Showing posts with label zaful. Show all posts
Showing posts with label zaful. Show all posts
3 March 2018

I CAN FINALLY WEAR A LEATHER JACKET


Jacket: Zaful (sold out, similar) // T-Shirt: H&M // Sweatpants: Zaful // Bag: H&M

...almost. The snow is melting and the temperatures have risen, so I took the chance to take this new faux suede jacket out for a walk. Zaful really surprised me with it, because I didn't expect to love it as much. I've been venturing out into colour lately and I've been loving pastel tones, as well as bold colours such as red and orange.
You can check out the Zaful Women's Day deals if you're looking for something to wear for the holiday, because right now they have a Women's Day special sale going on!
~
...почти. Снегът се топи и температурите са качиха, така че поех шанса да изкарам това ново велурено яке на разходка. Zaful наистина ме изненадаха, защото не очаквах да го харесам толкова много. Напоследък нося повече цветове и наистина обичам пастелени тонове, както и по-дръзките цветове като червено и оранжево.

xo,
Kalina
26 February 2018

10 SHOWS YOU NEED TO WATCH


Winter has finally arrived (better late than ever, eh?) and I've barricaded myself again. There's a snowstorm outside and I'm not risking going outside until it calms down.
So what better to do than cuddle up and watch some Netflix? I'm gonna share the things I loooove binge watching and would love to hear your recommendations too!
~
Зимата най-накрая пристигна (по-добре късно, отколкото никога, нали?) и отново се барикадирах. Има снежна буря навън и няма да рискувам да изляза преди да отшуми.
Така че какво по-хубаво от това да се сгушиш и да гледаш Netflix (винаги можете да пробвате един месец безплатно)? Ще споделя предаванията, които обичам да гледам и бих се радвала да разбера кои са вашите!

1. HOW TO GET AWAY WITH MURDER
This is one of my absolute favourites. The storyline is so captivating and always keeps you on the edge of your seat. Essentially, it's a law/crime show, which may not be to everyone's taste, but Viola Davis' acting alone is enough to make you love it.
~
Това е едно от любимите ми. Историята е толкова пленителна и винаги ме държи под напрежение. В основата си е криминален/адвокатски сериал, което може да не е по вкуса на всеки, но само играта на Виола Дейвис е достатъчна да ви накара да го гледате.

2. VICTORIA
This one is my favourite historical drama and I think the reason is that I find the actual Queen Victoria extremely fascinating and it's fairly accurate. I love shows, which you can learn from and this one has made me dig up facts and read a lot about Victoria. Did you know she kept journals of every day of her life, which are now published in over 100 volumes?
~
Това ми е любимата историческа драма и мисля, е причината за това е, че намирам кралица Виктория за изключително интригуваща, а сериалът е сравнително достоверен. Обичам сериали, от които мога да науча нещо и този ме накара да потърся факти и да чета доста за Виктория. Знаете ли, че е водила дневници всеки ден от живота си, които сега са публикувани в над 100 тома?

3. AMERICAN CRIME STORY
I watched the first season "The People vs OJ" and couldn't get enough. It's another crime show, as you can tell I'm into them, but it's very different, because it tells real stories. The second season is about the murder of Gianni Versace and I can't wait to watch it!
~
Изгледах първия сезон "The People vs OJ" и не можах да се наситя. Още едно криминално шоу е, както виждате доста ги харесвам, но това е различно, защото е базирано върху истински истории. Вторият сезон е за убийството на Джиани Версаче и нямам търпение да го гледам!

4. JANE THE VIRGIN
This is also one of my favourites, because it's really dramatic and fun at the same time. It's meant to be like a telenovella, so be prepared for lots of twists and turns and romantic storylines.
~
Това също е от любимите ми, защото е много драматично и забавно едновременно. Измислено е като теленовела, така че се подгответе за доста обрати и романтични истории.

5. RUPAUL'S DRAG RACE
Such a pop culture phenomenon and once you watch it you understand why. Drag is an art form and I appreciate all the hard work and creativity the queens put into their looks and there's always a dash of shade and sass.
~
Такъв културен феномен и когато го гледате, разбирате защо. Drag е вид изкуството и аз оценявам труда и креативността, които "кралиците" влагат във визиите си. Винаги има и известна доза shade и sass.

6. HOW I MET YOUR MOTHER
This one is a classic and I can always watch to feel better and cheer up. It's one of those feel-good shows and if you've never watched it, do it now! I honestly don't think it even needs an explanation.
~
Това е класика и винаги го гледам да се разведря. От онези сериали, които те карат да се чувстват добре е и ако не сте го гледали, направете го веднага! Наистина не мисля, че има нужда от обяснение.

7. PROJECT RUNWAY
Another reality competition show (I'm a sucker for those) and it's a must for all fashion lovers. Seeing the designers make their ideas come to life and the whole behind the scenes process of fashion is so inspiring.
~
Още едно риалити състезание (обичам ги), което е задължително за всички фенове на модата. Толкова е вдъхновяващо да виждаш как дизайнерите дават живот на идеите си и целия процес зад кулисите.

8. THE CROWN
A historical drama about the life of Queen Elizabeth II. I don't like it as much as Victoria, because it's a bit slower, but it's a good show nonetheless. I don't know how I feel about the recast for season 3 though.
~
Историческа драма за живота на кралица Елизабет II. Не ми харесва колкото Victoria, защото действието се развива по-бавно, но все пак е добър сериал. Не знам какво мисля за промяната на актьорите в 3 сезон обаче.

9. FIRST DATES
This is a British dating show and it's a reality but not exactly. I love how cute it is and even if the dates don't go that well, it leaves you feeling warm and fuzzy. I got really into it when I had exams and needed something to help take away the stress.
~
Това е британско шоу за запознанства и е риалити, но не точно. Харесва ми колко е сладко и дори срещите да не протекат добре, оставаш с едно топло чувство. Започнах да го гледам, когато имах изпити и се нуждаех от нещо да ми помогне срещу стреса.

10. UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT
A little bizarre as a concept - mole women get rescued from an abduction by a priest, who predicted the end of the world. Kimmy is one of them and the show follows her as she tries to adjust to life in New York, having grown up in a bunker. It's quite funny and easy to watch.
~
Малко абсурдно като замисъл - жени, които са били отвлечени от свещеник, който предсказал края на света, са спасени. Кими е една от тях и сериалът я следва, докато тя се опитва да се приспособи към живота в Ню Йорк, прекарвайки голяма част от живота си в бункер. Доста е забавно и лесно за гледане. 


Bra: Zaful // Robe: Lidl

These are my 10 recommendations for a snow day, or any day for that matter. What have you been watching recently?
~
Това са моите 10 предложения за снежен ден или който и да е ден, ако сме честни. Вие какво гледате в момента?

xo,
Kalina
17 January 2018

NEW BEGINNINGS
Coat: SheIn // Bodysuit: Shiho // Trousers: Zaful // Boots: Zaful // Bag: Bershka // Sunglasses: New Yorker

It feels like recently I've totally lost my motivation and inspiration not only with my blog, but everywhere in my life. Whether the exams or my illness (that's finally cured) are to blame, I decided I need to change things. The first change I made was in my diet and lifestyle - I cut out carbs and sugar (bye, pizza, pasta, bread, rice, potatoes, chocolate and everything I love) and started exercising daily, because it may not show in photos, but I've gained a lot of weight and I really can't accept myself like this. Next, I finally went to the hairdresser's and cut about 20cm of hair and dyed it. So finally, I want to focus on my blog and videos more, because I really love doing what I do, I just need to find my motivation.

How has your 2018 started?
~
Имам чувството, че напоследък напълно изгубих мотивацията и вдъхновението си не само с блога, но и във всичко в живота. Без значение дали изпитите или болестта (най-накрая я излекувах) са виновни, реших, че трябва да променя някои неща. Първата промяна, която направих, беше в хранителния ми режим и начина на живот - спрях въглехидратите и захарта (чао, пица, паста, хляб, ориз, картофи, шоколад и всичко, което обичам) и започнах да тренирам ежедневно, защото дори и да не си личи на снимки, много напълнях и не се приемам така. След това, най-накрая отидох на фризьор и отрязах около 20см коса и я боядисах. И накрая, искам да се фокусирам върху блога и клиповете си повече, защото наистина обичам това, което правя и просто трябва да намеря мотивация.

Как започна вашата 2018?

xo,
Kalina
13 December 2017

CHRISTMAS ON THE BEACH


Denim Jacket: SheIn // Sweater: Zaful // Trousers: H&M // Coat: New Yorker // Trainers: Adidas via ASOS

Isn't that just dreamy? As I've said before, I love the sea in winter even more than in summer and this year has been very generous with its temperatures. Although, another part of me wishes there was snow, so I could feel festive and not stress about exams as much. Just a little bit left!
~
Не е ли красиво? Както съм споменавала, обичам морето през зимата повече от през лятото, а тази година е доста щедра с температурите си. Въпреки това, друга част от мен се надява на сняг, за да съм в празнично настроение и да не се стресирам за изпити толкова много. Само малко остава!

xo,
Kalina
22 November 2017

THE PJ LIFE


I've decided to step out of my comfort zone and push myself with my fashion posts. So, to do something different and let you in a little bit more, I decided to shoot in my PJs, which is how you'll find me most of the time when I'm at home. But this time, I wanted to up my game with the location as well and I shot inside the Swiss-Belhotel Dimyat in Varna.
~
Реших да изляза от зоната на комфорта си и да се постарая повече с модните си постове. Така че, за да направя нещо различно и за да ви покажа малко повече, реших да снимам по пижама, както бихте ме намерили през повечето време вкъщи. Но този път, исках и локацията да е наистина хубава, така че снимах в Swiss-Belhotel Dimyat във Варна.


The hotel itself is in the centre of Varna, right next to the sea garden and has gorgeous views. There are 74 rooms with a modern and minimalist interior. The one I stayed in was a studio and I really fell in love with it. The hotel also has an indoor pool, a spa and a gym, as well as a gorgeous lobby bar, which you may have seen on my Instagram stories and a Sea Garden restaurant.
~
Самият хотел е в центъра на Варна, точно до морската градина и предлага страхотни гледки. Има 74 стаи с модерен и минималистичен интериор. Тази, в която бях аз, беше студио и наистина се влюбих в нея. Хотелът също така има закрит басейн, спа, фитнес, както и страхотен лоби бар, който може би сте видяли на историята ми в Instagram, и Sea Garden ресторант.

 Flower Applique Scalloped Lace Bralette: Zaful, similar here, here and here // Pyjamas: H&M


And to top it all off, there was a full rainbow when I arrived. So, are you enjoying my new style of posts?
~
И като завършек, тази пълна дъга беше гледката ми, когато пристигнах. Та, харесват ли ви новите ми постове като стил?

xo,
Kalina