and Glow & Care Nail Polishes


The nude nail polish was a disappointment - I tried wearing it twice, but couldn't because it just took way too long to dry. I love the colour, but I just couldn't make it work. I haven't tried the other one yet, so I'm hoping for better results.
~
Неутралният лак беше голямо разочарование - опитах се да го нося два пъти, но не успях, просто защото му отне твърде дълго да изсъхне. Цветът ми харесва, но просто не се сработихме. Не съм пробвала другия все още и се надявам на по-добри резултати.

Volume Stylist Mascara


I loooove this mascara. It reminds me of Better Than Sex by Too Faced. It gives a lot of volume to the lashes without clumping them. It doesn't flake and really does last a long time, even though I'm not sure if it's 18 hours, as promised.
~
Мноооого харесвам тази спирала. Напомня ми на Better Than Sex от Too Faced. Придава много обем на миглите без да ги сплъстява. Не се рони и наистина издържа дълго време, въпреки че не съм сигурна дали е 18 часа, както обещава.


So, these were all the products I got to try from Essence Cosmetics and my first impressions on them. Have you tried any of them?
~
Това бяха всички продукти, които получих от Essence и първите ми впечатления от тях. Вие пробвали ли сте някой от тях?

xo,
Kalina