Showing posts with label urban decay. Show all posts
Showing posts with label urban decay. Show all posts
19 March 2018

URBAN DECAY NAKED 3 PALETTE REVIEW


Seems like I haven't done a review in forever, but I felt like doing one today. I decided to tell you a little more about the Naked 3 Palette, which quickly became my absolute favourite for every day. Find out why below!
~
Сякаш не съм писала ревю от векове, но днес реших да го направя. Искам да ви разкажа малко повече за палитрата Naked 3, която бързо се превърна в абсолютния ми любимец за ежедневието. Разберете защо по-долу!


Packaging

Starting with the obvious, it's gorgeous. The packaging is a rose gold metal with golden letters, which represents the colours on the inside quite well. It shuts securely and as all Naked palettes, comes with a double sided brush.
~
Като започнем с очевидното, супер красива е. Опаковката е метална, от розово злато със златисти букви, което добре представя цветовете вътре. Затваря се сигурно и като всички палитри Naked, има четка с два края. 

Shades

The shades are 12 - 3 mattes and the rest are shimmers and glitters. It's kind of disappointing that the mattes are only 3, because their formula is amazing - so buttery and blendable. The shimmers are really good quality as well, which is what you'd expect from Urban Decay eyeshadow. The tones are all in the warm, pink spectrum, which is what makes this palette perfect for me.
~
Сенките са 12 - 3 матови и останалите са блестящи и с брокат. Малко е разочароващо, че матовите са само 3, защото формулата е страхотна - много маслена и лесна за разнасяне. Блестящите също са много добро качество, което бихте очаквали от сенки на Urban Decay. Тоновете са топли и розови, което прави тази палитра перфектна за мен.

Pigmentation


All of the shades are buttery, easy to blend and well pigmented, but buildable, the darker even more so. They're not super opaque like ABH palettes for example, but that makes the Naked 3 perfect for all kinds of people - from makeup artists to beginners. My absolute favourite colours are Limit and Nooner (both matte - Limit through the crease, Nooner in the outer corner) and Trick (a gorgeous rose gold) all over the lid. Those make my go-to every day look.
~
Всички сенки са маслени, лесни за разнасяне и добре пигментирани, но позволяващи наслояване, което е силно изразено при тъмните. Не са супер наситени като палитрите на ABH например, но това прави Naked 3 перфектна за всякакви хора - от гримьори до начинаещи. Абсолютните ми любимци са Limit и Nooner (и двата матови - Limit в сгъвката на клепача, Nooner във външния ъгъл) и Trick (красиво розово злато) по целия клепач. Те правят любимия ми ежедневен грим.


All in all, the Naked 3 palette is a little gem. I'd recommend getting it if you don't have any Naked palettes, but you have to be a serious lover of romantic pink tones. Apart from the lack of matte shades, I really do find this palette really easy to work with and even a pleasure to look at.

Do you have it?
~
Като цяло, палитрата Naked 3 е малко бижу. Препоръчвам да си я вземете, ако нямате Naked палитри, но трябва задължително да обичате романтични розови тонове. Като изключим липсата на матови сенки, наистина мисля, че тази палитра е лесна за работа и дори наслада за очите.

Вие имате ли я?

xo,
Kalina
8 January 2017

2016 MAKEUP FAVORITES


I must admit, I was trying to put this off for as long as possible, because I knew it would take a long time. But with the current weather there is pretty much no option than staying in and I want to be at least a bit productive, so I figured it's time.
~
Трябва да призная, че се опитвах да отложа това колкото е възможно, защото знаех, че ще отнеме доста време. Но с времето в момента няма друг вариант освен да стоиш вкъщи и искам да съм поне малко продуктивна, затова реших, че е време.

Urban Decay Naked Palette 


This is the eyeshadow palette I've been using most this year, because it has the perfect colours for my everyday look. The shadows are so buttery and easy to blend and the palette is just a dream. You can read my full review here!
~
Това е палитрата със сенки, която използвам най-много тази година, защото има перфектните цветове за ежедневния ми грим. Сенките са много маслени и лесни за разнасяне и палитрата е просто мечта. Може да прочетете пълното ми ревю тук!

Too Faced Better Than Sex Mascara


I'm so glad I purchased this mascara! It's basically everything you want and more - it gives crazy volume and length and the packaging (as everything Too Faced) is gorgeous. I wouldn't recommend it for the lower lashes though, because it does tend to smudge after a while of wearing it. More here, here and here!
~
Толкова се радвам, че си купих тази спирала! Накратко е всичко, което бихте искали и повече - придава голям обем и дължина и опаковката (като всичко на Too Faced) е прекрасна. Но не бих я препоръчала за долните мигли, защото понякога се размазва след известно време носене. Още за нея тук, тук и тук!

Mac Pro Longwear Concealer 


I've been using this concealer very sparingly, as it's not the cheapest, but it's definitely worth it. It gives great coverage and lasts really well without drying the skin out. More here and here!
~
Използвам този коректор много пестеливо, тъй като не е най-евтиният, но определено си заслужава. Покрива добре и издържа дълго без да изсушава. Още тук и тук!

Kylie Lip Kits


These are a bit controversial, but if you've been following me for a while, you'll know I love them. The hype and the name to them definitely add to my impressions, but the quality is great, too. They give an even layer, dry completely matte and last for ages. I have full sized Dolce K and Maliboo and managed to get the limited edition birthday minis.
~
Тези са леко спорни, но ако ме следите от известно време, ще знаете, че ги обожавам. Вълнението и името към тях определено допринасят към впечатленията ми, но и качеството е добро. Нанасят се равномерно, изсъхват напълно матови и издържат с векове. Имам пълни размери Dolce K и Maliboo и успях да се докопам до лимитираните минита за рождения ден на Кайли.

MAC Matte Lipsticks


My favourites are Kinda Sexy (left) and Mehr (right). I would say I love these even more than the Kylie liquid mattes, because they feel more comfortable on the lips and aren't as drying. They don't last as long, but they're still great and would recommend them to anyone.
~
Любимите ми са Kinda Sexy (ляво) и Mehr (дясно). Бих казала, че ги харесвам дори повече от течните матови червила на Кайли, защото се усещат по-удобни на устните и не са толкова изсушаващи. Не издържат толкова дълго, но все пак са страхотни и бих ги препоръчала на всеки.

The Balm Mary Loumanizer


I've had this for a while now, but it's still the best highlighter I've tried. It gives a blinding glow, which is a good thing you know. I really wanna try Champagne Pop and some Anastasia highlighters, too, so who knows what my 2017 faves will be.
~
Вече го имам от известно време, но все още е най-добрият хайлайтър, който съм пробвала. Придава ослепяващ блясък, което си е хубаво нещо. Много искам да пробвам Champagne Pop и хайлайтъри на Anastasia също, така че кой знае какви ще са любимците ми през 2017.

Urban Decay Beached Bronzer


I love this bronzer, because it has the best texture ever - it feels very luxurious and is easy to blend. It gives warm to the complexion without making you look orange. I have the shade Bronzed, which I would say is for a deeper skin tone (I use it when I have fake tan on). More about it here, here and here!
~
Обожавам този бронзър, защото има най-добрата текстура - много е луксозен на усещане и лесен за блендване. Добавя топлина на лицето, без да те прави оранжев. Имам цвета Bronzed, който бих казала, е за по-тъмна кожа (аз го използвам, когато имам изкуствен тен). Още за него тук, тук и тук!

Fiji by Essie


Looking at all my nail polishes, this was the one I probably reached for the most this year. If you've been here for a while, you'd know the Essie formula gets on the best with my nails. I'm even wearing this colour right now and it's probably been on for a week now without a scratch.
~
Гледайки лаковете си, този беше вероятно най-използваният ми през годината. Ако сте тук отдавна, ще знаете, че формулата на Essie се разбира най-добре с ноктите ми. Дори в момента нося този цвят и вероятно вече е на ноктите ми седмица без драскотина.


So, those were my 2016 makeup favourites! I'm planning on doing a skin and body care post, too, so let me know if you'd like to see that! What did you love this year?
~
Това бяха любимците ми в грима през 2016! Планитам да направя пост и за грижа за кожата и тялото, така че кажете ми, ако бихте го чели! Вие какво използвахте най-много?

xo,
Kalina
19 November 2016

5 MORE LUXURY PRODUCTS WORTH THE $


I recently did a post called 5 Luxury Products Worth The $ and today I'm bringing you part two. Again, these are considered high end to the Bulgarian market and pretty much all of them were bought online. If this is your type of post, here we go!
~
Наскоро писах за 5 луксозни продукта, които си заслужават и днес ви предоставям втора част. Отново, тези са луксозни на българския пазар и общо взето всички от тях са купени онлайн. Ако обичате да четете такъв тип пост, да започваме!


YSL Touche Eclat Radiant Touch
Another YSL product, which I love. This is more of a highlighting pen rather than concealer and is really light and gives a pretty glowing finish. I would use it on days when the makeup is minimal and I'm going for a natural look.
~
Още един продукт на YSL, който обожавам. Бих го определила повече като писалка-хайлайтър, отколкото коректор, защото е доста лек и придава красив озарен вид. Използвам го в дни, когато гримът е минимален и естествен.


Urban Decay Beached Bronzer
I think I've included this one in a haul and a favourites post and even though it's a very summery product, I still use it. The packaging made me fall in love and the colour is perfect for warming the face up.
~
Мисля, че съм го включвала в нови придобивки и месечни любимци и въпреки че е доста летен продукт, все още го използвам. Опаковката ме спечели, а цветът е перфектен за затопляне на лицето.


Givenchy Blush Memoire de Forme
I did a review on this blush 2 years ago, when I first got it, and I still love it. It has an amazing consistency and works great with the YSL Touche Eclat Radiant Touch. I use it both as a blush and a lip stain.
~
Писах ревю за този руж преди две години, когато и първо си го взех. Има страхотна консистенция и се съчетава перфектно с YSL Touche Eclat Radiant Touch. Използвам го както като руж, така и като стейн на устните.


Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade
This is another old favourite as well, but I was a bit hesitant towards including it in this post. It's very easy to use, lasts all day, makes the brows perfect, BUT dries up so quickly. I've started putting a bit of oil on top and mixing it, which definitely helps.
~
Още един стар любимец, за когото не бях сигурна дали да бъде включен в този пост. Много е удобен за използване, издържа цял ден, прави веждите перфектни, НО изсъхва толкова бързо. Започнах да капя малко олио и да го разбърквам, което определено помага.


Kylie Cosmetics Lip Kits
At this point you're probably tired of hearing about them, but trust me, they're definitely worth it. I first got Dolce K in March, which was a big deal and then recently I ordered Maliboo. The lip liners are so creamy and the liquid lipsticks are extremely long-lasting and not drying if you apply a bit of lip balm beforehand.
~
На този етап вероятно ви е писнало да чувате за тях, но вярвайте ми, наистина си заслужават. Аз първо си поръчах Dolce K през март, което беше голяма работа и наскоро се сдобих с Maliboo. Моливите са много кремообразни, а червилата - изключително дълготрайни и не изсушаващи, ако нанесете балсам предварително.


So those were 5 more luxury products I love and totally would recommend. Do you have any of your own?
~
Това бяха още 5 луксозни продукта, които обожавам и бих препоръчала. Вие имате ли такива?

xo,
Kalina
23 October 2016

5 LUXURY PRODUCTS WORTH THE $


I really love reading or watching videos on this topic. Expensive makeup is definitely not for everyone and I think there are definitely amazing and affordable drugstore products, but today I'll be talking about the products which are so worth it when you want to splurge. A little disclaimer is, these are luxury products on the Bulgarian market, I know some of these brands aren't considered high end everywhere.
~
Много обичам да чета или да гледам клипове по тази тема. Скъпите гримове определено не са за всеки и според мен има страхотни и достъпни дрогерийни продукти, но днес искам да говоря за продуктите, които наистина си струват, когато искате да се поглезите. Само да спомена, че това са луксозни продукти според българския пазар, знам, че някои от марките не се считат за скъпи навсякъде.


1. Urban Decay Naked Palette
The original one is still the best in my opinion. It has a great range of colours, which can create so many looks - from neutral to smoky. You get a great colour pay off and both matte and shimmer shades. It costs about €50, but I think it's one  of the best eye shadow palettes. Full review here!
~
Оригиналната все още е най-добрата според мен. Има страхотен подбор от цветове, които могат да създадат много видове грим - от неутрален до опушен. Цветовете са пигментирани и получавате блестящи и матови сенки. Струва окоо €50, но според мен е една от най-добрите палитри. Пълно ревю тук!


2. YSL Le Teint Touche Eclat
This foundation impressed me from the first time I tried it. It's extremely light and almost invisible when you apply it, but still has medium coverage. The finish is satin, but I wouldn't recommend it for greasy skin. It also has a great variety of shades and undertones. This is my winter foundation (shade BR10 but I have the old formula, which I think has been discontinued) and it costs €40.
~
Този фон дьо тен ме впечатли от първото нанасяне. Страшно лек и почти невидим е, когато го нанесете, но все пак има средна покривност. Финишът е сатенен, но не бих го препоръчала на мазна кожа. Има голям избор от цветове и подтонове. Това е зимният ми фон дьо тен (цвят BR10 но имам старата формула, която е спряна от производство) и струва €40. 


3. The Balm Mary Lou Manizer
Still one of the best highlighters out there. Mine had a bit of an accident, but I patched it up with alcohol, which in no way changed the quality. It's extremely pigmented and beautiful. The prics is €22 Full review!
~
Все още един от най-добрите хайлайтъри. Моят претърпя малък инцидент, но го спасих с ракия, което по никакъв начин не повлия на качеството. Много е пигментиран и красив. Цената е €22. Пълно ревю!


4. Too Faced Better Than Sex Mascara
One of my favourite mascaras ever. It gives both volume and length and not to mention the gorgeous packaging. The wand is big and chunky, but convenient to use and the formula is great - it didn't smudge on me even in the summer. You can get it for €21.
~
Една от любимите ми спирали. Придава обем и дължина и да не споменаваме прекрасната опаковка. Четката е голяма, но удобна за използване и формулата е страхотна - не се разтече даже през лятото. Можете да я купите за €21.


5. YSL Rouge Volupte 03 Ultimate Beige
This lipstick is the ultimate gift you can give yourself. It's a classic product in beautiful packaging. What impressed me most is its satin finish, which lasts like a matte. The colour is really pretty as well, it's one you can wear anywhere and it's €33. Full review (where I say it isn't worth the money haha it's from 2 years ago please excuse me).

So these are some of my favourite luxury products, which I would totally recommend. I hope you enjoyed the post and please tell me if you would like a part two!
~
Това червило е най-хубавият подарък, който можете си направите. Класически продукт в красива опаковка. Това, което ме впечатли, е сатененият финиш, който издържа колкото матов. Цветът е хубав също, може да се носи навсякъде и е €33. Пълно ревю (където казвам, че не си струва хаха от преди 2 години е извинете ме моля).

Това бяха някои от любимите ми луксозни продукти, които напълно бих препоръчла. Надявам се да са ви харесали и ако искате втора част, моля кажете ми!

xo,
Kalina
31 August 2016

AUGUST FAVORITES 2016


I've been kinda absent for the whole of August, but I still wanted to update you guys on my favorite products this month. I have some new ones and some I've used for a long time, so that makes for a great line up.
~
Бях леко отсъстваща през целия август, но все пак исках да ви покажа любимите си продукти през месеца. Имам някои нови и някои, които използвам от доста време, което прави интересен подбор.


Kylie Cosmetics Mini Mattes
The most exciting purchase (at least for me) has been the Kylie Mini Matte liquid lipsticks. She brougt out an amazing limited edition birthday collection and I somehow managed to order these (they sold out in 1-2 minutes each time). The colors are Exposed, Dolce K, Koko K, Candy K, Kristen and Leo. I've tried all of them apart from Leo and there hasn't been one that I don't love. Let me know if you would like a separate review!
~
Най-вълнуващата покупка (поне за мен) беше мини матовите течни червила на Кайли. Част са от лимитираната колекция за рождения й ден и аз по някаква случайност успях да ги поръчам (всеки път се разпродаваха за 1-2 минути). Цветовете са Exposed, Dolce K, Koko K, Candy K, Kristen и Leo. Пробвах ги всичките без Leo и няма цвят, в който да не съм влюбена. Коментирайте, ако бихте искали отделно ревю за тях!


theBalm Mary Loumanizer + Urban Decay Beached Bronzer
These two have been on my face pretty much every time I've done my makeup. Mary Lou is an all time favorite and as for the Beached Bronzer - it's quite a recent purchase, but it's perfect for the summer and gives a pretty tanned and healthy look.
~
Тези два продукта са на лицето ми общо взето всеки път, когато се гримирам. Mary Lou е постоянен любимец, а Beached Bronzer е сравнително нова покупка, но е перфектен за лятото и придава красив тен и здрав вид.


Mario Badescu Facial Spray
A few months back I ordered a bunch of Mario Badescu products and so far I've been really impressed. The aloe, herbs and rose water facial spray is not only hydrating, it can also be used as a moisturizer, primer and setting spray, in the morning and before bed.
~
Преди няколко месеца поръчах доста продукти на Mario Badescu и съм доста впечатлена. Спрейът за лице с алое, билки и розова вода не само хидратира, но може да се използва като основа за грим, спрей за запечатък на грима, сутринта и вечер преди лягане.


MAC Kinda Sexy
There is a new addition to my MAC lipstick family and it's another matte (surprise, surprise). It's a really pretty peachy nude, which goes well with pretty much any look.
~
Има ново попълнение в семейството ми от червила на MAC и е още един мат (изненада). Много красив прасковен неутрален цвят е и се съчетава добре с общо взето всеки грим.


Balea Trocken (Dry) Shampoo
I ran out of dry shampoo recently and I was gonna go for the usual Batiste, but I was in dm and this was the only option there. It's for light hair, so I wouldn't recommend it to everyone. It does the job well - it doesn't leave your hair white and powdery, but takes away the grease.
~
Наскоро ми свърши сухия шампоан и щях да си взема обичайния Batiste, но бях в dm и това беше единствения избор там. За светла коса е, така че не бих го препоръчала на всеки. Върши си работата добре - не прави косата бяла и напудрена, но отнема мазността. 


Lumee iPhone 6 Case
Let me just say, it's not an original Lumee case (you know, the one for $50), it's actually from China, but it does the absolutely same thing. Basically, if you want your selfie to be extra fleeky, this is your best friend.
~
Само да кажа, това не е оригинален Lumee кейс (нали знаете, онзи за $50), всъщност е от Китай, но прави абсолютно същото нещо. Накратко, ако искате селфитата ви да са допълнително яки, това е най-добрият ви приятел.


These have been my favorites for the month of August. I already can't wait for autumn and bringing out jackets (god let's not even go there). I would love to know what products you've been using!
~
Това ми бяха любимците през месец август. Вече нямам търпение да е есен и да нося якета (нека не го споменаваме). Бих се радвала да прочета вие какви продукти използвате напоследък!

xo,
Kalina
28 July 2016

Feelunique.com Haul + VIDEO


Неотдавна (когато паундът падна, брексит хаха) реших да поразгледам какво интересно има във feelunique.com и това е резултатът. Основната причина да се реша да направя тази поръчка беше бронзърът на Urban Decay, но и до него ще стигнем.


Rimmel London Sun Shimmer In-Shower Self Tan и т.н.
Повече за този продукт може да разберете от рутината ми с изкуствен тен!


Rimmel London The Only One Lipstick & Kate Sculpting Palette
Червилото е в цвят 700 Naughty Nude, което леко ми прилича на Mehr от MAC. Наистина не мога да определя формулата му, но не е изсушаващо или пък дълготрайно. Палитрата е учудващо добър продукт и за първи път виждам така да ми харесват и трите продукта. Хайлайтърът е достатъчно наситен, бронзърът е добър цвят, а ружът е много сладко прасковено.


Maybelline Eraser Eye Concealer
Това е любимият ми коректор и го добавям към абсолютно всяка поръчка. Можете да го видите в месечните ми любимци за няколко месеца 100%


Urban Decay Beached Bronzer
Цветът е Bronzed. Избрах по-тъмния, защото светлият беше прекалено топъл и не исках кожата ми да изглежда оранжева. Много красив продукт, страшно добро качество (на докосване е копринен). Обикновено от бронзиращи пудри ми излизат пъпки на бузите понякога, но с този всичко е 6.


Aussie Colour Mate Shampoo & Take The Heat Deep Treatment
За шампоана нямам никакви впечатления все още, въпреки че съм го използвала няколко пъти вече. От терапията съм страшно доволна - прави косата ми по-мека и гладка.


А за по-голяма сметка получавате безплатни мострички. Моите са на Emma Hardie Protect & Prime и Cowshed Relaxing Body Lotion. Не забравяйте да видите и клипа по темата, където говоря малко по-подробно за пазаруването и продуктите:


xo,
Kalina

17 March 2016

Urban Decay Naked Palette Review


If there is an all-time cult eyeshadow palette then it is this one. I had been thinking about getting it for months, when I finally decided that I should just go for it, because the time was never going to be right. I'm very happy with my purchase, so today I'm going to be talking about what I like and not so much like about it in depth.
~
Ако има култова палитра със сенки за всички времена, определено е тази. Чудех се дали да си я взема с месеци, докато накрая реших, че просто трябва да го направя, защото моментът никога няма да е подходящ. Много съм доволна от покупката си и днес ще ви разкажа подробно какво харесвам и не толкова харесвам в нея.


Let's start with the packaging. Out of the 4 Naked palettes, I feel like this one looks the cheapest. However, it closes securely and that's all I could ask for. The mirror is also a bit too small, which would be a let down if I travel with it, but since I don't, I don't mind it.
~
Да започнем с опаковката. От 4-те палитри Naked според мен тази изглежда най-евтина. Въпреки това, се затваря сигурно, което е всичко, което искам. Огледалцето също е мъничко, което би било пречка, ако пътувам с нея, но понеже не го правя, нямам проблеми.


There are 12 colours in the palette, only 2 of which are completely matte.The colours vary from almost white to almost black and the looks you can create with them are endless. I feel like there is something for everyone in this palette and that's why it's so loved.
~
Има 12 цвята в палитрата, само 2, от които са напълно матови. Цветовете варират от почти бяло до почти черно, а визиите, които можете да създадете с тях, са безкрайни. Мисля, че има по нещо за всеки в тази палитра и затова е толкова обичана.


Now, let's discuss the separate colours.

Virgin - a very light shimmery shade, which is perfect for highlighting the inner corner and brow bone, I use it a lot.

Sin - a light pink shade with bigger pieces of glitter. It can be used as a highlight, too, but is a bit more demanding.

Naked - a matte beige shade. It's my absolute favourite and I can't do a look without it. It's the perfect base colour.

Sidecar - a shimmery light brown, which is great for a brown smokey eye.

Buck - the second matte shade, which I love as well. I use it in the crease and when it blends with Naked, I get an amazing natural look.

Half Baked - an iconic shade. It's a very pretty gold colour, but it's definitely not to everyone's taste.
~
Сега да обсъдим отделните цветове.

Virgin - много светла блестяща сянка, която е перфектна за хайлайт във вътрешния ъгъл на окото и под веждите, използвам я доста.

Sin - светлорозов цвят с по-едри блестящи частици. Също може да се използва за хайлайт, но е малко по-задължаващ.

Naked - матово бежово. Най-любимият ми цвят от палитрата е, не мога да се гримирам без него. Перфектен е за базов цвят.

Sidecar - блестящо светлокафяво, подходящо за опушен кафяв грим.

Buck - вторият матов цвят, който също много харесвам. Използвам го в сгъвката на клепача и когато се смеси с Naked, се получава невероятен естествен грим.

Half Baked - класиката. Много красив златист цвят, но определено не е по вкуса на всеки.


Smog - a shimmery very warm-toned brown. There is a bit more fallout with this one.

Darkhorse - a dark brown with cool undertones, which I don't think suits my eye colour very much.

Toasted - another gorgeous shade, which is very warm, almost a brick colour. Looks amazing if you want to change your smokey eye up a bit.

Hustle - a dark shimmery mix between brown and purple. This one is a bit too cold for me, too, and also has fallout.

Creep - this one doesn't have a lot of shimmer, but lacks pigment as well. It's still very good for a dark smokey look, but it's a let down in general.

Gunmetal - I don't normally go for greys, but if I do, this is the perfect colour. It has blue undertones and looks beautiful.
~
Smog - блестящо кафяво с много топли подтонове. Лесно се разпрашва.

Darkhorse - тъмнокафяво със студени тонове, което не мисля, че ми отива на очите много.

Toasted - още един прекрасен цвят, който е много топъл, почти керемиден. Изглежда страхотно, ако искате да разнообразите опушения грим.

Hustle - тъмен блестящ микс от кафяво и лилаво. И този е твърде студен за мен и се разпрашва лесно.

Creep - този няма много блясък, както и пигмент. Все пак си е хубав за тъмен опушен грим, но като цяло е разочароващ.

Gunmetal - обикновено не се насочвам към сивото, но ако го направя, това е перфектният цвят. Има сини подтонове и изглежда прекрасно.Here's how all the colours look swatched on my hand. The pigmentation on most of them is amazing and they're all very creamy and easy to blend. I definitely have a preference for the first half of the palette, as they're the shades I tend to go for, but if I want a heavier look, I know I have options.
~
Ето как изглеждат всички цветове на ръката ми. Пигментацията на повечето от тях е страхотна и всички са много меки и лесни за блендване. Определено предпочитам първата половина от палитрата, тъй като към тези цветове се насочвам обикновено, но ако искам по-тежък грим, знам, че имам опции.


With a flash you can see the shimmer better.
~
Със светкавица по-добре може да се види блясъкът.


The palette comes with a double ended brush, which is actually nice to use. It's not the best brush I've used, because the bristles are hard, but it has a flat side for application and a fluffier one for blending.
~
Палитрата идва с двустранна четка, която всъщност е добра. Не е най-добрата, която съм използвала, защото косъмчетата са твърди, но има плоска страна за апликация и по-пухкава за блендване.


Another bonus you get is a pack of 4 Primer Potion samples. Out of all of them, the anti-aging one is the best, even if you don't have wrinkles, because it evens out any lines and flaws. I have to say though, even without a primer, all of the colours are really long lasting.
~
Още един бонус, който получавате, е опаковка с 4 мостри на Primer Potion основите за сенки. От всички, най-добра е тази против стареене, дори и да нямате бръчки, защото изравнява всякакви линийки и несъвършенства. Трябва да спомена обаче, че дори и да не използвате основа, сенките са много издържливи.


All in all, I love my original Naked Palette and I would recommend going for it, if you can't decide between them, because it has the best variety of colours.

I would like to read your opinion, have you used it or any of the other Naked palettes?
~
Като цяло, обожавам оригиналната Naked палитра и бих препоръчала да изберете нея, ако не можете да решите, защото има най-доброто разнообразие от цветове.

Бих искала да прочета и вашето мнение, използвали ли сте я или някоя от другите Naked палитри?

xo,
Kalina