Showing posts with label sephora. Show all posts
Showing posts with label sephora. Show all posts
25 May 2017

TOO FACED SWEET PEACH PALETTE REVIEW


How many eyeshadow palettes do I need? I don't really have an answer, but it's definitely less than I currently own. However, since this one is the newest addition to the family and I literally haven't stopped using it since I bought it, I wanted to do a review on it - the Sweet Peach palette by TooFaced.
~
Колко палитри със сенки ми трябват? Нямам отговор, но определно по-малко отколкото имам в момента. Въпреки това, тъй като тази е най-новия член на семейството и не съм спряла да я използвам откакто я купих, исках да споделя мнението си за нея - Sweet Peach от Too Faced.


It comes in this super cute packaging, which is typical for the brand. The style of it is definitely not for everyone, but I like it. The palette itself feels fairly heavy and sturdy and it shuts securely, so I would say it's good for travelling. One of the cutest things about it is that it smells like peaches even before you open it, which on one hand is so nice and makes it stand out from the rest, but on the other - extra chemicals added and you put that shit on your eyes.
~
Опаковката е супер сладка, което е типично за марката. Стилът им определено не е за всеки, но на мен ми допада. Самата палитра се усеща леко тежка, но се затваря сигурно, така че бих казала, че е добра за пътуване. Едно от най-сладките неща е, че мирише на праскови, дори когато е затворена, което от една страна е супер приятно и я отличава от останалите, но от друга - това са допълнителни химикали, които слагате на очите си.


When you open it, you can see all the gorgeous colours, which were the reason why I got it in the first place. I feel like they're so universal and I can see myself wearing every single one of them (apart from the green) and doing so many different looks. There are 18 shades in total, which for the price is amazing and there are no brushes, which I actually like. There is a small mirror, which could come in handy if you're travelling, but I generally don't care if the palette has a mirror or not.
~
Когато я отворя, виждам всички прекрасни цветове, които бяха причината да я купя първоначално. Мисля, че са универсални и бих носила всички цветове (освен зеления) и бих направила различни гримове с нея. Има общо 18 цвята, което за цената е невероятно и няма четки, което всъщност ми харесва. Има малко огледалце, което би свършило работа, ако пътувате, но на мен по принцип не ми пука дали в палитрите има огледало или не.


There is a variety of colours and finishes - from nudes to purple and black shades and matte, satin and glittery finishes. I would say all of them are pretty opaque, but the satin ones are not on the same level as the rest. The shades I tend to reach for the most on a daily basis are White Peach, Georgia and Puree, which are all mattes. They're definitely long wearing, but I haven't applied them without a primer or at least concealer underneath.
~
Разнообразието от цветове и финиши е голямо - от неутрални до лилаво и черно и матов, сатенен е блестящ финиш. Бих казала, че всички са доста наситени, но сатенените не са на същото ниво като останалите. Цветовете, към които аз посягам ежедневно са White Peach, Georgia и Puree, които са матови. Определено са дълготрайни, но не съм ги нанасяла без база или поне коректор отдолу.


All in all, I'm really impressed with this palette. It's perfect for everyday looks, but gives you the option to play with the colours and create a smokey eye for example.It's my first eyeshadow palette by Too Faced, but I'll definitely be keeping an eye on the brand for more!
Do you have it? What are your thoughts?
~
Общо взето, наистина съм впечатлена от палитрата. Перфектна е за ежедневен грим, но дава и възможността да се играе с цветовете и да се създаде опушен грим например. Това е първата ми палитра от Too Faced, но определено ще следя марката за още!
Вие имате ли я? Какво е вашето мнение?

xo,
Kalina
10 April 2017

THE BIGGEST BEAUTY HAUL EVER


Okay, first of all, let me just say I'm not doing this to brag, I love reading this type of posts. I really went overboard this time, all of these were purchased during the past two weeks and there are two PR packages as well.
~
Добре, първо искам да кажа, че не правя това, за да се хваля, обичам да чета такъв тип публикации. Наистина прекалих този път, защото всички тези неща са купени през последните две седмици, но има и два PR пакета.

Sephora


Starting with probably the most exciting one, I finally got the Too Faced Sweet Peach palette. I love how many colours it has, they're all quite opaque and it actually does smell like peaches. So far, I'm loving it!
~
Започваме с вероятно най-вълнуващото. Най-накрая се сдобих с палитрата Sweet Peach на Too Faced. Има супер много цветове, всички са доста наситени и наистина мирише на праскови. Засега съм впечатлена!


I was hesitating on whether I should get a full size mascara or two mini ones and finally decided on the Better Than Sex by Too Faced mini (which I have full size as well, it's my favourite) and Roller Lash by Benefit (which has mixed reviews, but I've worn it a few times already and I'm loving it). I also got a nose strip, which I already used - it had a good result, but most of my blackheads are on my cheeks, which it didn't reach, and a hydrating sheet mask for the lips, which I'm wearing right now. And then, I got a few samples, which I have yet to try.
~
Чудех се дали да си взема една спирала пълен размер или две минита и накрая се спрях на Better Than Sex от Too Faced (която имам и в пълен размер, любимец ми е) и Roller Lash от Benefit (за която имаше смесени мнения, но я носих няколко пъти вече и ми харесва много). Също си взех и лентичка за носа, която вече използвах - имаше добър резултат, но повечето от черните ми точки са на бузите, които тя не достигна, както и хидратираща маска за устни, която използвам в момента. Получих и няколко мостри, които все още не съм пробвала.

MAC


I can't not stop by MAC when I go to Sofia and I always get something. I was looking for a cute lipstick for the summer in a coral/pink shade and after swatching almost everything they had, I decided on Please Me, because it's matte and a really pretty colour.
~
Не мога да не мина през MAC, когато съм в София и винаги си вземам по нещо. Търсех си червило за лятото в коралово/розов нюанс и след като суочнах почти всичко, което имаха, избрах Please Me, защото е матово и много красив цвят.

LUSH


I couldn't resist Lush either. I got two well known products - the Bubblegum Lip Scrub, cause my lips desperately need it and the Mask of Magnaminty, which I've already tried and love.
~
Не можах да устоя и на Lush. Взех си два известни продукта - скрабът за устни с дъвка и Mask of Magnaminty, която съм използвала и обожавам.

Lilly


We should have this in Varna too, but I hadn't seen it, so I got it when I went into Lilly. It's a greyish blue hairspray, which should show up really well on my light blonde hair and I'm really excited to try it.
~
Би трябвало да имаме това и във Варна, но не го бях виждала, затова си го взех, когато влязох в Lilly. Сивеещ син спрей за коса е, който би трябвало да изглежда много добре на светлорусата ми коса и нямам търпение да го пробвам.

NYX


I did an ASOS haul as well, but that's a whole other topic. I'm just gonna show the two NYX bits I got from there - the Lingerie liquid lipstick in Ruffle Trim (love the colour) and the HD Studio Photogenic loose powder, which I'm not really sure about.
~
Поръчах си и доста неща от ASOS, но това е съвсем друга тема. Сега ще покажа само двата продукта на NYX, които взех - течното червило Lingerie в цвят Ruffle Trim (много е хубав) и HD Studio Photogenic пудрата, за която не съм много сигурна.

Cult Beauty


I got an email from Cult Beauty that I could get a jade facial roller for free and since I had a few products I'd had my eye on, I went for it. I got the Huda Beauty liquid lipstick in Bombshell and let me say it's the bomb. The other thing was the Charlotte Tilbury Light Wonder foundation and it's perfect for my skin, just what I wanted.
~
Получих имейл от Cult Beauty, че мога да взема нефритен ролър за лице и тъй като имах няколко продукти, които си бях набелязала, си ги поръчах. Взех си течното червило на Huda Beauty в цвят Bombshell и наистина е невероятно, както и фон дьо тена на Charlotte Tilbury Light Wonder, който е перфектен за кожата ми и точно това, което исках.

Avon


Now we have the two PR packages. First, from Avon I received some anti cellulite products, which I'm very excited to try, cause to be honest, I really need them, the struggle is real.
~
И сега към двата PR пакета. Първо, от Avon получих няколко неща против целулит, които нямам търпение да пробвам, защото ако трябва да съм честна, наистина имам нужда от тях.

Titania


And from Titania I got some products for the feet, which I've given to my mum, because I don't have any problems, while she has really dry heels.
~
А от Titania получих няколко продукта за крака, които подарих на мама, защото нямам проблеми, а тя има много сухи пети.

H&M


Of course H&M is gonna be in this post, too. They need to start paying me at this point. Like, I'm joking, but umm... I'm including just a few tops for fun. I'm really feeling pink and red tones.
~
Разбира се, че H&M ще присъства и в този пост. Трябва да започнат да ми плащат вече. Смисъл, шегувам се, но ъмм... Включвам няколко блузки ей така. В настроение за розово и червено съм напоследък.

Bayern München


I've mentioned before what a huge FC Bayern fan I am and I got my second jersey recently. This time it's my favourite design this season - the Champions League away one with Mats Hummels' number (I'm in mourning that he's injured rn).
~
И преди съм споменавала какъв голям фен на Байерн съм и наскоро си взех втората тяхна тениска. Тази е любимата ми за този сезон - гостуващата за Шампионска лига с номера на Матс Хумелс (оплаквам го, че е контузен в момента).


And that's not even all, I was thinking of how many things I forgot to include while I was writing this, but oh well, you might see them in a favourites post soon. Hope you've enjoyed this one, and please pop a message on my Facebook page to tell me to stop spending.
~
Това не е всичко, мислех си колко неща съм забравила да включа, докато пишех това, но както и да е, може да ги видите в пост с любимци скоро. Надявам се този да ви е харесал и моля ви, пишете ми съобщение на страницата във фейсбук да спра да харча.

xo,
Kalina
25 January 2017

2016 SKINCARE FAVOURITES + VIDEO


I recently talked about my 2016 makeup favourites and I asked on Facebook if you'd want to read about my favourite skincare products and since I received a positive reply, I'm here now. I don't have that many and I wanted to mention the products I've really been using a lot.
~
Наскоро говорих за любимците ми през 2016 в грима и попитах във Facebook дали бихте искали да прочетете за грижата за кожата ми и тъй като получих положителен отговор, съм тук сега. Нямам супер много, защото исках да спомена продуктите, които наистина използвам често.


L'Oreal Pure Clay Mask & Sephora Mud Mask


These are two very similar products with a huge difference in price. I do prefer the Sephora one, because my skin feels fresher and more cleansed after using it, but the L'Oreal mask is a good drugstore alternative.
~
Това са два много подобни продукта с голяма разлика в цената. Предпочитам тази на Sephora, защото кожата ми се усеща по-свежа и почистена след нея, но маската на L'Oreal e добра дрогерийна алтернатива.

Mario Badescu Acne Facial Cleanser


I love this cleanser even though I don't have acne. I use it once or twice a week with one of the two brushes on the picture and again, my skin feels very refreshed and clean. It's definitely not for everyday use though.
~
Много харесвам този измивен гел, въпреки че нямам акне. Използвам го веднъж или два пъти в седмицата с една от двете четки на снимката и отново, кожата ми се усеща много освежена и чиста. Но определено не е за ежедневна употреба.
Mario Badescu Drying Lotion


This has become a must in my skincare routine, because it really just kills any spot looking to come out and ruin my day. It doesn't always get rid of spots quickly, but it definitely keeps them under control and the effect is visible.
~
Това се превърна в задължителна стъпка в грижата ми за кожата, защото наистина просто убива всяка пъпка, опитваща се да се появи и да развали деня ми. Невинаги премахва пъпките бързо, но определено ги държи под контрол и ефектът е видим.

Mario Badescu Facial Spray


This spray is so hydrating and very multitasking. I usually use it to refresh my face during the day or when I wake up, but it can be used as a primer, setting spray, moisturizer, before bed, after a workout and even on the hair and body.
~
Този спрей е толкова хидратиращ и много мултифункционален. Обикновено го използвам, за да се освежа през деня или като се събудя, но може да се използва и като основа за грим, завършващ спрей, хидратация, преди лягане, след тренировка и дори върху косата и тялото.

Coconut Oil


Coconut oil really is essential and I don't know what I did before discovering it. I mainly use it as a makeup remover before going over it with a wipe and pads with micellar water, but I've also tried it as a moisturizer, lip balm, body lotion, hair oil, hair mask and cooking oil.
~
Кокосовото масло наистина е задължително и не знам какво правих преди да го открия. Основно го използвам за премахване на грим, преди да мина отгоре с мокра кърпичка и тампон с мицеларна вода, но съм го пробвала и като хидратиращ крем, балсам за устни, лосион за тяло, олио за коса, маска за коса и олио за готвене.

Kneipp Bio Oil 


I love mixing this oil with foundation to get a naturally glowy skin look, but it's definitely not for oily skin types. It's another multifunctional product, so that's probably why I like it.
~
Обичам да смесвам това олио с фон дьо тен за естествено озарен вид, но определено не е за мазна кожа. Още един мултифункционален продукт е и най-вероятно затова го харесвам.

Uriage Bariederm


I talked about this lip balm in some monthly favourites, but basically it's the only one that worked on my dry and patchy lips, when they were at their worst.
~
Говорих за този балсам за устни в някои месечни любимци, но накратко е единственият, който проработи върху сухите ми и напукани устни, когато бяха най-зле.

St Moriz Dark Tanning Lotion


I really can't do winter without a bit of fake tan, because my skin gets so pale that my friends keep asking me if I'm feeling okay. Not fun. So, I use it once or twice a week just to maintain a healthy look.
~
Наистина не мога да изкарам зимата без малко изкуствен тен, защото кожата ми става толкова бледа, че приятелите ми все питат дали се чувствам добре. Не е смешно. Използвам го веднъж или два пъти в седмицата, за да поддържам здравословен вид.


And those were all my skincare favourites throughout 2016! Don't forget to check out the video, but like, soz if you're not Bulgarian.
~
И това бяха всичките ми любимци в бялата козметика през 2016! Не забравяйте да гледате и клипа!


xo,
Kalina

15 October 2016

SPA DAY AT HOME


I love it when I have days off and time to relax at home and take care of myself. Today I wanna share my feel-good products and how I like to use them.
~
Много обичам да имам свободни дни и време да релаксирам вкъщи и да се погрижа за себе си. Днес искам да споделя любимите си продукти за тази цел и как ги използвам.


Mario Badescu Acne Facial Cleanser + Avon Facial Brush
I'm not really sure about the exact name of the Avon brush, but I love the combination of these two. I don't use the cleanser every day or often, just when I have spots. The brush does a really good job at exfoliating and leaving the skin smooth.
~
Не съм сигурна за точното име на четката от Avon, но много ми харесва комбинацията от тези два продукта. Не ги използвам всеки ден или често, само когато имам пъпки. Четката върши много добра работа за ексфолиране и оставя кожата гладка.


Clean & Clear Blackhead Cleansing Daily Scrub
Although it says daily, I wouldn't suggest using this every day. It's much gentler than the brush, but exfoliating too often can irritate the skin. I use this 2-3 times a week after I clean my makeup and it really cleans my pores.
~
Въпреки че пише ежедневен, не бих съветвала да се използва всеки ден. Много по-нежен е от четката, но твърде честото ексфолиране може да раздразни кожата. Използвам го 2-3 пъти седмично след като изтрия грима си и наистина пречиства порите.


Zoella Beauty Foam Sweet Foam
I know this is from the Tutti Fruity range which was discontinued, but I love the way it smells and its almost jelly-like texture. It's my favourite shower gel at the moment and the scent reminds me a bit of summer.
~
Знам, че това е от серията Тути Фрути, която беше спряна от производство, но много ми харесва как мирише и текстурата подобна на желе. Любимият ми душ гел в момента е и ароматът ми напомня малко на лятото.


Sephora Mud Mask
A very popular blogger product and I finally know why. It does wonders to my pores and leaves my skin so fresh and clean. I use it about twice a week.
~
Много популятен блогърски продукт и най-накрая знам защо. Върши чудеса с порите ми и оставя кожата ми много свежа и чиста. Използвам я около два пъти седмично.


Mario Badescu Rose Water Facial Spray
For an even fresher feel I use this spray. I'm sure I've raved about this before, but I basically use it every day (sometimes more than once) when I wake up or as a setting spray to my makeup. It's really hydrating and refreshing.
~
За още по-свежо усещане използвам този спрей. Сигурна съм, че съм го хвалила преди, но като цяло го използвам всеки ден (понякога и повече от веднъж), когато се събудя или като завършващ спрей за грима. Много е хидратиращ и освежаващ.


I would usually relax by watching a movie or listening to music, but football is always at the top of my list, so when Bayern is playing, I don't miss it.
~
Обикновено релаксирам гледайки филм или слушайки музика, но футболът винаги е начело на списъка ми, така че, когато Байерн играе, не пропускам.And not to forget, in the fall and winter fluffy socks are a must. Mine are from Lidl and I love them, and that's coming from someone who never wears socks.

How do you relax? Any favourite products?
~
И да не забравяме, през есента и зимата пухкавите чорапи са задължителни. Моите са от Lidl и ги обожавам и това идва от човек, който никога не носи чорапи.

А вие как релаксирате? Любими продукти?

xo,
Kalina
3 June 2016

Sofia Haul


I recently visited Sofia, which was my first trip in such a long time. I'm thinking about writing a post on travelling with anxiety and how I coped, but for now I'm going to share the beauty bits I got (which are a lot).
~
Наскоро посетих София, което беше първото ми пътуване от толкова много време насам. Обмислям да пиша за пътуване с тревожно разтройство (това ли е превода wtf) и как се справих, но засега ще споделя всички козметични придобивки (които са доста).


I first stopped by MAC, which I was most excited about. I had the most amazing experience there, because while I was looking around the consultant came up to me and said "I know you, you have a blog!". So, that was crazy. She was very helpful and I finally decided to get two lipsticks and the Pro Longwear concealer.
~
Първо се отбих през MAC, за което бях супер развълнувана. Имах най-странното преживяване там, защото докато разглеждах, консултантката дойде и ми каза "Познавам те, имаш блог!". Така че, това беше неочаквано. Много ми помогна и накрая реших да взема две червила и коректора Pro Longwear.

 The lipsticks I picked are Brave (satin finish) and Mehr (matte). I know they look almost identical, but this is my favourite lip colour anyway and the finish is different, so I have an excuse. I was thinking of getting a red, but I swatched Ruby Woo, which I most liked and after seeing how crazy dry it was, I changed my mind.
~
Червилата, които избрах са Brave (сатенен завършек) и Mehr (матов). Знам, че изглеждат почти идентични, но това е любимият ми цвят червило така или иначе, а и финишът е различен, така че имам извинение. Мислех си да взема червено, но след като тествах Ruby Woo, което най-много ми хареса, и видях колко сухо е, се отказах.


Then I went to Sephora, which again, was a dream come true. I knew I wanted the Mud Mask beforehand. Then I looked around and the Too Faced counter grabbed my attention. Initially I wanted the Sweet Peach palette, but since that was sold out, I opted for the classic Better Than Sex mascara.
~
След това отидох в Sephora, което отново, беше сбъдната мечта. Знаех, че искам маската с кал предварително. След това разгледах и щандът на Too Faced ми грабна вниманието. Първо исках палитрата Sweet Peach, но понеже беше разпродадена, се спрях на класическата спирала Better Than Sex.


My last stop was Debenhams (btw, a very exciting collaboration is coming up) and I didn't leave empty handed. I was thinking of getting a Beauty Blender, but the Real Techniques sponge was almost a third of the price, so I was sold. I also got the LA Girl Pro Concealer and an Essence eyebrow brush.
~
Последната ми спирка беше Debenhams (между другото, предстои супер вълнуваща колаборация) и не си тръгнах с празни ръце. Мислех си да купя Beauty Blender, но гъбичката на Real Techniques беше на почти 1/3 от цената, което ме спечели. Също си взех коректора на LA Girl Pro Concealer и четка за вежди на Essence.


So, that was my crazy Sofia haul! I will probably do separate reviews on some of the products, so let me know which ones you'd like to read about. Have you tried any of them?
~
И така, това беше голямото ми пазаруване в София! Най-вероятно ще направя отделни ревюта на някои от продуктите, така че ми кажете за кои бихте искали да прочетете. А вие пробвали ли сте някои от тях?

xo,
Kalina